TAJEMNÝ SIGNÁL
04.01.2014  Josef Čáp     
Tajemný signál - Ilustrační obrázek


Nejen chlebem živ je člověk, prohlásil Ježíš Kristus! Dnes bychom k tomuto citátu mohli ještě přidat slovo rozptýlení, protože kdyby nebylo odpočinku v podobě zábavy, lidé by se zřejmě ukousali nesmírnou nudou. 
Na jakém technickém principu funguje
dálkově ovládaná elektronika?

Zábava je opravdu účinným nástrojem, kterak odpoutat mysl člověka od jakýchkoliv potíží. Jak ve světě přibývá stále více neřešitelných problémů, potřebuje i naše civilizace k dosažení větší vyrovnanosti, daleko účinnějšího uvolnění. Herní konzole, počítačové hry, simulátory a tak podobně, tento druh moderního vyžití, osvobozuje lidskou psychiku od těchto nevyzpytatelných časů. Televize s rozhlasem hrají v tomto směru stále prim, jsou to největší poskytovatelé domácí zábavy. Na jakém principu však funguje televize, rozhlas, mobilní telefony, wi-fi připojení k internetu, GPS navigace? 

Rádiové vlny s informačním obsahem ovládají dálkově řízenou elektroniku, kdyby nebylo tohoto vlnového záření, celý svět by upadl do absolutního ticha! K čemu všemu lze využít rádiové vlny, případně jak tohle nevšední záření působí na zdraví a život člověka, tak to se dozvíte právě v tomto článku... Elektromagnetické záření kolem nás

Rádiové vlny nás obklopují takřka na každém kroku, jsme jimi přímo prosyceni, staly se nedílnou součástí lidského života. Pronikají k nám skrze tzv. rádiové přijímače, tj. mobilní telefony, GPS navigace, vysílačky, satelity, venkovní antény, aj. Rádiové vlny představují část elektromagnetické spektra s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vznikají v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa. Uvádí se, že rychlost šíření rádiových vln ve vzduchu, je shodná s rychlostí světla ve vakuu.VAJEČNÉ PIŠKOTY (cukrářského typu), cca 40 kusů = 200 g. Vyrobeno z vajec pocházejících od slepic z volného výběhu. Výrobek obsahuje: Vaječné piškoty, cukr, pšeničnou mouku, vejce (30%), kukuřičný škrob, kuchyňskou sůl, hydrouhličitan sodný, přírodní aroma.
Sestupně seřazené vlnové délky
:

* rádiové vlny

* dlouhé vlny

* střední vlny

* krátké vlny

* velmi krátké vlny

* ultra krátké vlny

* mikrovlnné záření

* terahertzové záření

* infračervené záření

* světlo

* ultrafialové záření

* rentgenové záření

* záření gama


Nejsilnějším zdrojem elektromagnetického záření v této planetární soustavě je naše domovská hvězda (Slunce), ale k planetě Zemi přichází vlnové záření i z jiných částí kosmu, které pochází například ze supernov, neutronových hvězd, aktivních galaktických center, atp. Z vesmírných výšin k nám ještě proniká tzv. reliktní záření, to je elektromagnetické vlnění, o kterém se astronomové domnívají, že je to pozůstatek z dob velkého třesku. Jak je tedy patrné z výše uvedeného příkladu, jsme vystaveni elektromagnetickým silám, které k nám přicházejí z kosmického prostoru.Je lidský mozek přijímačem rádiových vln?

Lidská bytost, ať už si to uvědomujeme či ne, je velice pozoruhodným stvořením, kterému nelze dost dobře porozumět. Stále objevujeme nové a hlavně skryté mentální schopnosti uvnitř sebe sama, moc nezdolného ducha, fyzickou sílu, neomezenou tvořivost. Odkud takový potenciál pochází stále nevíme, i když se snažíme tuto záhadu objasnit. Jestliže mozek člověka funguje z nějakých 1015 procent, co dělá ten zbytek nevyužité mozkové tkáně? Těch nepoužívaných 90 procent lidského mozku, může být za určitých okolností, původcem zázračných schopností člověka, které se ve stavu ohrožení samovolně aktivují.

Jahodová marmeláda z kontrolovaného biologického zemědělství. Bio jahody (65%). GMO free potravina. Množství 400 g. Přírodní produkt - bez syntetických barviv, stabilizátorů, konzervantů a přidané chemie.

Lidský mozek složený z biliónů nervových buněk a sto biliónů spojů, dokáže učinit opravdové divy, může zachytit minulost a vyprojektovat její budoucnost. Jak je něco takového vůbec možné? Někteří vědci se dnes domnívají, že lidské vzpomínky nejsou uložené v mozku (uvnitř hlavy), ale mimo tento námi sdílený čas a prostor, ve kterém je ukryto duchovní jádro člověka. I když je takové vidění světa poněkud bizarní, ve zobecněném smyslu kvantové fyziky nejde o nesmysl!

Po otřesu mozku může u někoho nastat krátkodobý výpadek paměti, tzv. amnézie, ale po určité době se vytracené vzpomínky opět navrací, což znamená: kdyby byly vzpomínky v důsledku ztráty paměti zničené, nemohlo by dojít k jejich obnově. Regenerace dřívějších vzpomínek je možná jen za předpokladu, že paměť není uložená v mozkové tkáni, ale někde mimo její dosah. Z tohoto úhlu pohledu lze encephalon (mozek) považovat za jakýsi dekodér, který zachycuje a současně zpracovává neidentifikovatelný kosmický signál.Reliktní záření

Vraťme se ještě jednou k reliktnímu záření. Podle kosmologického modelu k nám elektromagnetické záření přichází z hlubin vesmíru. Arno Penzias a Robert Wilson při měření s mikrovlnou anténou, odhalili v letech 1964 -1965 nespecifikované záření, které prý vzniklo přibližně před 13,5 miliardami let, a to v časech po velkém třesku. Je doopravdy šum z kosmu důkazem velkého třesku? Vědecká komunita je o tom skálopevně přesvědčena, to však neznamená, že nemohou vznikat alternativní teorie, objasňující záhadu vesmíru.

Olivový olej - není olej jako olej...V odborných publikacích se o reliktním záření dočítáme mnohé, např. že je to radiace s vlnovou délkou cca jeden milimetr, prostupuje celým universem, je všude kolem nás, ale naše smysly ho nedokáží detekovat. Reliktní záření může být pozůstatkem velkého třesku, avšak pouze za předpokladu, že vesmír vznikl podle kosmologického scénáře, který se opírá o takový model vzniku! V článku: „PŘIŠEL K NÁM ŽIVOT Z VESMÍRU, ANEBO OD BOHA?jsem přišel s odlišnou hypotézou vůči rozpínajícímu se vesmíru.

Moderní astronomie stále vychází z představ, že kosmos se neustále rozpíná, expanduje na základě takzvaného rudého posuvu, který je podstatou astronomického náhledu na celé universum. V teoretické úvaze, kterou jsem předložil v tomto viz nahoře popisovaném článku, je kosmos vyobrazen jako statický (neměnný) prostor, jež nepodléhá této expanzi, ale konu stárnutí. Kdyby se tato má úvaha v budoucnu potvrdila, museli bychom přepsat veškeré znalosti o vesmíru, ale i o reliktním záření, které je fundamentem všudypřítomné matérie.Životadárný
signál

Vesmír se zrodil v jeden jediný okamžik, jeho vznik však nebyl chaotický a netvořil se postupně podle náhodného vzorce. V okamžiku zrození vzniklo úplně vše, tj. galaxie, hvězdy, planety, taktéž život v celém kosmu, včetně tohoto pozemského. Tato gigantická struktura podléhá výhradně jedinému zákonu, to jest časovému odpočtu, nejvýstižněji řečeno – Stárnutí! Procesu transformace (stárnutí) podléhá absolutně vše, je to rezultát počátku a konce. Také člověk prochází třemi základními stádii tohoto vývoje, zprvu je člověk batoletem, pak dospělým jedincem, v posledním období svého života zas krásnou vzpomínkou. 

Moser Roth Grand Praliné – delikátní pralinky z domu Moser Roth. Jemně našlehaný krém s pomerančovým likérem, dodává pralinkám neobyčejně lahodné aroma, které vyzdvihuje mistrovskou kvalitu tohoto produktu. Výrobek obsahuje alkohol.Reliktní záření nám poskytuje o vesmíru mnoho cenných informací, ale tyto rádiové vlny jsou mimo jiné, vyživující energií udržující veškerou hmotu (živou i neživou) v celistvosti, čili ve shluku vzájemně propojených atomů. Pokud by se nám této kosmické stravymany“ nedostávalo, atomy by se rázem zhroutily, to by zapříčinilo rozklad stávající hmoty, tudíž i celého universa. 

Tohle tajemné záření představuje jakýsi druh životadárného signálu, který nás udržuje ve spojení s tzv. kosmickým archivem, kde máme zřejmě uloženou paměť. Reliktní záření: „dále už jen životadárný signál“ upozorňuje na podstatu stárnoucího vesmíru, kterému v průběhu času slábne jeho životadárný signál. Až jednou tento rádiový signál úplně vymizí, vstoupí vše do dimenze věčného zapomnění. Lidská schránka bez paměti není životaschopná, ale ani vesmír, který čerpá z tohoto životadárného signálu svou ohromnou energii

Pozoruhodné je na tomto kosmickém jevu, že jej detekují lidé po celém světě, oficiální vědecké zdroje to ovšem popírají. Jestliže kosmos skutečně stárne, měl by potom životadárný signál také ochabovat, člověku ve stáří také dochází energie – je slabší, je méně pohyblivý, hůře vidí nebo slyší, na rozdíl od mladistvého organismu. Život juniora se prezentuje ve světle nevyčerpatelné fyzické energie, též nadměrným rámusem, takže vesmír podle zákona stárnutí v těchto časech, by neměl být hlučný, jenže je tomu naopak! Jak se zdá, tak signál z kosmu je neobvykle silnější, tento hvězdný hřmot nelze přeslechnout! Proč, to se pokusím vysvětlit níže.Je vesmír hlučnější?

Možná i vás už někdy překvapilo nepříjemné pískání v uších, kterému se odborně říká tinitus. Tahle stresující šelest, postihuje stále více obyvatel po celé zemi, a to i přesto, že tinitus (zvonění) není považováno za nemoc! Příčina tohoto zdravotního neduhu je stále nejasná, avšak z občasného pískání si není třeba dělat starosti. Lékaře navštivte jen tehdy, pokud se tento problém vícekrát opakuje. Pomoci vám může např. meditační hudba, neboť ta překrývá jiné nežádoucí zvuky. Přísun minerálů: magnezium, zinek, též vitamíny A a B mohou poskytnout úlevu. 

Extrakt z listů Ginkgo biloby působí účinně na tinitus, prokrvuje organismus a zlepšuje paměť, různé preparáty z listů tohoto stromu vřele doporučuji. Vyhněte se také hlučnému prostředí, je-li to možné! Jiný původ této komplikace lze vystopovat v této předkládané úvaze, neboť hučení ve zvukovodu může být následkem kolísajícího vesmírného signálu!

ČERNÁ SŮL (Kala Namak). Složení: Jedlá přírodní sůl s vysokým podílem minerálních látek. Neobsahuje lepek, glutaman, protispékavé látky, chemické konzervanty. Množství 500 g. Nejodizovaná!!!

Pokud universum stárne a mění se jeho rádiová frekvence, musí být i jeho záření oproti minulosti na jiné úrovni. V minulých dobách ušním šelestem skoro nikdo netrpěl, tehdy ještě mladší kosmos, nevykazoval současné symptomy stárnutí, výkyvy reliktního záření pociťují tak zejména senzibilně slabší jedinci. Kosmické vrtochy evidentně postihují pozemský život, popisovaný tinitus je toho neblahým důsledkem. Ačkoliv životadárný signál ve vesmíru slábne, kvůli nebeské proměnlivosti vlnová intenzita leckdy zesiluje, jindy neúměrně klesá. To stojí za nárůstem všech zde uváděných komplikací, ale do tohoto výčtu můžeme zařadit i jiné zdravotní problémy (bolesti hlavy, nervozita, špatný spánek...atp.). 

  

 

Jaké lze očekávat finále?

Pokud je pravdou, že universum a život kolem nás, je pouhým výsledkem jediného okamžiku, lze očekávat stejný efekt v den jeho zániku. Jak moc jsme se k tomuto bodu přiblížili, to nelze prozatím odhadnout, některé anomálie jsou však velice varující. Podivné zvuky jakoby odnikud přicházející, zaznamenávají vyděšení lidé na všech kontinentech, evropskou pevninu nevyjímaje. Nestabilní ba přímo kolabující počasí tyto obavy ještě zesiluje.

Tradiční asijský mátový olej. Osvěžuje, ulevuje od bolesti, ochlazuje. Vynikající masážní prostředek a přísada do koupele, tonikum pro ústní dutinu. Složení: Máta rolní (Metha arvensis) bylinný olej, Limonen, Linalool, Eugenol, Geraniol, Benzyl Alcohol. Množství 30 ml.

Nesouvisejí tyto neidentifikovatelné zvuky a jiné těžko vysvětlitelné abnormality s kolísajícím vesmírným signálem? Kosmos dozrává, jinak řečeno stárne, možná bude potřebovat očistnou kúru nebo znovuzrození (restart)? Je jisté jen jedno, v tomto neznámu dopředu nic nelze odhadnout!

 


Dýňový olej je zdrojem biogenních prvků, síry a draslíku, stopových prvků, především zinku, chromu a selenu. Najdete v něm vitamíny E, A, K. O tomto oleji bychom měli vědět, že je plný organického jódu, který nedokáže lidský organismus syntetizovat. Podporuje imunitu, snižuje hladinu cholesterolu a zpomaluje kornatění tepen. Klinicky je potvrzeno, že dýňový olej kladně působí na prostatu. Kromě toho regeneruje oslabená játra (obnovuje jejich činnost), vykazuje protizánětlivé účinky.

Tajemný signál-konec-