23.09.2017


                                  


AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Augustin Milata

a.i.arch.


international association of art aia aiap unesco, union of visual

artists brno biennale assotiation icograda

international council of graphic design

member czech glass society

association member of who is who

member Society of Czech Architects

member Czech chamber of architects

e-mail: info@milataarchitekt.czMatka a syn
Matka a syn


Jste významnou osobností tohoto světa. Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí. Pokud je mé Memorandum blízké Vašemu srdci, pak můžete :

1/ napsat, že souhlasíte
2/ poskytnout finanční prostředky k šíření Memoranda po celé Zeměkouli.


MEMORANDUM

  
 

JSME ZDE PROTO, ABYCHOM SE MILOVALI


NEJSME ZDE PROTO, ABYCHOM SE NENÁVIDĚLI


JSME ZDE PROTO, ABYCHOM SPOKOJENĚ ŽILI A PRACOVALI


NEJSME ZDE PROTO, ABYCHOM ŽIVOŘILI, ANEBO SE JENOM PŘIŽIVOVALI


JSME ZDE PROTO, ABYCHOM O TUTO ZEMI S LÁSKOU PEČOVALI


NEJSME ZDE PROTO, ABYCHOM VŠECHNO ZNIČILI


JSME ZDE PROTO, ABYCHOM CTILI A MILOVALI SVOJE MAMINKYNEJSME ZDE PROTO, ABYCHOM ZABÍJELI ANEBO MRZAČILI JEJICH DĚTI


Jsme zde proto, abychom využívali vědu a technologie ku svému  prospěchu


Nejsme zde proto, abychom připustili jejich zneužívání


Jsme zde proto, aby nám roboti ulehčovali práci


Nejsme zde proto, abychom je chtěli vytvořit k obrazu svému


To je cesta do pekelListina základních lidských práv a svobod mi dává možnost učinit toto prohlášení :

Nechci už žádné války. Ani velké, ani malé. Žádné.

Války by nikdy nebyly, kdyby nebyly zbraně.


Není možné nadále nečinně přihlížet k tomu, aby to, co bylo mnohdy staletí vybudováno, bylo během několika vteřin zničeno a pak znovu budováno. Jedná se sice o obrovitý kšeft, ale je to zrůdné. Není přece možné, aby z našich daní, ať už chceme nebo nechceme, byly financovány věci, které následně budou sloužit k našemu vyvražďování. Jestliže jsou postihovány firmy za znečišťování životního prostředí, proč by totéž nemělo platit pro zbrojařské firmy, jejichž výrobky slouží k naší likvidaci?


Obracím se na všechny, kdo se na výrobě zbraní podílejí, aby začali radikálně jejich produkci omezovat.


Všechny dotčené subjekty by se měly stát donátory pro smysluplné projekty, které budou transparentně realizovány. Znamená to, že by byly financovány z těchto donátorských peněz. Všechny prostředky, takto získané budou pravidelně zveřejňovány. Zveřejňována budou všechna stanoviska, vybrané lokality určené k obnově a projekty k realizaci.
Tento program má svůj smysl, tak se do toho nekompromisně dejme! Pokud se rozhodnete podpořit mou iniciativu sponzorským darem, sdělím Vám číslo bankovního konta. Předem děkuji.

-konec-


e-mail: info@milataarchitekt.cz