Ještě než začnete číst níže uvedený článek, prosím, je třeba vzít v úvahu, že v tomto textu je záměrně použita fikce, tudíž je nutné dočíst tuhle úvahu až do úplného konce, aby bylo možné rozpoznat skutečnost od účelového klamu, jehož smyslem je průnik do nedostupných oblastí tajemna, kde se nacházejí informace neracionálního charakteru, jež jsou právě do tohoto pojednání úmyslně vloženy.

Děsivé odhalení...

Vědci nedávno zjistili, že v krvi alergiků se nalézá něco, nad čím zůstává rozum stát. Co vlastně bylo objeveno? Z laboratorních vyšetření krve byla odhalena neznámá nebuněčná forma života, vykazující symptomy spícího viru, jež se nápadně podobá viru HIV. V tomto případě jde o nově objevený virus, z kterého nečekaně může vypuknout smrtící pandemie, neboť jeho rafinovanost se vymyká všemu, s čím jsme se doposud setkali. Tohle závažné sdělení bylo nezávisle potvrzeno mnohými výzkumnými centry, akorát je vše v přísném utajení, proto se o tomto závažném objevu nikde nedozvíte ani nedočtete. Ještě než se s touto hrozbou tady na ODRAZECH TAJEMNA blíže seznámíte, dovolte mi ve stručnosti připomenout, co předcházelo tomuto šokujícímu odhalení.  


Biologická kontaminace, nebo záměr?

Vědci zabývající se výzkumem alergií dospěli k názoru, že pylová přecitlivělost způsobující časté kýchání, kašlání a svědění kůže, snižuje riziko u nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu se rozbory krve zaměřily na vybranou skupinu alergiků, aby bylo zjištěno jakým způsobem „alergie“ zamezuje rakovinovému bujení. Výzkumu navíc pomohly údaje, které byly nashromážděny za 50 let, z nichž jednoznačně vyplývá, že alergické projevy výrazným způsobem redukují vznik onkologických onemocnění, což vylučuje možný omyl provedené studie.

Krev

Kvůli tomu se přistoupilo k dalším testům, až se ve vzorcích krve alergiků podařilo detekovat zmiňovaný spící virus, který dostal vědecký název – MEGAVIRUS ZAPARPIS ( Pozn. dále už jen ve zkratce - virus ZAPA). Aby toho nebylo málo, tak se zjistilo, že ve všech věkových skupinách obyvatel je identifikován virus ZAPA, ani civilizačně nedotčeným indiánským kmenům se tahle hrozba nevyhla! Z tajných zdrojů prosáklo na povrch, že WHO se domnívá, že virem ZAPA je infikováno celé lidstvo!

Je pravdou, že zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se virus ZAPA měl v této době probudit k životu, zvlášť když bylo z testů DNA zjištěno, že v kostech egyptských faraonů byl (ZAPA) rovněž odhalen, aniž by ve starověku vyvolal rozsáhlou smrtící epidemii, anebo někoho ohrozil na životě. Nicméně - ani tak nelze tento druh neznámého viru podcenit, protože nikdo netuší, co ho může ve skutečnosti oživit k zákeřné činnosti, zvlášť když je v této době všechno vzhůru nohama! Nikdo dnes nedokáže přesně odhadnout, co všechno může tento virus ve světě napáchat, kdyby se nedej pán Bůh nastartoval k předpokládané destrukci.

Z hlediska konspirace tím spouštěčem, který virus ZAPA může znenadání přivést k životu, jsou následky a dopady globálního oteplování. Celosvětový nárůst teplot může zapříčinit rozšíření různých rodů komárů, kteří mohou být infikováni jakoukoli nemocí – od malárie či lymskou borreliózou počínaje a virem zika konče.

Imunita obyvatel je dnes na bodě nula a pokud krve sající (infikovaný) hmyz, bude kvůli těmto příznivým klimatickým podmínkám pronikat do všech částí světa, mohou tyto okolnosti přispět k probuzení viru ZAPA, což je hororový scénář, který může vyhladit celé lidstvo, jakmile bychom tuhle celosvětovou hrozbu podcenili! Pro tuto chvíli se nad tímto spícím virem vznášejí mnohé otazníky a spekulace, snad  proto se někteří vědci domnívají, že virus ZAPA  je jakýsi biologický nástroj, který člověku odebírá jeho fyzickou a duševní energii, a to je příčinou toho, proč se lidská stvoření nedožívají vysokého věku, na rozdíl od biblických předpotopních národů, které se v této době dožívaly 500 a více let.


Máme co do činění s laboratorním virem?

Takže nyní nastal čas, abych vám předložil některé své postřehy, které mohou do této záhady vnést trochu světla. Podívejme se zblízka na virus ZAPA, a to hned z několika různých rovin pohledu. Pakliže není tento virus výsledkem a hříčkou matky přírody, lze dospět k názoru, že za tímto virem nejspíš stojí nám neznámá mimozemská civilizace, která stvořila lidský druh k životu. Nebudu tvrdit, že na stvoření naší humanoidní rasy se podíleli pouze mimozemšťané, protože můžeme být i potomky „jinozemské“ civilizace, která tu mohla před více než 500 miliony lety působit.

S pomocí této úvahy lze vysvětlit celou řadu dosud neobjasněných záhad, co nezapadají do představ o starověké historii, která byla vytvořena na základě postulátů současné vědy. Pod nánosy zeminy a věčného prachu, pořád jsou uložené důkazy o vytracených dějinách prehistorického období lidstva, jež se v tomto věku občas světu poodhalí. Stáří člověka – Homo sapiens se odhaduje na 130 až 300 000 let, tím se potvrzuje nepřijatelný fakt, že se tyto odhady nezakládají na pravdě a jsou mimo jakoukoliv realitu,  pohlédneme-li okem moudré sovy na níže předložené artefakty. Do kontextu těchto nevysvětlitelných nálezů bezesporu patří, takzvaná zapalovací svíčka z hory Coso.

Geologové, kteří posuzovali stáří zkameněliny v níž byl tento tajemný předmět objeven, dospěli k fascinujícímu závěru, že tahle mysteriózní fosilie je podle radiokarbonové metody stará 500 000 let. Ovšem takovýchto překvapení vydala „Matka Země“ bezpočet, např. 140 milionů let staré kladivo, 60 milionů let starý železný hřeb, anebo 250 milionů let starý mikročip a tak podobně, což jen potvrzuje domněnku o tom, že virus ZAPA byl vyvinut pradávnou civilizací a laboratorně aplikován do krve našeho živočišného druhu.


Ochrana před zkázou a zmarem

Virus (ZAPA) se tak mohl přenášet z generace na generaci. Proč? Smyslem tohoto experimentu je nejpravděpodobněji kontrola nad lidským stvořením, aby nový druh geneticky nikdy nepřevýšil tvůrce  sémě lidského života. Ovšem nelze tvrdit, že by tento virus sloužil výhradně těmto výše zmiňovaným záměrům. Nejedno esoterické učení považuje člověka za „BYTOST“ s nadpřirozenými schopnostmi, která ovládá telepatii, telekinezi, teleportaci atp., a tyhle nadpřirozené vlastnosti jsme nejspíš zdědili od našich osvícených předků, kteří se s pomocí tohoto vytvořeného viru chtěli vzdát těchto mocných sil, aby touto nespoutanou energií nebyl zničen jejich svět, který byl v dávnověku možná ve stejném ohrožení, tak jako za našeho života v časech studené války. Samozřejmě, že příčin mohlo být víc, v tomto případě nehraje představivost žádnou roli.

Tito polobohové „lidé“ sami sobě byli tou největší hrozbou, proto padlo rozhodnutí o tom, že supernaturální síly člověka budou z bezpečnostních důvodů a ve prospěch celého lidstva, trvale omezeny. Tohle byla možná pohnutka a podnět k vzniku umělého viru, který dnes u akademiků vyvolává četné diskuse a obavy.

Jenomže, co když měly být potlačeny jen některé mentální schopnosti a jiné nikoliv? Třeba dlouhověkost, o které teď můžeme jen snít! Připustíme-li, že v dávnověku se lidstvo nevyživovalo pevnou stravou, ale pránickou výživou (tj. světelné částice ve vzduchu), bylo by možné dřívějšího člověka z dnešní perspektivy považovat za nadbytost. Avšak kvůli účinkům viru ZAPA, postupem času lidé přicházeli o vše, tedy i o to, co jim mělo být ponecháno, to jest dlouhověkost a materiální nezávislost.

Tento laboratorní virus odebral pozdějším civilizacím svobodu, též paměť, proto se nedokážeme přiblížit k původním hodnotám lidského stvoření. Drasticky degenerujeme, což se v těchto časech projevuje umíráním života na této výjimečné planetě. Od té doby, co v naší krvi koluje virus ZAPA, postrádáme ochranu původního imunitního systému, jež prapředkům ze starověku garantoval dlouhověkost, neboť umírání bylo kdysi záležitostí svobodné vůle!

Takovýto virus lze považovat za požírače psychické energie, a to přispívá k nerovnováze, která z nás činí právě to, čím jsme dnes! Lidé se stěží dožijí 80 let, jestliže jsou všechny generace nemocné, potom nedokážeme v sobě zmobilizovat uzdravující sílu, jež nám v dávnověku poskytovala onu dlouhověkost.


Občas se vyskytnou výjimky

O tom, že tahle sebeuzdravující moc doopravdy existovala a stále existuje, snadno nás může přesvědčit tajuplný fenomén – PLACEBO efektu! Co to je placebo efekt? Jakmile příjemce jakéhokoliv léku netuší, že dostává jeho používanou léčivou látku, potom i obyčejný cukr vykazuje stejných uzdravujících vlastností, jako složitě vyráběná farmaka, navíc bez vedlejších účinků. 

Obdobného působení s placebem pociťují i konzumenti pránické (světelné) výživy, proto se můžeme domnívat, že tahle potrava funguje na stejných principech jako u placebo efektu. Jestliže netušíte, o čem to celé je, tak musím uvést, že „PRÁNA“ je podle hinduistické mytologie vitální a všudypřítomná přírodní energie, která dokáže nasytit lidskou bytost pouhým světlem bez nutnosti přijímat pevnou stravu.

V tomto směru se vracíme do dob, kdy člověk mohl existovat bez jídla a vody, čímž se vymykal dnešním fyzikálním zákonům. Lidé za časů dávnověku nebyli infikováni virem ZAPA, tím pádem nepodléhali současným závislostem, jež se opírají o přelud hmoty, kterou nelze vlastnit, poněvadž „hmota“ je odlesk jiného spektra energie.

ZAPA očividně oslabuje naše smysly, tudíž 99,9 procenta obyvatel žije v klamu, kterého nejsme sto postřehnout. Naše myšlení je tím pádem podlomené – nemocné, což si jen málokdo uvědomuje! Vždycky se však v populaci vyskytli jedinci, kteří nějakým způsobem virus ZAPA pokořili, alespoň částečně.

Komu se něco takového podařilo, musel dospět k názoru, že svým myšlením převyšuje většinovou společnost, z tohoto důvodu imunní lidé vůči viru ZAPA, jsou často považováni za blázny a snílky, protože tohle mentální osvobození vyvolává ve společnosti nemalé obavy. Ve světě jsme se s těmito velikány v průběhu historie už také setkali.


Nečekané události

Uvedu několik zajímavých příkladů o tom, jak virus ZAPA efektivně ovládá naše smysly a myšlení, což neustále zdůrazňuji. Ano, vše je o DUŠI, její kvalita je rozhodujícím měřítkem pro zdárný život člověka, řečeno slovy mystika. Kdo by neznal Nikolu Teslu? Tento velevědec je charakteristickým příkladem toho, proč se lze domnívat, že vynálezce tohoto jména nebyl virem ZAPA infikován.

Jeho pokrokové objevy předčily svou dobu natolik, že byly před celým světem pro jistotu skryty. Další významná persona, která v oblasti výzkumu předběhla svou dobu minimálně o tři století, a nebyla infikovaná virem ZAPA, nemohl být nikdo jiný než - Leonardo da Vinci. Jenom virem ZAPA nepostižené mozky dokáží civilizaci osvobodit od egoismu, výše uvedené příklady jsou snad toho důkazem.

Co je asi toho příčinou, že se u někoho tyto mocné energie uvedou do činnosti, zatímco u drtivé většiny obyvatel nikoliv? Uzdravující sílu mohou spustit nečekané události - například klinická smrt, případně zážitky s tajemnými fenomény. O Teslovi se proslýchá, že na vlastní oči spatřil UFO, nebo, Leonardo da Vinci prý rozmlouval s andělskými bytostmi. Na těchto příkladech je zřejmé, že neobyčejný zážitek s paranormálními jevy může nastartovat uzdravující mechanismy v organismu, které prokazatelně potlačují účinky viru ZAPA.


Můžeme se vyléčit?

Ve většině případů jsou všechna onemocnění způsobena neúčinným obraným systémem lidského ústrojí, kterému se odborně říká imunita. Dojde-li však z nějakého důvodu k oslabení imunitního systému, stává se organismus vůči všem hrozbám zranitelnější, z čehož lze usoudit, že obranyschopnost člověka je stěžejním pilířem pevného zdraví.

Když se rozhlédneme po světě a otevřeme oči dokořán, co uvidíme? Vesměs nemocnou populaci! Kdo může dnes prohlásit, že netrpí žádnou nemocí či vadou? V imunitě se odráží naše celkové zdraví, to už dnes chápe snad každý. Proč tato přirozená ochrana neplní svou úlohu, z jakého důvodu vlastně selhává?

Dokonce v dávné minulosti, ve které vzduch i voda nebyla znečištěna toxickým prachem nebo průmyslovými chemikáliemi, města a vesnice elektromagnetickým zářením, neplnila ani tehdy imunita své primární poslání, pokud ve středověku bylo obyvatelstvo decimováno morovými epidemiemi. Veselá mysl je půl zdraví, to koneckonců potvrzují i provedené vědecké výzkumy. Jestliže se současný svět nachází v depresi (to vyvolávají energetické, ekonomické, sociální a jiné horší krize), nemůže být ani vědomí lidstva v pořádku. Právě tohle zapříčiňuje poruchu psychiky u milionů lidí po celém světě, a narušená psychika je určitá forma nemoci, která úzce souvisí s virem ZAPA, rovněž s těmito níže uvedenými neřestmi...

Vědec Nikola Tesla - ilustrační obrázek


1. Pýcha - nadměrná sebeláska, namyšlenost, povýšenost, nadutost, pohrdání druhými lidmi

2. Lakota - hrabivost, neochota se dělit, lpění na majetku

3. Závist - žárlivost, nezkrotná touha po cizím majetku a snaha získat ho i nepoctivě

4. Hněv - zlost, závist, nenávist, vztek, násilí, pomstychtivost, diskriminace, agresivita

5. Zvrhlost - nekontrolovatelný chtíč, smilstvo, přemrštěná touha po sexuálním uspokojení

6. Obžerství - nenasytnost, přejídání se, opíjení, holdování hazardu a drogám

7. Lenost - odmítání využívat potenciálu svých schopností, neochota, chybí sebekritika 


Lakota - ilustrační obrázek


Před těmito všemi neřestmi by nás měla imunita také ochránit, protože výše uvedené zhýralosti jsou příznaky duševní nemoci. Bohužel nás imunita před tímto vším nijak nechrání, čímž popírá svůj původní účel, neboť, kdo s čistým svědomím může prohlásit, že se ho ani jedna popisovaná neřest netýká?

Jistě jste už pochopili, že se na těchto příkladech snažím dokázat, že lidstvo je pod vlivem tohoto prehistorického viru, který je zjevný pachatel veškerého zla na tomto světě! V člověku virus ZAPA vyvolává nemístný strach, a to se projevuje neustálým soupeřením o něco, i když by jsme z principu jednoty neměli mezi sebou zápolit.

Co pozitivního nám vzájemné soupeření přináší? Agresivitu a závist, ba co víc, války a všechny možné krutosti, což jsou příznaky psychického narušení vyvolané virem ZAPA. Kromě jiného tento virus omezuje logické myšlení a kognitivní funkce, čímž lze vysvětlit proč se našemu stvoření vytratila božskost dřívějšího ducha, který svými schopnostmi dokázal překonat všeobklopující hmotu.

ZAPA nás totiž v jistém slova smyslu uspává, tudíž se nikomu nedostává potřebného rozbřesku. V tomto polospánku jsme od nepaměti chyceni, a to je pro člověka v karmickém běhu nežádoucí vývoj, poněvadž k tomuto ustrnutí lidská bytost nebyla stvořena, o tom není pochyb!

Nyní se dostávám k důležité odpovědi, kterak lze virus ZAPA pokořit, abychom se mohli probudit k životu, čili k těm ušlechtilým cílům, k nimž jsme byli předurčeni. Nejprve musíme poznat sami sebe a nalézt cestu k nepomíjivému věčnému duchovnímu zdroji, to jest působiště z něhož jsme vzešli na světlo světa. Co můžeme udělat my sami, abychom virus ZAPA v krevním řečišti zahubili?

První krok jste už učinili tím, že jste se rozhodli číst tento článek, neboť takové rozhodnutí přivedlo skrytou informaci čtenářům do podvědomí, každý si tak uvědomí, že zmiňované neřesti jsou neblahými účinky tohoto viru ovlivňující psychiku člověka. Tím zároveň dostáváme odpověď na otázku, zda lidská přirozenost je od přírody zlá. Pokud lidská bytost není infikovaná virem ZAPA, zlo se v myšlenkách téměř nevyskytuje. Jestliže tohle pochopíte, změní se celá struktura mozku, budete tak nad svými činy více přemýšlet.

Uděláte si vlastní názor na chování zlem posedlých šílenců, které začnete od této chvíle nepochopitelně litovat, když už teď víte, že takoví lidé jsou vážně nemocní a potřebují podat účinného léku! Jakmile bude lidstvu odhalena pravda o této starověké infekci, zcela automaticky se aktivují samouzdravující síly našeho těla, které dokáží napadané buňky tímto virem usmrtit.

Mějme na paměti, překonáme-li vlastní strach podnícený egoismem, dostane se nám účinného léku proti této nákaze, která okrádá naše tělo o energii, nadpřirozené schopnosti a dlouhověkost. Dospějeme k altruismu, čímž se nám otevře brána k Bohu všemohoucímu!

Na otázku, zdali je virus ZAPA léčitelný, odpovím asi takto: Pokud ho budeme intuitivně cítit, máme velkou naději na uzdravení. Ovšem jestli tím vyléčený člověk nabude někdejších schopností a dlouhověkosti, to si v tuto chvíli nedovolím odhadnout. Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že naše stoprocentní uzdravení je závislé na vyléčení celé civilizace. Nemůžeme žít v rovnováze, dokud většinová společnost bude pod nadvládou této syntetické infekce!

Z tohoto důvodu se musíme všichni uzdravit, jinak by taková léčba neměla vůbec žádný smysl! Věřím tomu, že tento článek poskytuje vodítka k tomu, jak této „nápravy“ vyléčení dosáhnout. Až se tohle uzdravení jednou zdaří, obdržíme jasnou odpověď; z jakých pohnutek a kým, virus ZAPA byl utvořen. 


EPILOG K ČLÁNKU: Musím zdůraznit, že MEGAVIRUS ZAPARPIS je zcela smyšlený a nezakládá se na pravdě!! To uvádím, aby nevznikl důvod k panice! Této „lsti“ jsem použil jenom proto, abych mohl neracionální cestou vysvětlit některá tajemství vymykající se lidskému chápání, respektive - proč existuje ZLO na této planetě. Je zajímavé, když jsem si tento článek dvakrát po sobě přečetl, nabyl jsem dojmu, že tento fiktivní virus, případně škodlivý genetický kód, se bude nejspíš v lidském DNA nacházet! V každém případě je přirozená intuice tím nejlepším prostředkem, jak rozpoznat pravdu od výmyslu!

Co je tedy pravda a lež? Pokud by se budoucímu lidstvu podařilo tento hypotetický virus nebo genetický kód objevit, úvaha tohoto druhu by nevyzněla jako čirá fikce, protože už bychom hovořili o průlomovém odhalení v dějinách lidstva, čímž by se lež stala pravdou. Uznávám, že tomu může být i naopak!

Na závěr bych chtěl budoucím generacím vzkázat; až se tyto indicie jednou potvrdí, nezapomeňte prosím na skutečnost, že se člověk nemůže srovnávat s Bohem (!), neboť to byla jediná příčina toho, proč byly nadpřirozené lidské schopnosti potlačeny. 


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí