Moc rostlinného potenciálu - stále ještě nerozluštěna!                   

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKÝRostlinná říše je zcela nepochybně garantem tohoto pozemského života, který je s touto naší zelenou sférou existenčně spjat. Vliv rostlin na biodiversitu není zanedbatelný, bez vegetace bychom prostě nedýchali, tudíž ani nežili! V buněčné struktuře rostlin se totiž nalézá doopravdy něco pozoruhodného, co nemůže ani současná věda dostatečně vysvětlit. V tomto případě mám na mysli onu mocnou energii životadárného elixíru, ukrývajícího se vně všech rostlin tohoto světa.


Čím nás flóra může ještě překvapit?

Například Ian Baldwin z oddělení molekulární ekologie z institutu Maxe Plancka, zjistil, že rostliny jsou schopné vypouštět nejen chemické látky, určené k jejich obraně před agresivním hmyzem, ale mohou též mezi sebou vzájemně komunikovat. Toto spojení sice funguje na bázi složitých nukleových kyselin, nicméně i tento druh komunikace vykazuje jistý druh inteligence. Podle této teze mají rostliny dokonce emoce, a ještě k našemu překvapení ovládají značné telepatické schopnosti. Ačkoliv to zní jakkoliv šíleně, tak podobné výzkumy již teď připouštějí, že máme co do činění se záhadou, která pokud bude v budoucnu objasněna, změní náš celkový postoj na tento fascinující svět rostlin. Neměli bychom taktéž opominout, že flóra stojí na samém počátku potravního řetězce člověka, ať už přímo nebo nepřímo. Rostliny přeci produkují kyslík, kořeny zadržují vodu, a to je z hlediska zemského klimatu, jedna z nejpodstatnějších vlastností udržující život na této modré planetě.

Ovšem rostlinstvo odjakživa toho nabízí světu mnohem víc, než jen toto popisované zadržování vody atp. Tahle se logice stále vymykající vegetace s pomocí fotosyntézy, ochlazuje dokonale zemský povrch, a to tím nejdokonalejším možným způsobem tak, aby naše klima bylo teplotně ustálené, čili vyrovnané. Je nad míru jasné, že kdyby tomu takhle nebylo, zeměkoule by se očividně změnila, buďto v horkou nebo chladnou planetu s nepříznivými klimatickými podmínkami k životu. Jako je tomu u jiných planet naší sluneční soustavy, konkrétně na Venuši a Marsu.

Počasí ovlivňují i rostliny?
Tento biochemický proces (fotosyntéza) dokonale transformuje solární energii přímo do listů a kořenových částí rostlin. Absorbující schopnost flóry, pak na sebe váže přicházející paprsky ze Slunce, které se poté nadbytečně neuvolňují do zemské atmosféry. To v samotném důsledku znamená, že termoregulační systém naší planety není teplotně přetěžován. Tento efekt lze nejlépe vypozorovat ve velkoměstech, kde není dostatek potřebné zeleně. V horkých letních měsících se sluneční paprsky odrážejí od všudy přítomného betonu a asfaltu, převažujícího právě v nezelených městských částech, což následně způsobuje lidem žijícím v takovéto zástavbě, nesnesitelné vedro a jiné zdravotní potíže. Z tohoto důvodu je léto na venkově, kde jsou přilehlé louky a lesy, příznivější klimatické podmínky k životu, než ve výhni zmiňovaných městských aglomerací. O něco chladnější ovzduší v době panujících tropických teplot, určitě přijde vhod každému alergikovi či astmatikovi. Není totiž pochyb o tom, že se ve volné přírodě všem živočichům dýchá mnohem lépe, než-li v uzavřeném skleníku inverzních velkoměst! 

Rostliny ze všech životních forem nejlépe utlumují sluneční svit, a díky tomu v mimo městských oblastech, nedochází k nežádoucímu přehřívání horních vrstev vzduchu. Není proto divu, že měl člověk odjakživa k rostlinám až téměř náboženský vztah. Tento pozitivní přístup k vegetaci, člověku se vždy vyplatil, neboť mnohé rostliny (byliny) se dokázaly za tohle vřelé chování, nemocným a zvlášť chorobou strádajícím lidem náležitě odvděčit. A to v podobě bylinných čajů, zábalů, octů či vín, tinktur, ale i jiných substancí, které nám léčivky po celé generace zdarma poskytují. Nakonec bychom mohli konstatovat, že rostlinstvo do jisté míry ovlivňuje nejen počasí, ale i psychiku obyvatel po celém světě. Proto se nebojím tvrdit: „Čím méně zeleně nás bude obklopovat, tím proměnlivější ráz počasí nastane. Jak známo, u člověka se nestabilita projevuje chmurnou náladou - depresí!   

Nedoceněná lékárna!
Po celou dobu chránily léčivé byliny tuto civilizaci před nejrůznějšími nemocemi, též i před epidemiemi, to nakonec přetrvává do dnešních časů, i navzdory tomu, že se mnohdy nad tímto dobrodiním rostlin ani nepozastavíme. Nicméně „
zelená lékárna“ je skutečným skladištěm všech možných léků a účinných látek, které nemají téměř žádné vedlejší účinky na zdraví obyvatel, na rozdíl od člověkem vyrobených syntetických medikamentů. Myslím si, že tento citát je z tohoto důvodu velice výstižný: „Téměř každý člověk umírá na své léky, nikoliv na svoji nemoc“. Jestliže zde kladně hodnotím bylinky, tak vězte, že s léčivými rostlinami ze zelené lékárny, je úzce propojena tzv. vesmírná jiskra, která zavdává všem těmto bylinám jejich všeléčivý účinek. Kosmické záření nejen ze Slunce k nám přicházející, je naakumulovaná energie protonů a elektronů, která by v případě neexistence magnetického štítu naší Země, zahubila tady vše živé, včetně lidského rodu. Rostliny jsou na světě skutečně jedním z mála živoucích instrumentů, který dokáže vzdorovat smrtelnému záření z vesmírného prostoru. To obzvlášť nenapodobitelným způsobem, že je tento kosmický elementární pohyb, téměř k absolutní dokonalosti přeměněn na rostlinné barvivo chlorofyl. V tomto směru jsou rostliny naprosto unikátní, proto je více než patrné, že flóra je nenahraditelná. Díky těmto přednostem, rostliny disponují zázračnou mocí, kterou lze s úspěchem využít v boji s různými neléčitelnými nemocemi. Ne nadarmo se říká: „Na každou nemoc existuje vždy jedna léčivka“.

Zelená krev – Chlorofyl
Chlorofyl propůjčuje rostlinám jejich typicky zelené barvivo umožňující fotosyntézu. V průběhu fotosyntézy absorbuje (chlorofyl) zas energii světelného záření a používá jej k syntéze sacharidů z oxidu uhličitého a vody. A čím je chlorofyl vlastně tak výjimečný? V odborných publikacích se uvádí, že jde o dezinfekční a hojivě protizánětlivý prostředek. Podporuje tvorbu krve, zlepšuje přenos kapacity kyslíku, povzbuzuje metabolismus, chrání dobrý stav cév a srdce, urychluje hojení, eliminuje záněty, ochraňuje před poruchou střev atd. Bylo ještě zjištěno, že krevní barvivo hemoglobin, který transportuje u člověka kyslík, je v podstatě skoro totožný s chlorofylem, který je fundamentální látkou rostlinného života. Tyto informace mohou v
budoucnu pomoci pacientům trpící anémií (chudokrevností). Byl učiněn i pokus, při kterém byla hlodavcům podávaná částečně natrávená tráva, což u těchto živočichů vyvolalo zvýšenou tvorbu červených krvinek. U chlorofylu byla objevena ještě jedna velice pozitivní vlastnost. Tohle zelené barvivo rostlin dokáže potlačovat rakovinotvorný účinek a úspěšně vzdoruje všem buněčným mutacím. Bylo zjištěno, že čím je koncentrace podávaného chlorofylu vyšší, tím jsou jeho protirakovinné účinky silnější. Chlorofyl je pro rostliny životně důležitou látkou, proto nemůže být ani pro člověka, nevýznamným pomocníkem k udržení jeho pevného zdraví!

Proč je používat?
Nezapomeňte prosím na to, že bylinky, co rostou u vašeho domu, jsou mnohdy léčivější než komerčně prodávané a v médiích reklamované medikamenty. Domnívám se, že v některých případech je lepší používat přímo léčivé byliny, než-li jejich předražené a chemickou cestou již zpracované výtažky (kopie). Pokud vám chybí pro dobrý růst vlasů například křemík, proč by jste potom měli nakupovat méně kvalitní výtažek (doplněk stravy) z přesličky rolní v hodnotě cca za 200KČ/8€, když si můžete tuto bylinku pořídit v čajových sáčcích za pouhých 30KČ/1,2€, a ještě navíc v účinější lékové formě? Obdobných příkladů pochopitelně existuje mnohem víc, proto není vůbec nutné zde všechny vyjmenovávat. Nejzásadnější je však vliv rostlin na celou tuto planetu, neboť jejich klimatický a léčivý účinek vůči všem živým organismům, nelze jakkoliv
přehlédnout! 

Jestliže zelená barva uklidňuje nervy psychicky oslabených lidí, potom není nikterak vyloučené, že za současným nárůstem agresivního chování obyvatel, lze spatřit nedostatek kladně působícího rostlinstva!Vážení přátelé, čtenáři,


tuto sekci tohoto webu, jsem pojmenoval jako
BYLINNOU PORADNU“ a chci Vás zde seznámit s těmi nejvýznamnějšími bylinami, které mají velice léčivý účinek na tyto viz dole, uvedené orgány našeho tělesného ústrojí. Na každý důležitý orgán si zde dovolím, postupně představit jednu bylinu, o které jsem přesvědčen, že Vám může pomoci, ať už s lehčím či závažnějším onemocněním. Jelikož jsem zapřísáhlý odpůrce plateb u lékaře a vůbec všech těch poplatků za lidské zdraví, máte právě tady tu jedinečnou možnost se zdarma podělit, o mé dlouholeté zkušenosti v oblasti lidového léčitelství a bylinek. Pokud projevíte zájem o radu či pomoc, v nějaké těžké životní situaci (při nemoci), můžete mne kdykoliv kontaktovat!

Játra 
Játra
Játra jsou centrálním orgánem metabolismu obratlovců a největší žlázou v jejich těle. U člověka jsou játra též největším orgánem dutiny břišní. Jsou klíčovým orgánem zajišťujícím energetickou látkovou výměnu a přeměnu živin, jsou nezastupitelná při biotransformaci látek a detoxikaci organismu a podílejí se též na trávení potravy v tenkém střevě. Mezi jejich další funkce patří syntéza bílkovin krevní plasmy včetně srážecích faktorů, které jsou nezbytné pro srážení krve a produkce hormonů, které regulují hospodaření s vodou a solemi, slouží také jako zásobárna řady látek, jako je glykogen, železo nebo vitamíny.

Při selhání jaterních funkcí dochází k poruše homeostázy, objevují se hormonální poruchy, poruchy metabolismu a srážení krve, ascites, selhání ledvin a poruchy funkce mozku, které mohou vést k jaternímu kómatu a smrti. Zdroj:Wikipedia.org


Ostropestřec mariánskýOstropestřec mariánský
 
Je prastará léčivá bylina, která svými blahodárnými účinky nejvíce ovlivňuje  onemocnělá játra. Chrání tento důležitý orgán před nežádoucími látkami běžně se vyskytujícími v potravě, např. nasycené tuky, aditiva, dusičnany, alkohol a syntetické látky v mnoha lécích, pomáhá při léčbě zánětů a cirhózy jater, ale také jako prevence vzniku žlučových kamenů. Obecně se udává, že Ostropestřec pomáhá v boji s mononukleózou a žloutenkou. Též funguje výborně i na cirhózu jater, a vynikajících výsledků bylo zjištěno u pacientů s odbouráváním následků po chemoterapii. Kromě jater ostropestřec mariánský působí pozitivně na žlučník. Je vhodný zejména pro zlepšování jeho funkcí a je též účinný při depresích a bolestech hlavy. Ostropestřec lze úspěšně vyzkoušet při projevech alergií, a pomáhá rovněž na různé kožní problémy a nízký krevní tlak. Při dlouhodobém užívání nedochází u něho k vedlejším účinkům či jiným kontraindikacím, neboť ostropestřec mariánský patří k těm nejbezpečnějším léčivkám vůbec, co naše příroda nabízí. Pouze výjimečně může vyvolat mírné projímavé účinky.


Já osobně doporučuji přidávat do výluhu z této byliny, čerstvou šťávu z vymačkaného citrónu. Tento nálev se zbarví trochu do červené barvy, ale zlepší se tak výrazně jeho nevalná chuť, která se rázem promění v úžasně lahodný nápoj. Pokud trpíte neodůvodnitelnou únavou, je dost pravděpodobné, že vašim játrům chybí životní energie tzv. čchi, což postihuje kompletně celé tělo. Ostropestřec je nejefektivnějším bylinným prostředkem, který dokonale detoxikuje a regeneruje organismus každého člověka.  

Slinivka břišní 
Slinivka břišníPankreas je šedě růžová laločnatá žláza připomínající velkou slinnou žlázu a řadí se mezi orgány trávicí soustavy. Velikost lidského pankreatu je 12-16 cm a váha 60-90 g. Funkčně tato žláza splňuje kritéria žlázy s vnější i vnitřní sekrecí. Většina objemu tkáně pankreatu je určena k výrobě pankreatické šťávy, jež je následně odváděna do dvanáctníku. Pouze 1,5 % objemu pankreatu tvoří buňky, které produkují neméně důležité hormony jako inzulin a glukagon, jež jsou secernovány do krve. Nejznámější nemoc, která se dává do souvislosti se slinivkou břišní, je Diabetes mellitus (cukrovka). Diabetes je onemocnění charakteristické nadměrným výskytem cukrů v krvi. Čili jedná se o poruchu metabolismu cukrů (sacharidů). Cukrovka může vypuknout v jakémkoliv věku a postihuje obě pohlaví. Lze ji zjistit při preventivní prohlídce, a to běžným rozborem krve. O cukrovce hovoříme, pokud hladina sacharidů v krvi přesáhne hodnotu 10mmol/l.  Nemocných s touto chorobou každoročně přibývá nejen v Česku, ale všude po světě. Navíc se tak děje neuvěřitelnou rychlostí, že lékaři již mluví o celosvětové epidemii diabetu. Počet nemocných s cukrovkou v ČR, postihuje cca. 806.000 pacientů. 


Jmelí bílé    Jmelí bílé 
Je pozoruhodná poloparazitická rostlina, která  svému hostiteli (stromu) odebírá ty nejcennější minerální látky, ale přesto takového hostitele závažně nepoškozuje. Této rostliny si povšimli i naši předkové, kteří se domnívali, že jde o magickou rostlinu vysoko rostoucí v korunách stromů. A protože se věřilo, že je jmelí tajemné, tak muselo mít i kouzelné účinky. Tehdy mu byla připisována ochranná moc před ohněm a zavěšovalo se nad vchod obývaných stavení (domů). To mělo zabránit vstupu do domu čarodějnicím i zlým duchům. Rovněž se věřilo, že přináší štěstí stejně jako čtyřlístek či podkova. Bylo hojně využívané při obřadech, magických rituálech i léčení! Jmelí rozšiřuje krevní vlásečnice, tudíž snižuje vysoký krevní tlak a podporuje příznivě srdeční činnost. Působí rovněž mírně diureticky (močopudně). Tlumí bolesti hlavy a v některých případech zmírňuje závratě. Má antisklerotické a kardiosedativní účinky, staví krvácení, reguluje vylučování žluči, působí příznivě na slinivku, případně snižuje nadměrnou činnost štítné žlázy.

V dobách kdy neexistovala dnešní antiepileptika, se jmelí úspěšně využívalo v léčení při epilepsii, neplodnosti, psychickém i fyzickém vyčerpání, při potížích krevního oběhu a k celkové podpoře odolnosti organizmu. Jmelí velmi dobře ovlivňuje funkci všech žláz, i proto je výborným pomocníkem na povzbuzení látkové výměny. Jeho pozitivní vliv na slinivku břišní si moderní medicína očividně neuvědomuje, neboť je známo, že při dlouhodobé čajové kúře ztrácí cukrovka příčinu svého vzniku.   Jestliže se náhodou u vás snížila funkčnost hormonů, tak jmelí je právě tou první pomocí, co přinese vašemu organismu spásu v podobě hormonální nápravy. Dále je výborným bojovníkem proti zvápenatění cév. Vysoce se cení a doporučuje při mrtvici, ať už po ataku či jako prevence. Bylináři uvádějí, že kdyby se jmelí zrovna před úderem mrtvice pilo dříve, tak by mozková příhoda nemusela vůbec nastat.

V Česku trpí vysokým krevním tlakem kolem 700.000 lidí, a náklady za poskytovaná léčiva rostou neúměrně každý rok. Jmelí je ale skutečně magické, neboť dokáže krevní tlak dokonale harmonizovat. To znamená, že vysoký krevní tlak snižuje a u nízkého tlaku zase tento stav navyšuje na normální přijatelnou úroveň, což je nepochopitelné! Jmelí je taktéž nedoceněným léčivem, proti všem chorobám srdce, a můžeme tak oprávněně tvrdit, že není lepšího pomocníka při všech poruchách srdce a krevního oběhu. Jmelí se rovněž zapojilo do boje proti rakovinovým nádorům. Jedné pacientce z Velké Británie diagnostikovali lékaři -
 Hodghinsonův lymfom a proto užívala přírodní výtažek ze jmelí. Léčba byla úspěšná a rakovina se začala pomalu vytrácet až úplně zmizela. Kvůli těmto pozitivním zprávám, započal v Německu a Rakousku nábor pacientů s rakovinou do specializovaných léčebných center. Proč asi...?

Upozornění: Plody jmelí (bílé bobule) jsou jedovaté a nesmí se vnitřně užívat, na rozdíl od větviček a listů!


Ledviny
Ledvina
Ledviny slouží k filtraci krve a proto patří vůbec k těm nejdůležitějším orgánům lidského těla. Odstraňují škodlivé produkty metabolismu, které jsou pak ve formě moči odváděny z těla ven. Je až podivuhodné, kolik krve ledviny během jedné minuty dokáží přefiltrovat. V klidovém stavu činní minutový průtok krve ledvinami 1,2 litru, což je absolutně famózní výkon! Podle uveřejněných statistik, ledviny nepracují správně u každého desátého člověka, ale jen málokdo si je tohoto faktu vědom. Nejčastější problém ledvin jsou vznikající kameny, které mohou náhle uzavřít močové cesty, čímž dojde k zabránění odtoku moči. Dokonce může nastat takzvaná ledvinová kolika, která se projevuje častým močením, což způsobuje nevydržitelnou bolest. Někdy je v moči přítomná i krev a může docházet k pocitu zvracení. Ledviny jsou důležitým orgánem pro správné fungování těla a na jejich velice důležité čistící schopnosti, jsou pak všichni živočichové bez výjimky životně závislý, včetně našeho lidského druhu.

Přeslička rolní
Přeslička rolní Přeslička je určitou spojnicí mezi dneškem a dávnou prehistorií, která je nám připomenuta touto neobyčejně léčivou bylinou. Přeslička rolní má diuretický (močopudný) účinek, který se uplatňuje zejména při zánětech močových cest, nebo při výskytu močových kamenů. Dokonale chrání močové ústrojí před zatěžujícími látkami pocházejícími z urinového odpadu. Přeslička obsahuje účinnou látku - kyselinu křemičitou, která hojí poškozená místa v tkáních (plíce, cévní stěny). Právě křemík, který je dostatečně obsažen v přesličce, i přes jeho minimální množství v našem těle, je pro celou řadu buněčných procesů zcela zásadním prvkem. Stále častěji se potvrzuje, že nedostatek křemíku způsobuje nepevnost kostí, tkání a cév. Je taktéž důležitý pro pevnost a odolnost vlasů a nehtů. Věda již delší dobu předpokládá, že existuje souvislost mezi kornatěním tepen (arteriosklerózou) a nízkým příjmem křemíku. Křemík je skutečně důležitý i pro nejmenší cévy - kapiláry.  Kvůli těmto pozitivním vlastnostem zvyšuje přeslička činnost srdce a posiluje krevní oběh, přičemž vylepšuje vylučovací schopnost ledvin. Díky tomu se vyčistí nejen ledviny, ale i celý jedy zanesený organismus, který je takto dokonale zbaven těch nejhorších odpadů, nashromážděných během lidského života. Detoxikované tělesné ústrojí, potom disponuje mnohem účinější imunitní ochranou, je vitálnější v boji proti  obyčejné rýmě počínaje a těžké rakovině konče.

Přeslička rolní dobře působí při astmatu a je též účinná k zastavení vykašlávání krve. V lidovém léčitelství je doporučováno pití čaje z přesličky při celkovém vyčerpání a tuberkulóze plic. Alternativní medicína rovněž doporučuje tuto bylinu při zánětu kostní dřeně, křečích v žaludku atd. Lze ji využít jako kloktadlo při angíně a jiných zánětech v dutině ústní. Přeslička také pomáhá ve formě obkladů. Vlhké nebo kašovité obklady přikládáme na nehojící se místa, na strupovitost nebo když se kůže odlupuje ve formě šupin, na bércové vředy, píštěle apod. Významný švýcarský bylinář a léčitel, farář Künzle doporučoval, aby všichni lidé od 35 let věku vypili denně šálek přesličkové čaje. Pravidelné a dlouhodobé podávání přesličkového čaje, a to v dávce 0,15 litru denně, výrazně snižuje nebezpečí vzniku nádorového onemocnění! Kvůli křemíku hojně obsaženém v této bylině, se hovoří v souvislosti s přesličkou o významném prostředku proti stárnutí - jde prý o velice regenerující a omlazující bylinu! Dlouhodobé a nerozumné nadužívání může sice v některých vzácných případech způsobit, nevolnost i lehkou otravu (užívejme všeho s mírou), to ale nemění nic na tom, že je přeslička léčivá a hlavně velice působivá rostlina s proti rakovinovými účinky. Na očistnou kúru těla nedoporučuji proto nic lepšího, než tuhle  močopudnou bylinu s omlazujícím efektem!LÉČIVÉ MYŠLENKY DOOPRAVDY UZDRAVUJÍ!


Všechna náboženství zdůrazňují, že víra, naděje a láska jsou tři základní prvky, které hrají klíčovou roli v lidském životě. Zejména s mocí lásky se lze setkat v bájích a pověstech, pohádkách nebo písních. Proč je láska ve skutečnosti pro člověka důležitá? V dnešních časech ztrácí láska svůj původní význam, neboť je považována za čistý projev sexuality, což nekoresponduje s jejím původním posláním. Láska má vskutku mnoho podob, jedná se o jistý druh nevyčerpatelné energie s kladně nabitým nábojem. Uzdravuje, chrání před nemocemi, prodlužuje délku lidského života, jde o účinný prostředek k potlačení depresí.  Stojí také za vznikem našeho civilizačního vzestupu, který nás posouvá k pochopení vesmírného řádu a jednoty.

 Láskou lze překonat cokoliv!

V těchto časech (láska) je někdy považována za slabost moderního člověka, tento názor pak způsobuje ztrátu tohoto pro život důležitého elixíru, což se projevuje zřejmým chřadnutím celé dnešní společnosti. Nedostatek lásky se neblaze projevuje také u rostlin, každý hobby pěstitel, který s květinami pravidelně rozmlouvá, činí tak s láskou, proto má trvale lepší pěstební výsledky, nežli zahrádkář, co tak nečiní. Jak je tedy patrné, magická síla lásky nepůsobí pozitivně jenom na člověka, ale také na flóru, která pak roste rychleji s daleko vyšší plodností. Co to znamená? Pokud jsou myšlenky člověka vyživovány silou lásky, dochází potom k uvolnění spoutané energie, která podporuje například u rostlin intenzivnější růst. Ovšem energetické stopy lásky nalézáme v každodenním životě, třeba když obědváme, jíme přeci s láskou. Jestliže někomu dobrovolně pomáháme, činíme tak s přičiněním lásky. Jakoukoliv zábavu nebo koníčka, děláme s radostí a s láskou. Největší hudební díla, malby, sochy, romány, vynálezy atp., vše vzniklo kvůli pozitivním projevům lásky. V neposlední řadě i náš život dospěl ke zrodu z čisté lásky. Léčitelé, bylinkáři, šamani, uzdravují silou své lásky, kterou poskytují nemocným lidem. Je to podivné, ale nemocného člověka nemusí vždy vyléčit léky (farmaka), jak bychom očekávali, ale spíše energie empaticky naladěného doktora. Zatímco u jiných nesoucítících lékařů, tomu může být právě naopak, úspěchy v léčbě u takovýchto zdravotníků jsou většinou mizivé.

Skrytá energie

Ať už jde o Reiki či jiné energetické léčebné metody, základem úspěchu k překonání jakékoliv nemoci je vždy síla lásky. Někdy postačí pohlazení, jindy zas vlídné slovo, aby člověk překonal zásadní životní nástrahu či překážku. Myšlenkám nestojí nic v cestě,  nejsou proto omezeny dimenzionálním prostorem, ani časem, z tohoto důvodu je lze každému neomezeně zasílat na dálku, dokonce i do vesmíru! Takto zaslaná pozitivní energie skutečně uzdravuje, i když není možné spolehlivě vysvětlit, proč k tomuto účinku vlastně dochází. Samozřejmě, že alternativní způsoby léčby je někdy možné vysvětlit, takzvaným placebo efektem. Jenomže podle mého zdravého úsudku, není tohle hledisko pro člověka trpícími bolestmi, nikterak důležité. Úplné uzdravení, popřípadě zmírnění symptomů nemoci, stojí vždy nad racionálním vysvětlením, neboť není vůbec podstatné, zda došlo k úlevě s pomocí sugesce či jiného psychologického nástroje. Občas se stává, že na sobě pozorujeme zvláštní pocit přicházejícího tepla či brnění, které prochází celým tělem. To je vyvoláno myšlenkovým proudem, tedy nějakou lidskou bytostí, která na nás úpěnlivě myslí. Jestliže jde o tok pozitivních myšlenek, dochází k příjemnému pocitu, jakmile ale vznikají myšlenky na negativní úrovni, zažívá příjemce na této frekvenci velmi nepříjemné mravenčení. Tento jev vyvolávají tzv. myšlenkové vlny, které se neomezeně šíří po celém světě. Myšlenky s energetickým nábojem si vždy najdou svého adresáta, dostihnou vás prakticky kdekoliv!

Pozitivní myšlenky léčí!

Mnoho nemocí či psychických poruch, jak potvrzují přední odborníci z oboru psychiatrie, je fakticky vyvoláno nedostatkem lásky. Člověk, který má dojem, že ho nikdo nemá rád, často trpí bolestmi zad, hlavy, břicha, končetin, apod. V souvislosti s tímto nedostatkem lásky (pozitivní empatické energie), se mohou vyskytnout i jiné daleko závažnější zdravotní obtíže. Když hovořím v tomto směru o nemocech vyvolaných chybějícím prvkem lásky, není těžké se dovtípit, že touto pralátkou lidstva, lze léčit různorodé nemoci, včetně těch neléčitelných, které nedokáže pokořit ani soudobá moderní medicína. Ano, láska je energie, a pokud je do éteru vpuštěna formou pozitivních myšlenek, nic jí nestojí v cestě, aby splnila své bohulibé zadání, čili uzdravovat všechny nemocné bytosti na tomto světě.

Vážení čtenáři, náhoda tomu chtěla, abych v sobě objevil mentální schopnosti, které popisuji výše nahoře. Jelikož jsem zvídavý badatel, kterého zajímá vše, co souvisí s nadpřirozenem a záhadami obklopující tento svět, začal jsem se zajímat o léčebnou metodu, která vzniká vyzařováním kladných myšlenek. Výsledky byly fascinující! Kamarád, který měl vyhřezlou ploténku a míval neskutečné bolesti zad, hned po první smluvené terapii, nebyl sice vyléčen, ale zaznamenal značnou úlevu od bolesti. To mě potěšilo, mého kamaráda ještě více! V současnosti žije zcela plnohodnotným životem, bez dřívějších zdravotních problémů. Dosáhl jsem pochopitelně i jiných úspěchů léčby na tomto poli, ale nemá smysl, abych na všechny upozorňoval. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, které vám znesnadňují život, trpíte bolestmi, nebo si chcete vyzkoušet zcela netradiční medicínu, která nevykazuje žádné nežádoucí účinky, můžete se na mě kdykoliv prostřednictvím tohoto webu obrátit.

Jak se připravit na tuto léčebnou proceduru?

Pozitivní myšlení posiluje víru v uzdravení, lze se dočíst kdekoliv, a v tomto mém předkládaném způsobu léčení, určitě by každý očekával, že je tento psychický podnět pro každého nemocného absolutně nezbytný. Opak je však pravdou, což je překvapující! Zmiňovaný kamarád s vyhřezlou ploténkou, když jsem ho prvně oslovil s touto bizarní metodou, vůbec takovéto možnosti nedůvěřoval, navíc se mému návrhu zvesela zasmál. Nicméně neměl co ztratit, proto souhlasil s pokusem, kterému očividně nedůvěřoval. Později ale sám přiznal, že ho tato léčebná procedura v pozitivním slova smyslu ohromila. Takže je patrné, že není podstatné této léčbě za každou cenu důvěřovat, posilovat ji vědomě vírou v uzdravení a tak podobně. Každý se nakonec může o tomto způsobu léčby sám přesvědčit, takříkajíc na vlastní kůži. Jestliže se rozhodnete podstoupit tuto nekonvenční proceduru, potřebujete jen trochu času a nerušeného klidu, nic víc! Nejlépe tato terapie funguje v leže, stačí pouhých patnáct minut přijímat zaslanou léčivou energii, která se projevuje různorodě, většinou zřetelným teplem v místě zdravotního neduhu. Brnění či chlad, nebo dokonce jiné neobvyklé pocity, jsou taktéž typickými projevy těchto léčivých účinků. Po této kúře vždy tyto příznaky odezní, taktéž dosavadní zdravotní problémy.

Co od vás potřebuji? Popište mi podrobně všechny svoje zdravotní problémy, čili co vás trápí, atd. Prosím sdělte rovněž, co od této metody očekáváte, zdali jí věříte či nikoliv? Dále mi pošlete prostřednictvím emailu, obyčejnou pastelkou nakreslený obrázek části těla, která je postižena zdravotním problémem. Pokud vás bolí například koleno, nakreslete ručně tuto končetinu, a tento obrázek odešlete na mou elektronickou adresu. Jestliže nemáte kopírku, můžete kromě obrázku zaslat i fotku. Obrázek slouží pouze k tomu, abych nasměroval energii do postižených míst na vašem těle. Na tento obrázek, napište vaše jméno a příjmení, také dosažený věk. Kolik stojí tato procedura? Za tuto léčebnou kúru nic nepožaduji, darům se však nebráním.

Zde uvádím nemoci, které je možno vyléčit či zmírnit...

(artróza, revmatické změny a bolesti kloubů, stres, migrény, deprese, vysoký i nízký krevní tlak, poruchy spánku, migréna, obezita, bolesti všeho druhu, nežádoucí účinky po chemoterapii, atp. Kuřákům, anebo alkoholikům, může tato metoda ulehčit snahu o odbourání jejich devastující závislosti.)

Závěrem bych chtěl říci: Člověk, který s vámi cítí, je nejlepším medikamentem na všechny možné nemoci!

                      

                                Upozornění: Na tuto léčebnou metodu se nevztahuje žádná záruka či garance. 
                                Pokud uznám, že žádost o pomoc je irelevantní, vyhrazuji si právo neodpovídat! 
Bylinky zelené louky >>>Bylinky zelené louky >>>Bylinky zelené louky >>>