ZÁHADNÝ ŽIVOT NA SLUNCI?
01.03.2013   Josef Čáp   
ZÁHADNÝ ŽIVOT NA SLUNCI? Ilustrační obrázek

Počet galaxií ve viditelném vesmíru se odhaduje na 120 miliard, z toho jen v naší domovské Galaxii – v Mléčné dráze se nachází cca přes 100 miliard planet, jde o neskutečný počet, který se vymyká jakémukoliv logickému vysvětlení a chápání. Ano, kosmos je stále neprobádanou a hlavně nepochopitelnou záhadou, která nás může utvrdit pouze v tom, že člověk není osamocenou bytostí v tomto kolosálním vesmírném projektu!
Jsme sami ve vesmíru?

Mnoho současných vědců je doposud skálopevně přesvědčeno, že lidský druh je náhodným výtvorem vesmírného vakua. Co je to náhoda? Když vzhlížíme na vodu očima běžného pozorovatele, nespatříme nic jiného, než jen čistou H2O, tekutinu co dokáže uhasit nejlépe naši žízeň. Jenomže, když jste mikrobiolog, uzříte ve vodě kromě H2O, také různé buňky či pro lidské oko neviditelné bakterie, které spolehlivě odhalí přibližovací čočka mikroskopu. 

Lidé by měli dle mého názoru vnímat současný svět, ale i vesmír, právě tímto pohledem mikrobiologa. Protože když tak učiníme, budeme již vědět, že každá náhoda je dlouho připravovaná nevyhnutelnost. Pokud jde o racionální myšlení, tak věřte, že i na vědeckém poli začíná převládat názor, že život na Zemi nevznikl ledajakou náhodou, jak se doposud předpokládalo.

Mechanicky (šetrně) lisovaný - extra panenský olivový olej. Země původu: Kréta. Množství 750 ml.Mohlo tomu být kupodivu naopak, neboť biologický materiál nutný k dalšímu rozvoji života, sem na modrou planetu přišel pravděpodobně zvenčí, čili z kosmického prostoru! Nakonec, mezinárodní tým vědců, zabývající se otázkou mimozemského života, dospěl v tomto ohledu k jednoznačnému závěru. Šance na to, že nejsme ve vesmíru sami, je prý velmi vysoká! Vědci pod tíhou důkazů, nemohli ani nic jiného připustit, protože dříve či později budeme konfrontováni s mimozemskou existencí. Toto konstatování už samo o sobě je dostačujícím důvodem k tomu, abychom se konečně oprostili od stávajících dogmat o osamoceném vesmírném člověku. Není snad tohle nevyhnutelná náhoda?Kde hledat E.T.

Americká NASA, čili Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, zveřejnila na svých webových stránkách tzv. obyvatelné planety v naší galaxii, které svou atmosférou a vzdáleností od hvězdy splňují nutné předpoklady pro existenci vzniku života. Tyto zveřejněné výsledky jsou vskutku pozoruhodné, ale nezohledňují jeden podstatný fakt. Život totiž nemusí fungovat pouze na biologických potřebách člověka. 

Ilustrační obrázek

Snad i proto neustále pátráme v nekonečných dálkách Mléčné dráhy, kde hledáme životní prostředí, podobné tomu našemu, a toto hledisko pak klame naši pozornost od skutečných mimozemských působišť, která se mohou nalézat téměř v těsné blízkosti naší mateřské planety. Co třeba na Měsíci? 

V následujících řádcích se pokusím nastínit možnou vizi, o neobvyklých podobách a projevech mimozemského života, který nekoresponduje s dosavadními vědeckými představami o zákonitostech nejvyšší hodnoty, tedy života. Slýcháváme denně ze všech míst, že tato nejvyšší hodnota (život) je závislá na vodě, avšak nelze vyloučit ani ty nejfantastičtější formy existence, které ke svému blahu nepotřebují, to co my – vodu!Jací tvorové mohou žít na Slunci?

Na naší domovské hvězdě sice panují podmínky neslučitelné se životem, teploty okolo 5.800 K, které by dokázaly roztavit ledacos, to ale pořád neznamená, že na plynném Slunci je život nemožný! Na bezbuněčné bázi a s nutnou dávkou fantazie, si lze představit cokoli, i takovouto sci-fi formu života! Abych to ještě více upřesnil, tak si za pomoci vlastní projekce ztvárněte nehmotného ducha, který může procházet skrz pevnou hmotu, třeba zdí či sklem. 

Ilustrační obrázekJde o to, že tvorové na takovéto úrovni bytí, mohou žít v samotném nitru žhavého Slunce. Nepředstavitelné, to však neplatí pro nespoutanou obrazotvornost člověka! Jaký svět se asi může v útrobách naší životadárné hvězdy ukrývat? Aby toho nebylo málo, tak se v poslední době objevily velice pozoruhodné snímky, které zdokumentovala solární sonda SOHO, kde jsou zachycené ''UFO'' objekty (geometrických tvarů – válec, trojúhelník, čtverec atd.) pohybující se v těsné blízkosti Slunce. 

NASA sice tyto záznamy označila za technickou chybu fotografického zařízení sondy, ale předešlou hypotézu o životě v prostředí termonukleární hvězdy, to nikterak neoslabuje. Jaké bytosti se budou nejčastěji u Slunce zdržovat? Jakmile by nějaká mimozemská loď potřebovala, čistě teoreticky, doplnit chybějící solární palivo, nemusela by přece zamířit až k povrchu této rozžhavené hvězdy. V takovéto těsné blízkosti se mohou vyskytovat pouze kosmická plavidla, působící v takzvaném domovském prostředí vlastní hvězdy, nikoliv však cizí návštěvníci obdivující nádheru jedné z miliard hvězd. Takže si znovu položme jednu a tu samou otázku: „Mohou žít na Slunci inteligentní bytosti – je život na hvězdě vůbec možný?Bohové Slunce

Jestliže uvolníme uzdu své představivosti a nezamítneme též úvahu o inteligentních bytostech žijících v podmínkách smrti, nelze pochybovat o tom, že právě tito hvězdní mimozemšťané jsou ve skutečnosti velmi mocné – Nadbytosti! Pokud se nějaká stvoření na Slunci vyskytují, samozřejmě nejen na naší hvězdě, může se dokonce jednat o tvůrce či architekty tohoto vesmíru! Kdo se již setkal s názorem, že celý vesmír je jeden velký živý organismus, nemůže tuhle tezi přejít bez povšimnutí. 

Ilustrační obrázekAle zrovna tak se nedá vyloučit, že solární mimozemšťané vytvářejí různé formy života po celém kosmu, a z jejich hvězdných základen své výtvory pečlivě monitorují. Nebyla náhodou lidská rasa, rovněž stvořena touto záhadnou solární inteligencí? Prastaré civilizace vždy k naší hvězdě vzhlížely, jako k Bohu Stvořiteli. Setkáváme se dokonce s různými symboly, co nám mají dodnes připomenout moc Slunce a jejich vševidoucích obyvatel.

Uznávám, že se pohybuji na velice tenkém ledě, ale jeden z největších fyziků minulého století -  Albert Einstein prohlásil:Představivost je důležitější než vědomosti!


                     

-konec-

Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

Čokoláda na vaření a pečení - megabalení (400g) za zvýhodněnou cenu (podíl kakaové složky 40 %).