Něco málo o sobě:

Jsem jaký jsem, mám rád svobodu, přírodu, dobré jídlo, zajímavé lidi, především pak záhady a tajemno. Od dětství jsem se zajímal o léčivé byliny, PC techniku, sci-fi, vážnou hudbu, dějepis, filosofii, a hlavně literaturu faktů. Již v roce 1988 jsem se seznámil s knihami švýcarského spisovatele a záhadologa ''Ericha von Dänikena''. Tento autor mě přivedl na cestu, která se stala i mým současným posláním, a to v hledání pravdy o mnohosti vesmírných světů obydlených, což souvisí s pozorováním a výskytem UFO na naší obloze. 

Nejraději ze všeho pozoruji letní (noční) oblohu, přičemž si neustále kladu jednu a tu samou otázku – KDO STOJÍ ZA TÍMTO KOSMICKÝM DÍLEM, KTERÉMU NENÍ MOŽNÉ VŮBEC POROZUMĚT: „Co je to vlastně VESMÍR?“

Můj svět je jiný, plný záhad a mysterií, taktéž nezodpovězených otázek, na něž hledám objasňující odpovědi. Na těchto webových stránkách mohou čtenáři nalézt vše, o čemž se zbytečně nemluví a veřejně nepíše. Poznejte proto mé objevy a poznatky o pravdě, která neuhasíná, protože pochází z jiného zdroje světelného vědomí. 

Všechny zde prezentované a otištiné články (texty) nikomu nevnucuji, nechť si každý udělá názor sám na tyto neotřelé, leč pro někoho i někdy provokující úvahy či budoucí vize. Takže přeji sobě i všem návštěvníkům štěstí, spokojenost a mír v duši, rovněž dostatek osvobozujícího světla, a také poutavé čtení rezonující se vstupem  do neprobádaného světa, který teprve čeká na své znovuodhalení.INFORMACE PRO ŠÍŘITELE OBSAHU TOHOTO WEBU...

Všechny příspěvky zde uveřejněné jsou každému volně přístupné, jejich šíření je možné za předpokladu, že u převzatých článků bude uveden zdroj těchto webových stránek, tj. tato webová adresa: www.odrazy-tajemna.wz.cz  Pokud název článku a text bude pozměněn či záměrně upraven, využit ke komerčním účelům, použit jako rigorózní práce, případně jakkoliv jinak zneužit, a to bez vědomého souhlasu provozovatele tohoto webu, budou tím porušena autorská práva. Prosím berte tohle upozornění a podmínky na zřetel, neboť se tak můžete vyhnout případnému soudnímu postihu!  

       SVĚTLO VESMIRU