Jednou to přijít muselo, prohlásil nadšeně americký badatel a astronom, když v březnu tohoto roku identifikoval na svém hvězdářském dalekohledu, jím prvně odhalené vesmírné těleso (asteroid) podobající se srdci. Nutno dodat, že tento amatérský astronom - Steve Graig, neměl vůbec ponětí, co vlastně na hvězdném nebi vypozoroval, a už vůbec by jej nenapadlo, že v tomto případě půjde o objev století, který ho na poli astronomie nesmazatelně zapíše do dějin lidstva, v tomto případě musím zdůraznit, epochálně posledních pokud se nestane zázrak!   

Asteroid - ilustrační obrázek
 
Srážka je neodvratná...

Poté, co o svém pozorování informoval také NASA, bylo posléze touto kosmickou agenturou zjištěno, že tahle označená planetka 2015 BL90, kterou začali astronomové přezdívat „HEARTS/SRDCE“, ještě letos 24. prosince zasáhne Zemi. Provedené simulace na nejvýkonnějších počítačích bohužel naznačují, že nebeské těleso s délkou přes 1000 metrů, způsobí devastaci rozsáhlých území na naší planetě. Impakt tohoto tělesa uvolní energii miliardkrát silnější, než byla svržená jaderná bomba na japonské město Hirošimu.

Vědci předpokládají, že vznikne kráter o velikosti 200 kilometrů, což vyvolá mohutné požáry, masivní zemětřesení i sesuvy půdy a zničující vlny tsunami. Následkem dopadu vyhyne více než polovina druhů živočichů a rostlin, člověka nevyjímaje. 


Kvůli této katastrofě se celá Země ponoří do tmy, což způsobí globální ochlazování a jistou smrt všem přeživším obětem po této kosmické pohromě. Pokud nás Hearts opravdu zasáhne, o čemž NASA v tuto chvíli nepochybuje, současná civilizace jak ji známe, ve své stávající podobě přestane existovat!

Ačkoliv do osudového střetu zbývá dlouhých osm měsíců, máme už pramálo času, abychom apokalyptický asteroid odklonili od kolizního kurzu se Zemí. Místo toho, aby světoví vůdci šli příkladem, zmobilizovali veškeré dostupné síly a potenciál celého lidstva, zbaběle se světová elita přesouvá do podzemních úkrytů, kde lze bezpečně přečkat na povrchu země očekávané inferno.


Kam se vlastně poděli ostřílení generálové, armádní stratégové, političtí vůdci, králové, duchovní představitelé a zbrojaři, kteří po celá staletí iniciovali nekonečné války a konflikty, v nichž bylo prolito tolik nevinné krve? V tomto osudovém roce, není po nich ani vidu ani slechu!Jaký bude osud lidstva?

Podle informací německého deníku Die Welt, nedokáže současná civilizace této srážce nějak zabránit, protože momentálně nedisponujeme účinnými prostředky, které by nás před Heartsem dokázaly spolehlivě ochránit! Nejznámější teoretičtí badatelé, např. Stephen Hawking či Michio Kaku, ale i jiní světově uznávaní vědci, nevidí současnou situaci lidstva příliš růžově, neboť dnešní společnost podle jejich názoru, dlouhodobě podcenila hrozby přicházející z vesmíru.

Nastane skutečný Konec světa? Budeme následovat vymřelé dinosaury? Na souostroví Špicberky v Severním ledovém oceánu byla zprovozněna globální banka semen, kde v podzemním trezoru bude zachráněno tisíce rostlin pro příští generace, pakliže nějaké pokolení po nás zůstane?


Je ale tohle opatření na záchranu pozemského života dostatečné, nemohli jsme v tomto ohledu vyvinout větší úsilí?, zvlášť když velice dobře víme, jak zranitelná je Země vůči asteroidům a kometám! Proč jsme tvůrčího ducha nevyužili lépe ve prospěch celého lidstva, a vymýšleli zlo v podobě zničujících zbraní, které před Heartsem tuto civilizaci nespasí?

Zatímco píši tyto řádky, vzniká po celém světě strach a rozruch, chaos z blížícího se konce světa. Náhle ustaly boje na Ukrajině, ale i v jiných částek světa, tam, kde se doposud bojovalo, zavládlo vytoužené příměří. Na jiných místech propukly silné nepokoje, masivní rabování obchodů, bezvládí či davové šílenství.

Vláda USA vyhlásila v této zemi stanné právo, posléze se k tomuto nařízení připojila EU, Čína, Kanada a Rusko. Jak píše britský list The Guardian, ruch civilizace náhle ustal, je ticho jako před bouří. Bezpečností rada OSN, uspořádala mimořádné zasedání, které se bude zabývat tím, co můžeme ještě učinit pro záchranu Země? 

Vedro - ilustrační obrázek

Upozornění autora: Nelekejte se prosím! Vše výše uvedené je pouze vykonstruovaný scénář toho, jak by asi taková katastrofická událost mohla ve skutečnosti probíhat, kdyby k této situaci, nedej pánbůh došlo... Zajisté jste pochopili, že výše uvedené zprávy (informace) o střetu planety Země se smrtícím asteroidem jsou pro tentokrát zcela smyšlené a evidentně nepravdivé, a tak prosím nepropadejte panice a hromadnému zděšení, není důvod se něčeho obávat!


Až se tak stane, bude už příliš pozdě!

Nejprve ale musím všem pobouřeným čtenářům vysvětlit, co mě přimělo v tomto textu vytvářet (ne)oprávněný strach a beznaděj z možného konce světa? Je až s podivem, že nebyla dosud naše planeta zasažena smrtícím asteroidem, opomenu-li tunguzskou událost či explozi nad Čeljabinskem, vyhýbají se naší planetární domovině vesmírná tělesa, asi jako čert kříži. To není dílem ledajaké náhody, můžete se rovněž dočíst v tomto souvisejícím článku - http://odrazy-tajemna.wz.cz/Cestovani.html

Jestliže nás doposud nezasáhlo žádné vesmírné těleso (asteroid), které by mohlo vyhubit veškerý život na této planetě, potom můžeme mluvit o neuvěřitelném štěstí, protože v tuto chvíli ohrožuje Zemi víc než 1400 asteroidů, jak vyplývá z unikátní mapy potenciálně nebezpečných planetek, kterou sestavil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).


Takže výše nastíněnou apokalypsu lze považovat za předzvěst čehosi, co se může přihodit, nečekaně v jakoukoliv hodinu, aniž bychom si tohle nebezpečí s atributem smrti, dostatečně uvědomili. V mediálním mainstreamu se o tomto tématu mnoho nedozvíme, většinou jen okrajově, takže pravdu o tom, že zdejší život visí na vlásku, nikoho příliš nezajímá, přestože kdejaký kosmický balvan, může tuhle planetární nádheru proměnit během krátké chvíle v nehostinný Mars
Apokalypsa - ilustrační obrázek

Jestliže nepocítíme strach, též respekt z kosmických výšin, budeme zahleděni jen sami do sebe, promarníme tak jedinečnou příležitost, převzít kontrolu nad svým osudem! Z pohledu esoterického učení, člověk postupem věků duchovně dozrává, což znamená, že až dospěje, začne upřednostňovat vědění a spirituální rovnováhu před individuálním úspěchem.

To lze pro představu vyložit i takto: úspěch a štěstí mého souseda, vysílá do éteru nevnímatelnou energii, která pozitivně působí na mou vlastní osobnost. Těžko tomu uvěřit, přesto je to tak! Výhra českých hokejistů taktéž poskytuje našemu národu kolektivní blaženost - pozitivní energii, z níž prýští jednota CELKU!

Jakmile je tomu obráceně, nepocítíme v sobě onu zmiňovanou jednotu celku, započne v člověku klíčit závist a nenávist, zloba i smutek, v důsledku čehož zaniká vše, co nás spojuje, tj. lidství, kultura, svoboda mysli, zodpovědnost vůči planetě a jejímu přírodnímu bohatství, atd. S tímto předchozím koresponduje nedostatečná ochrana před kosmickými hrozbami, kterým jsme neustále vystaveni, neboť v tomto světě vyčnívá profit nad ochranou či zájmy pospolité civilizace.

Co jsme se v poslední době mohli dočíst o asteroidech a kometách, zde uvádím otištěné zprávy, které bychom neměli přejít bez povšimnutí: 

■ Obří asteroid proletěl kolem Země (napsáno 27. března 2015)

■ Kolem Země prolétl velký asteroid (napsáno 27. ledna 2015)
 
■ Zemi těsně minul asteroid, byl blíž než Měsíc (napsáno 6. května 2014)

■ K Zemi se blíží planetka, která má podobnou dráhu jako čeljabinský meteorit (napsáno          13. února 2014)      

■ Kolem Země proletěl ráno asteroid, vědci jej objevili teprve v pátek (napsáno 8. června            2013)      

■ Zemi mine 31. května asteroid o délce 2,7 kilometru, při srážce by vyhladil veškerý život          (napsáno 20. května 2013);

■ Zemi těsně minul asteroid velký jako blok domů (napsáno 15. června 2012)                               
■ Čtyřsetmetrový asteroid bude Zemi blíž než Měsíc (napsáno 2. listopadu 2012)          


■ Zemi v pondělí těsně mine asteroid (napsáno 25. června 2011)

                                                                                   Uvedený zdroj: Novinky. cz 

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé

V roce 2010 dosáhly výdaje ve zbrojení závratné částky, tj. 1,6 bilionů dolarů. Kdybychom polovinu z této gigantické sumy investovali do výzkumu planetární ochrany, tak bychom se mohli úspěšně vypořádat s hrozbou, která, ať chceme nebo ne, jednou tam odsud z kosmických výšin, sem k nám dolů přijde! 

Dokonce i v Bibli odhalíme varování před posledním soudem o konci světa, kdy ohněm a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Z toho lze jednoznačně vyvodit, že asteroidy mohou být tím domnělým mečem, jímž Stvořitel ztrestá lidstvo za spáchané násilí. Zejména proto bychom měli tvořit altruistickou (nesobeckou) společnost, protože jednotné lidstvo, řečeno nábožensky, dokáže odvrátit hněv Boha, popřípadě dokáže snadněji čelit jakýmkoliv nástrahám z vesmírného prostoru, zatímco vytracená či narušená rovnováha, způsobí vždy pád té či oné civilizaci.

Celý svět se stal jedním velkým majetkem malé skupiny nejbohatších obyvatel, tudíž se lidstvu vytrácí onen zmiňovaný a zároveň potřebný altruismus z dostupného vědomí, což je příčinou toho, proč se musíme i nadále obávat kosmického kamení v podobě asteroidů a komet, bohužel nejen toho, protože stále platí citát: „Člověk člověku vlkem – Homo homini lupus“.


Lze kosmickou hrozbu odvrátit?

Co se týče ochrany před zbloudilými asteroidy, je situace v tomto ohledu naprosto tristní, NASA totiž přiznala, že náklady na sledování všech asteroidů mohou dosáhnout částky 800 milionů dolarů, a bohužel těchto potřebných finančních prostředků na monitorování vesmírných těles, se této organizaci z nějakého důvodu nedostává.

V porovnání s majetkem nejúspěšnějších byznysmenů, mimochodem ten se pohybuje v řádu několika desítek miliard dolarů, je potřebných 800 miliónů USD pro člena miliardářského klubu, ne víc než pouhé mrknutí oka (Dopl. info - časopis Forbes každoročně zveřejňuje seznam a pořadí 100 nejbohatších lidí světa - první místo obsadil Bill Gates, jehož majetek činí cca 79,2 mld. USD, poslední příčku obsadil Elon Musk s 12 mld. USD).


Co se týče výše uvedené částky, tak není pochyb o tom, že jde v tomto případě o zcela zanedbatelný (směšný) výdaj, jež by finančně nezruinoval ani jednoho miliardáře z žebříčku TOP 100, který uveřejnil časopis Forbes. Takže, kdyby finanční Moc, která je v državě několika málo jednotlivců, mohla být využita ve prospěch celého lidstva, nehrozilo by stávající či budoucí civilizaci dramatické vyhubení!

Jak ale odvrátit srážku asteroidu se Zemí? Ačkoliv podle vědců lze vychýlit z letové dráhy třeba desetikilometrové vesmírné monstrum, jaké před 65 milióny lety vyhubilo dinosaury, třeba nárazovým tělesem, nebo sluneční plachetnicí či paintballovými kuličky, tak o úspěchu jednoho či druhého postupu nelze věrohodně prohlásit, že přinese kýženého efektu.

To ovšem nezní moc přesvědčivě, abychom se tady na Zemi mohli cítit zcela bezpečně, pomyslíme-li na zákeřnost kosmických střel v podobě asteroidů a komet, které nás mohou kdykoliv zaskočit. Zejména kvůli tomu je zapotřebí s podobným scénářem počítat! Bezdůvodně se neříká: „Štěstí přeje připraveným“.

Katastrofa - ilustrační obrázek

Tajemný účel pyramid

Naši předkové v dávnověku neznajíc dnešních počítačů a digitálních technologií, vykazovali ve srovnání s tímto stoletím, vyšší mentální vyspělost, která se opírala o astronomickou sounáležitost s Architektem tohoto universa. Tento kult starověku, stál za vznikem monumentálních staveb, kterým lze jen těžko porozumět, zvlášť když bychom tyhle majestátné veledíla, nedokázali dnes stavebně napodobit, o dlouhověkosti či geometrické preciznosti nemá smysl ani hovořit. Člověka musí logicky napadnout zvídavá otázka, čím asi mohli tito „prehistoričtí stavitelé“ vylomit, opracovat a přemístit 1200 tun vážící kamenné kvádry? 
Pyramida - ilustrační obrázek

V Libanonu se nachází opracovaný kámen, jehož hmotnost je zhruba 1500 tun. Tento blok z Balbeku, dokazuje nesmírnou zručnost a prozíravost stavařských mistrů, kteří využívali při výstavbě chrámů a pyramid nematerialistického vědění, které jim umožnilo vystavit dechberoucí díla (stavby), co svou nadčasovostí ohromují i dnešní modernisty.


Je až s podivem, co všechno musely velestavby starověku překonat, tj. povodně, požáry, zemětřesení, neúprosný zub času, a přesto z povrchu zemského nezmizely, což lze považovat za zázrak. Navíc z těchto obdivuhodných staveb dávnověku, vyzařuje cosi mystického, a to něco působí intenzivně na psychiku každého pozorovatele. Za tímto jevem se zřejmě skrývají tzv. jemnohmotné vibrace, jenž obklopují stavební materiál z nichž byly tyto „pomníky času“ postaveny.

S tím nepochybně souvisí, proč odkrýváme po celém světě „tajemné“ pyramidové monumenty. Nejznámější jsou egyptské či mayské pyramidy, ale začínáme odhalovat i jiné lokality, kde je možno se s tímto symbolem starého světa setkat. Na území Číny objevíme taktéž tyto záhadné jehlany, obří pyramida Xianyang je toho důkazem. Ovšem informace o čínských pyramidách nejsou veřejnosti takřka dostupné. Proč asi?

Za zmínku stojí uvést, že pyramidy byly odhaleny také v Bosně, a v roce 2001 se na Krymském poloostrově podařilo zas odkrýt sedm podzemních pyramid. U Japonska naproti tomu byly objeveny podmořské pyramidy, takže si dovedu představit, že další senzační vykopávky nenechají na sebe dlouho čekat, za podmínky, že nebudou před veřejností utajeny.


Má snad někdo obavy z odhalení skutečného účelu pyramid, jež jsou ikonou vytraceného světa, který se podle astrologických představ nanovo vrátí. Avšak síla těchto pyramid tkví především v tom, že nebyly postaveny lidskou rukou! Kým nebo čím, byly tedy vlastně postaveny?

Tahle vyvstávající otázka nás posouvá k jádru věci, tedy jak ochránit naší matičku Zemi před pnutím vesmíru. Všechny pyramidy po celém světě, byly podle mého názoru vybudovány za pomoci telekinetické síly, která vychází z nejhlubšího nitra naší bytosti. Jakmile se taková myšlenková vibrace zformuje, zhmotní se do fyzické energie, a ta sama o sobě, dokáže překonat všechny nástrahy světa.


Tvoření s touto energií umožnilo stavitelům pyramid, přesouvat vzduchem kamkoliv těžké objekty - opracované kameny, čímž lze vysvětlit, jakým způsobem byly na sebe poskládány 100 tun vážící kvádry, a to s takovou ohromující přesností, že mezi jednotlivé bloky nelze vložit ani žiletku. Tyto pro nás nadpřirozeně se tvářící stavitelské postupy, umožnily vybudovat na všech kontinentech vzájemně propojenou pyramidovou síť, která chránila tehdejší svět před hrozbami z vesmíru.

Jak něco takového mohlo fungovat, řekněme si stručně, alespoň v teoretické rovině. Tok lidských myšlenek byl pyramidami akumulován, aby poté tato transformovaná síla, vytvářela kolem Země silové pole - ochranný štít, skrz nějž neprošel sebemenší asteroid, komety ani smrtící gama záření. Zeměkoule pod ochranou kolektivního ducha, se tak nacházela v naprosté rovnováze, jež proměnila zdejší planetu v nepopsatelný ráj!Nový věk přichází, jaký asi bude?

V geometrii lze jednotu spatřit v kruhu, tento posvátný tvar byl odpradávna považován za symbol - BOHA! Přirozená jednota nás spojuje se se Stvořitelem Všehomíra, z tohoto propojení pak vzniká světlo, a to nás povznáší nad materiálním klamem, jenž je součástí velké zkoušky, kterou musíme povinně podstoupit všichni. Abychom si uvědomili, že žhavé je žhavé, musíme se nejprve popálit, že!

Jakmile pochopíme skutečný účel této nelehké zkoušky a uspějeme, potom člověka očekává evoluční vzestup, čili osvícení celé společnosti a zrození nové doby - ZEP TEPI! To jest prvopočátek času, neboli jinak řečeno - ZLATÝ VĚK. Éra takzvaného zlatého věku, už jednou tady na Zemi nastala. To bylo v době, kdy vznikaly první pyramidy! V těchto časech nebylo vládců ani otroků, světu vládla pouze jednota a velikost svobodného ducha.


Až tento zmiňovaný epochální věk opět nastane, zaniknou vlády, instituce, ba i národy, spory a války, závist včetně nenávisti, přestane existovat soukromý majetek, nebude peněz ani bank, pohnutky všelijakých rozepří pominou.

Teprve poté si vzpomeneme, co bylo během věků vytraceno, abychom zdárně dospěli ke konci, z něhož nadejde nový začátek, nová doba, epocha bratrství a božské jednoty! Jestliže však má někdo o této úvaze pochybnosti, nechť pohlédne starověku přímo do očí, neboť dochované pyramidy jsou živým obrazem dřívějšího sjednocení. Pokud stále nedůvěřujete této představě o pozitivní síle, z níž pramení evoluční vývoj a jednota celku, přečtěte si níže uvedené citáty, protože ty nejspíš pronikly do této dimenze z Akáši, to jest neviditelná kronika, kde je uloženo vše o všem ve vesmíru.„V jednotě je síla. Jsme to, co myslíme. Svými myšlenkami tvoříme svět. Probuďte spícího obra ve svém nitru. Cokoliv si lidská mysl zamane a v cokoliv uvěří, to se může stát. Vnímejte svou obrovskou energii v každém okamžiku. Mrkněte se, jak se vám třpytí v očích. To je vaše zářící Já! Jste plní energie. Dejte ji světu! Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas.“

Záblesk - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí