BOJ O ČLOVĚKA ZAPOČAL!
10.08.2012   Josef Čáp
Vše co je kolem nás se neustále mění a proměňuje, včetně lidské tělesné schránky, která je živoucím důkazem procesu této přeměny. Ovšem s nezdolným pronásledovatelem, čili věkem, prochází touto časovou transformací, rovněž námi sdílená krajina. Pokud opakovaně fotografujeme jedno a to samé místo, již po pěti letech spatříme určité odlišnosti, co vehementně dokreslují ony změny ve sledovaném okolí.

Těchto očividných změn si též povšiml i slavný ruský botanik – Ivan Vladimirovič Mičurin. Samozřejmě, že v jeho případě nešlo o pozorování měnící se krajiny nebo člověka,
neboť v Mičurinově hledáčku experimentálního bádání byly výhradně zastoupeny rostliny. Mičurin totiž vypozoroval na rostlinách, jejich odolnost přežití v extrémních podmínkách, chladného a horkého počasí. Zrovna tohle inspirovalo Mičurina k tomu, aby započal šlechtit takové rostliny, které by dokázaly současně vzdorovat, jak mrazům, tak i suchům, což jsou nejčastější příčiny špatných sklizní.

Zpočátku pěstoval ovocné kultivary vhodné pro oblast středního Ruska, později však využil ovocných odrůd z jiných regionů Asie, rostoucích v chladném klimatu s krátkou vegetační dobou. Například křížením evropských jabloní, vyšlechtil cca 300 nových odrůd ovoce, zejména těch jabloní, co byly vhodné pro drsné podmínky vnitrozemského podnebí středního Ruska. Přesunul tím hranice pěstování ovoce výrazněji směrem k severu. Pokrok šlechtění posléze změnil celou řadu ovocných stromů, ale i rostlin, respektive původní vlastnosti plodů, barvou počínaje a chutí konče. Díky tomu máme v současnosti větší sklizně než v minulých dobách, to zabezpečilo nakonec celému světu potravinovou dostupnost. Jenomže dnes se k naší lítosti rostliny a ovocné stromy, nešlechtí tou zdárnou přírodní Mičurinovou metodou, ale výhradně genetickou manipulací!

Proto ovoce a zelenina ztrácí svou dřívější dobrou chuť, na kterou my dnes zapomínáme. Výsledkem těchto genetických úprav jsou zcela jiné plodiny, určené komu jinému, než-li nám lidem. Bohužel s tímto vylepšeným šlechtěním, ruku v ruce započala nová éra takzvaného genetického klonování. V roce 1997 byl dokonce oficiálně potvrzen úspěšný pokus v klonování, a do historie se tak jako první zapsala naklonovaná ovce „Dolly“.

K čemu má být klonování prospěšné?

Jednak k reprodukci, kdy dochází k vytváření nových živočichů, ale i k terapeutickému klonování, které již využívá současná medicína, především pak v boji proti neplodnosti (neplodnost je dnes považována za skutečnou nemoc). Ačkoliv byly vytvořeny jisté omezující mantinely, které brání třeba klonování samotných lidí, snahy o prolomení tohoto zákazu jsou dnes výraznější než kdy dříve. Vynořily se první zvěsti o naklonovaných dětech, které jsou už nyní mezi námi. Ať tak či onak, kampaně obhajující klonování lidského druhu, nás mají systematicky otupit vůči přetrvávajícímu veřejnému odporu.

O nových klonovacích experimentech slýcháváme dnes a denně z nejrůznějších médií, které přinášejí senzační zprávy o naklonovaných zvířatech atp. Všechny tyto pokusy jsou oficiálně páchané snahou o zušlechťování hospodářských zvířat, aby dodaly jejich konzumentům, např. zdravější maso s nižším obsahem cholesterolu, nebo mléko s vyšším podílem vápníku apod, což je prý v zájmu většinové společnosti!? Takto upravené potraviny jsou potom do jisté míry snad i zdravější, ale ne pro stávajícího člověka – Homo sapiens! Podle zastánců evoluce jsou změny v jídelníčku u všech živočišných druhů, příčinou pozdějších genetických změn. Jak dobře víme, člověk byl původně býložravec, než se z něho stal zřejmě kvůli změnám v zemském klimatu všežravec, pojídající též maso. Pokud se budeme stravovat jinými potravinami než požíváme doposud, nehrozí nám náhodou podle evolučního schématu další skok (proměna) v tomto neustále se měnícím rytmu života?

Co to vlastně znamená?

Geneticky upravené plodiny, ale i klonované maso, přesto že vám někdo jiný bude tvrdit pravý opak, nejsou pro současného člověka vhodné potraviny, ba co víc, takováto potrava je přímo životu nebezpečná! Ovšem pro nové lidské tvory (hybridy) není upravená potrava v žádném případě, tak jako pro ne-hybridy škodlivá, je tomu právě naopak! Když se zamyslíme nad prosakujícími informacemi o tom, že GMO plodiny např. Bt-kukuřice není dnes odolná vůči svému přirozenému škůdci „kořenožrout kukuřičný“, (mimochodem genetičtí šlechtitelé slibovali ještě před masivním zavedením GMO osiv, výrazný úspěch v boji s těmito škůdci, rovněž garantovali úspory za vynaložené herbicidní postřiky a taktéž vyšší úrodu??) vyvstává zásadní otázka, k čemu jsou tyto geneticky pozměněné plodiny vlastně dobré? K jakému účelu a proč byly do potravinového řetězce lidí zavedeny, když nesplňují vůbec nic z toho, co bylo kdysi spotřebitelům slibováno!

Nejsou čistě hypoteticky určené pro nový mnou nastiňovaný genetický druh člověka? Zatímco lidem z rodu Homo sapiens mohou upravené plodiny způsobovat neplodnost a jiné vážné zdravotní komplikace, hybridním lidem geneticky pozměněná strava naprosto vyhovuje, pro jejich organismus může být dokonce nezbytná! Uvažovat neotřele nad tím, co je pro hybridního člověka prospěšné, a co nikoliv, když klonovaní lidé podle oficiálních zdrojů přeci neexistují, to postrádá jakéhokoliv racionálního smyslu, byť by šlo jen o úvahu. Ale je tomu tak doopravdy?

Kdo je v dnešní době garantem toho, že se s lidskými embryi po celém světě neexperimentuje nebo neobchoduje, aby nedošlo k vývoji tzv. super-člověka. Pokud je v západních zemích platný alespoň nějaký etický kodex, který podobné pokusy s lidskými embryi vysloveně zakazuje, tak naproti tomu jiné země – viz Čína, Rusko, Írán, co chtějí stůj co stůj, předstihnout v pokroku západní státy světa, nebudou nikdy nad podobnou příležitostí dlouho otálet. Předpokládám, že se tyto země s vervou sobě vlastní, vrhly již dávno do vývoje – SUPERČLOVĚKA!

Některé indície o podivných či zcela výjimečných lidech už existují. Čínská plavkyně „Jie Š'-wen“ na londýnské olympiádě, nejenom že uplavala famózně světový rekord, ale ona v závěrečném úseku závodu dokonce předstihla i její mužský protějšek, což je zcela nevídané! Nepředstavitelně tvrdý až přímo nelidský tréning, stojí pravděpodobně za tímto výsledkem, možná ale tento senzační úspěch tkví úplně v něčem jiném. Kdo ví, třeba jsme tak v přímém přenosu shlédli vůbec toho prvního lidského hybrida (super-člověka) v akci, pokud ovšem nešlo o doping, jak naznačují mnozí američtí novináři. Kam až tohle může dojít si ve skrytu duše nedokážeme vůbec představit, jenomže ty státy nebo země, co by chtěly vlastnit např. super-vojáka, který nemá potřebu spánku, nepřemýšlí nad vražednými rozkazy, nezná soucit, bolest, únavu, strach, to lze už pochopit! Pole působnosti naklonovaných lidí, je oproti stávajícímu člověku de-facto neomezené, neboť v každém konání bude tento hybridní výtvor přečnívat svého současného konkurenta, čili člověka Homo sapiens. Položme si důležitou otázku? Znáte nějaké rodiče, co by netoužili mít ze svého syna či dcery génia, navíc naprosto zdravého, fyzicky odolného, své vrstevníky převyšujícího jedince? Pokud by takováto možnost byť jen hypoteticky existovala, nemyslíte si, že by budoucí rodiče z řad vlivných a bohatých obyvatel, nevyužili této lákavé nabídky, mít u rodinného krbu „Superstar“ potomka – nadčlověka! Podobnými úvahy nad vytvořením zcela unikátní dokonalé lidské bytosti (rasy), se rovněž zabývalo nacistické Německo. Nacisté totiž věřili v existenci nadřazené rasy mající zvláštní atributy např. fyzickou krásu, kreativitu, lepší schopnost myšlení, shrnutě řečeno – NADLIDÍ. Tato teorie se stala jednou z hlavních politicko-propagandistických ideí, tehdejšího Německa, vyzdvihující „správné Němce“ nad jiné Němce.

Árijská rasa měla být tou vyvolenou rasou, co by vládla celému světu, na úkor jiných méně cenných humanoidních bytostí. Obávám se toho, že současný genetický pokrok nás v uvrhne v neskutečný závod o formování a vývoj nového lepšího člověka. Je to i logické, žádná mocnost na tomto světě, nebude chtít zaostávat vůči té druhé, proto započnou (možná již probíhají) nepředstavitelné boje o lidský genom, který bude z roku na rok v laboratořích patřičně vylepšován. Ve vzájemném soupeření vyhrává jenom ten národ, který vytvoří tu naprosto dokonalou super-rasu.

Jsou mezi námi a nevíme o tom!

Nedá se rovněž vyloučit, že vznikla v utajení mezinárodní úmluva, která se snaží podobným závodům předejít, proto dochází k jisté regulaci, a to takovým způsobem, aby žádná země na světě nepřišla zkrátka, a všichni byli spokojeni. V rámci tajného projektu „lepší člověk“ mohou být lidé geneticky a hlavně nevědomě transformováni na jinou rasu člověka. Vzpomeňme na obrovský humbuk, který vzplanul kvůli prasečí chřipce. Celá EU včetně ČR nechala masivně naočkovat své obyvatele vakcínou proti tomuto viru, který nebyl nikterak agresivnější než běžně se vyskytující sezonní chřipkové viry. Čeští vojáci byli navíc k tomuto očkování nuceni, proč!? Co obsahovala tato vakcína? Lze konspirativně spekulovat i o tom, zda tyto očkovací preparáty proti prasečí chřipce, nebyly náhodou vyvinuty k jednomu a tomu samému účelu, tedy změnit budoucím matkám i otcům jejich genom tak, aby později narozené děti těchto naočkovaných lidí, jednou vykazovaly odlišné genetické vlastnosti, než mají jejich vlastní rodiče. Nevědomky vedle nás mohou vyrůstat zcela odlišní potomci, kterým nebudeme dost dobře v jejich projevu a chování rozumět. Ano, nemusíme o tom doopravdy nic vědět, přesto už dlouhou dobu jsou zde s námi!

Co je ale špatného na super-člověku, když nová rasa může být dokonce pro celý svět přínosná? Avizovaný prospěch by mohl platit pouze v tom případě, kdyby se DNA lidí měnila přirozeným způsobem tj. – evolučním procesem, Stvořitelovou vůlí, nebo náhodným vývojem apod, nechť si každý vybere dle svého gusta.

Ovšem pokud bude tento dnešní člověk, sám sebe měnit ve zkumavkách biochemických laboratoří, dojde k narušení oné základní rovnováhy, jenž nám všem byla při vzniku života přisouzena.

Ilustrujícím příkladem tohoto zjevného nebezpečí jsou geneticky vyšlechtěná rajčata. Hybridní rajčata na rozdíl od svých původních předchůdců, vypadají na první pohled nádherně, jsou pěkně tvarovaná, vynikají dokonale červenou barvou po celém povrchu jejich plodu (původní druhy neměly takto dokonalou barvu) a dokonce vykazují svou typickou tomatovou vůni.

Ti čtenáři, co pamatují ještě nepoškozenou chuť českých polních ne-hybridních rajčat, jistě mi dají za pravdu, že současné tomaty se nedají nikterak srovnávat s těmi dřívějšími plody. Pod povrchem této nádherné slupky uvnitř rajčete, se dnes ukrývá zcela chuti zbavená dužina.

Paralela s člověkem a rajčaty je víc než totožná, poněvadž na první pohled hezky vypadající muž či žena, s obdařeným kouzlem své osobnosti, má uvnitř této idylické skořápky (duše) ukrytou zlou ne-empatickou povahu, která nesnáší onu přirozenost pocházející z dokonalosti moudré matky přírody. Takovýto (ne)člověk nenávidí náš rod Homo sapiens, hnusí se mu a opovrhuje jím, je to bez obalu řečeno – genorasista! Někdy v budoucnu (možná už dnes) i kvůli jeho intelektu, obsadí ty nejdůležitější posty ve státní sféře, ve firmách či ve vrcholové politice, a to mu umožní, aby svého Stvořitele (nás lidi), jednou a provždy poslal navždy k čertu!

Nezapomeňme, člověk se nemůže povyšovat nad samotný akt stvoření, nad tuto všeobsahující Moc, která nepochází z této planety, z tohoto světa. Proto jakékoliv výtvory z oblasti klonování, jsou dříve či později předem odsouzeny k trvalému neúspěchu, a na tohle by genetičtí inženýři, zejména pak jejich chlebodárci neměli zapomínat!
-konec-