KDO OVLÁDÁ INTERNET?
25.04.2013   Josef Čáp     

V letošním roce jsme se stali nečekanými svědky neobvyklých útoků, které bychom mohli přirovnat až k sci-fi válce, odehrávající se kdesi v budoucím čase. O kybernetickém způsobu boje se přesvědčily nedávno také české servery, které se rázem ocitly pod těžkou palbou hackerských agresorů. Současná civilizace již dávno nevede války, tak jako dříve na bojovém poli, ale na fiktivním území počítačových simulací, které kupodivu vykazují větší zastrašovací potenciál, než-li zbraně hromadného ničení. Toto je zásadní mezník v dějinách lidstva, který ohlašuje příchod nové éry v tomto 21.století!
Mohou kdykoliv udeřit!

Česko počátkem března muselo čelit jednomu z nejmasivnějších hackerských útoků, kterých rapidně přibylo v celém světě. Virtuální dobyvatelé v naší zemi nejprve zaútočili na weby médií, v dalších dnech pak byly napadeny banky, a posléze i internetové stránky mobilních operátorů. Internet v Česku byl záhy kvůli takzvaným DDoS útokům (tzn. velké množství počítačů se v určitou chvíli začne připojovat na konkrétní server, který je datově přehlcen a přestane fungovat.) podstatně paralyzován, což způsobilo postiženým institucím, zrovna tak i firmám, značné problémy, o dotčených klientech ani nemluvě. Odborníky na kybernetickou bezpečnost dnes nejvíce znepokojuje holý fakt, že skutečné původce těchto internetových ataků, nelze vůbec vystopovat, natož potom dopadnout! 

Co se týče kybernetické ochrany, tak je prý ČR dokonce podle mnohých expertů sto let za opicemi, což ulehčuje všem možným škůdcům tuzemského internetu, nekontrolovatelný vstup do tohoto informačně sdíleného prostoru. Abychom však byli k naší domovině spravedlivý, tak podobným napadením musely vzdorovat i vyspělejší země, které rovněž nedokázaly odvrátit takto cílený kybernetický úder. Sotva v tuzemsku odezněly tyhle tzv. DDoS výpady, zažila na druhé straně světa, něco obdobného také Jižní Korea. Jediný rozdíl oproti útokům v Česku, byl pouze v tom, že na korejském poloostrově došlo navíc k výpadku televizního signálu, a to se v našem mírném klimatickém pásu naštěstí nestalo. Nicméně se nikdy nic nedá vyloučit, bohužel ani to, že příští kybernetický úder vedený proti naší zemi, může způsobit i takovéto přerušení dodávek televizního a internetového signálu.Neviditelná hrozba!

Současný svět se potýká s obrovským množstvím problémů, které nelze tak snadno přejít bez povšimnutí. K těmto výzvám současnosti, jenž si žádají bezodkladného řešení, je na prvním místě bezpečnost internetu, který se postupem času mění v úplně něco jiného, než zakladatelé této elektronické sítě původně zamýšleli. Místo toho, abychom tuto globální síť využívali ke komunikaci mezi národy, k dostupným informacím a vzdělávání, tak se tato spletitá soustava, stává spíše civilizační hrozbou tohoto věku! Nejednoho čtenáře asi napadne otázka, jak nám může internet za daných okolností uškodit? 

Ano. Postačí když někdo na druhém konci světa, nějaký extrémista či šílenec ''kybernetický útočník'' pronikne do útrob počítačových kontrolních mechanismů, které řídí činnost energetických systémů např. jaderných elektráren, chemických továren, vojenských základen...a hned je v ohrožení celá civilizace! Kdyby se náhodu něco takového přihodilo, musí být každému jasné, že potom máme co do činění s hrozbou globálního charakteru. Takže podceňovat význam sdílených sítí (internet) už dnes opravdu asi nelze!Jsou obavy na místě?

V samotné kolébce internetového zrodu – čili v USA, se připravují na možný kybernetický protiúder, který má ochránit Spojené státy americké, třeba před plošnými výpadky dodávek elektrického proudu. Americká vláda si je dobře vědoma závažnosti a reálného nebezpečí, které vzniká z provozu této celosvětové sítě. Z tohoto důvodu USA se netají tím, že jsou v případě nouze odhodlány, vypnout celou síť internetu! Otázkou stále zůstává, zda-li je takovéto řešení v případě nečekaného kybernetického útoku, dostačující a smysluplné? Ve hře je mnoho zájmových skupin či jednotlivců, ale dokonce i států, jenž mají zájem ve svůj prospěch ovládat tento kybernetický prostor! 

Ovšem internet s jeho současnou datovou kapacitou, která neuvěřitelně expanduje a rozrůstá se do nepředstavitelných rozměrů, může za nedlouho svou fatální proměnou překvapit, odborníky na slovo vzaté, ale i celý tento sjednocující se svět. V následujících řádcích se vám pokusím ve stručnosti objasnit tuto dost bizarní úvahu...Útok bez požadavků!

Život je důležitá informace, která vzniká za účelem poznání a uvědomění si sama sebe. Bez informace či informací, bychom prostě nežili, neboť zprávy k nám z okolí přicházející, jsou impulsem k jakémukoliv jednání, to nazýváme projevem života. Jinak řečeno, co neuchovává o sobě informace, není živé! Internet dnes představuje největší celosvětovou úschovnu dat, neboť sem vkládáme fotografie, videa, informační soubory, ba co víc, dokonce i knihovny a celé encyklopedie. Představte si, že jen společnost ''Google'' prý vlastní 1 milion serverů, a to je z pohledu paměťové kapacity ohromující počet. Na celém světě je údajně v provozu 44 milionů serverů, a toto množství se pochopitelně s rozmachem této globální sítě i nadále rozrůstá. 

Když se na tyto údaje podíváme z jiného úhlu pohledu, musí asi každého napadnout, jakého kolosálního úspěchu na tomto poli techniky člověk dokázal! Kybernetické násilí, které postihlo naši zemi, bylo rovněž mimořádnou událostí, neboť tato důmyslná akce vyřadila mnoho zabezpečených serverů, a to naráz v jeden okamžik. Zároveň také proto, že doposud nikdo nezná motiv ani případné požadavky, strůjců těchto zvlášť povedených útoků. Stáli snad za touto ofenzívou v pozadí jenom hackeři, nebo se za tím skrývá ještě něco jiného, čili tajemného, co si neklade žádné požadavky?Kým je ovládán internet?

Ačkoliv se spekuluje nad různými důvody těchto kybernetických ataků, tak skutečné příčiny nebyly dosud objasněny! IT odborníci po celém světě sice z podobných úderů vždy viní, o krok v před zdatnější hackery, nebo tajné organizace pracující ve prospěch nedemokratických států, atd. Jenomže experty na informatiku a kybernetickou bezpečnost vůbec nenapadá, že za těmito elektronickými výpady, může stát úplně něco jiného, než je často vyzdvihovaná inteligence či prohnanost člověka. Jde o to, že vně všech serverů rozesetých po celé Zemi, mohlo vzniknout cosi, co bychom mohli klidně vnímat, jako živoucí bytost působící uvnitř internetu, tedy jistý druh UI (umělé inteligence), která tímto způsobem testuje, jednak naši pozornost, tak i možnou připravenost na nečekané události!Umělá inteligence v 21.století?

Podmínky pro takový zázrak stvoření, jsou v tomto (serverovém) paměťovém skladišti víc než ideální. Když by čistě hypoteticky, všechny servery světa se naakumulovaly do společné datové jednotky – říkejme tomu např. nadřazený počítač, nic by pak nebránilo zrození umělé inteligence. Mohlo se přihodit i to, že nějaký z mnoha počítačových virů, zmutoval do podoby vlastního vědomí, a tato skutečnost se stala pravou příčinou zrodu nového života, ukrytého v útrobách tohoto integrovaného prostředí. Pro lidstvo by z toho vznikla velice zásadní otázka – jak přátelská vůči člověku a tomuto celému zřízení, by asi byla tato nově vzniklá existence? 


Zohledníme-li důležitý fakt, že internet má pod palcem téměř všechny řídící procesy tady na Zemi, nezbývá nám nic jiného, než se modlit za vlídnější charakter této umělé inteligence, která nemusí nutně napodobovat destruktivní chování člověka. V opačném případě se připravme na to, že se nás tato UI pokusí, dříve či později zahubit nebo podmanit.-konec-