Také letos nás počasí upozorňuje na to, že člověk neporučí větru dešti, zejména pokud je proměnlivost venkovních teplot tak intenzivní, že už ani nepoznáme, zdali máme jaro nebo zimu, podzim či léto.

Kromě těchto problémů s nestálým podnebím je dnešní klima zároveň viníkem toho, že máme prokazatelně oslabenou imunitu, což člověku ubírá vitalitu a psychické síly, které pak nedokáží vzdorovat sebemenšímu nachlazení, jemuž se dříve nevěnovala žádná pozornost, zatímco dnes vše skončí se zvýšenou teplotou a kašlem v posteli. Oslabená imunita obyvatel má navíc na svědomí nárůst chřipkových epidemií, jenž každoročně v naší zemi usmrtí cca 2000 osob!

Je pravdou, že tato úmrtí nejsou v přímém důsledku způsobena chřipkou, ale spíše vyvolanými komplikacemi u pacientů s kardiovaskulárními nebo jinými zdravotními potížemi, nicméně jde o alarmující nárůst, který jednou může skončit celosvětovou pandemií ohrožující existenci veškerého lidstva. Nejvíce je na tomto konstatování znepokojující právě to, že se většinová společnost nedokáže zamyslet nad tím, co děláme ohledně zdraví a výživy špatně, že balancujeme doslova nad propastí! JAK MÁME TEDY POKRAČOVAT DÁL…?


Návrat ke kořenům je nezbytný


Pakliže se nevrátíme k původním kořenům z nichž jsme vzešli, nelze potom očekávat, že samotný pokrok lidstva nás ochrání před zmiňovanými infekcemi chřipky, atp. Celkově špatný zdravotní stav obyvatel je neblahým důsledkem toho, že se společnost vzdaluje od přírodních principů, což jsou jinými slovy energie, které nás od nepaměti chrání proti všem epidemiím způsobující lidstvu plošné vymírání a smrt.

Čemu se vzdalujeme? Ano, tím je mocná Matka příroda, neboť z jejího lůna povstala i lidská bytost, která tuhle nejčistější životadárnou sílu, nezbytně potřebuje ke svému životu, a to si stávající civilizace nehodlá připustit! Cožpak nám moderní zdravotnictví neposkytuje ochranu v podobě prevence? Vskutku, cosi nám nabízí, ale za jakou cenu (?), je nutné v tomto případě zdůraznit.

Kupříkladu kontroverzní celoplošné očkování proti chřipkovým infekcím, může do jisté míry zabránit rychle se šířícím epidemiím! Nicméně z neověřených zdrojů se dozvídáme informace o různých vakcínách, které místo aby pomáhaly, mohou naopak poškozovat zmiňovanou imunitu, což je s vyhlášeným posláním vakcín, zcela kontraproduktivní záměr, zejména pokud u malých dětí očkování způsobuje dokonce autismus.

OčkováníAle i kdyby tyto neoficiálně potvrzené informace nebyly pravdivé, zamysleme se dobře nad účinností očkovacích látek. Klesla snad výrazně úmrtnost u proočkované populace? Z mainstreamových zdrojů se sice můžeme dozvědět, že úspěšnost očkování proti chřipce vykazuje až 89% účinnost, proto je ve vyspělých zemích proočkováno víc jak 20 % obyvatel. Tj. Kanada: 36,4 %, Korejská republika: 31,1 %, USA: 48 %, Japonsko: 23 %, Německo: 21 %, atp.

Navzdory všem tvrzením o vysoké efektivnosti očkovacích látek, zemře v souvislosti s chřipkou každý rok 250 000 - 500 000 lidí, což zpochybňuje předešlá data o 89 % účinnosti protichřipkových vakcín. Jestliže každoročně stoupá proočkovanost obyvatelstva, potom by logicky mělo dojít k celkovému snížení počtu chřipkou nakažených osob. Ale je tomu tak?! Ať tak či onak, v tomto ohledu je očividné, že kvůli oslabené imunitě je nárůst virů a bakterií způsobujících záněty horních i dolních cest dýchacích, a to u současné populace vskutku alarmující.

O příčinách takového zjevného zhoršení si můžeme myslet cokoliv, nicméně neustále se zhoršující životní prostředí, přechemizované potraviny atd., tomuto negativnímu trendu bezpochyby přispívají. Co lze tedy pro naši imunitu učinit, abychom už nebyli nuceni se spoléhat čistě na očkovací látky či syntetická farmaka (?), která jednu nemoc mohou sice vyléčit, ale sto jiných dalších zapříčinit! Jedinou cestou a řešením je v tomto případě návrat k přírodě, neboť příroda nejlépe ví, co k uzdravení nemocné lidské bytosti je zapotřebí.


Jídlo je lék i jed

V tomto současném světě se už jaksi zapomnělo na to, že potraviny nejsou pouhou stravou, ale stejně tak přírodním lékem, neboť tyto živiny udržují člověka při životě, zatímco v případě nemoci, pomáhají organismus vyléčit či regenerovat. Takže když vám někdo řekne, že zácpu vyléčíte pojídáním jablek, tzn. když sníte tři jablka denně, že se zbavíte těchto nepříjemných zdravotních potíží, aniž byste museli vyhledávat lékařskou pomoc, nemusí kdekdo tuhle radu vyslechnout, protože u mladší generace je už zažitý mýtus, že léčivem se rozumí výhradně to, co je malé a kulaté, čímž jsou evidentně pilulky. Přičemž to, co se nepodobá malým kulatým výliskům, nevzbuzuje u nikoho důvěru léku. Čím to je, že jsme vůči medikamentům, co nemají tvar pilulky, nedůvěřiví?

Jídlo je lék i jed - ilustrační obrázek

Lisované a většinou syntetické tabletky, lze snadno zapít vodou a pak už není zapotřebí nad čímkoliv přemýšlet. Není nic snazšího, než sáhnout po široké pestrosti různobarevných pilulek, které nepotírají samotnou příčinu nemoci, ale pouze následky zdravotních potíží, čemuž by mělo být obráceně.Takto bych mohl pokračovat dále a dále, tudíž je smysluplnější, abychom se v tomto příspěvku věnovali tomu nejpodstatnějšímu, co je nejvíce opomíjené, čímž jsou potraviny, které představují skutečnou konkurenci všem pilulkám a očkovacím látkám. Zdravost pochází z dobrého jídla a kolébky života.

Tuhle pravdu znali naši předkové moc dobře, protože si byli vědomi toho, že přírodní strava je požehnaným medikamentem proti všem nemocím a zdravotním neduhům, navíc v nesnadných dobách, kdy nebyla k dispozici současná antibiotika.

Co tím chci říct? Pokud by naši předkové se chovali stejně jako my dnes, a to nezodpovědně a bez zájmu vůči všemu, co souvisí především s životem, nejspíš by lidstvo už dávno vyhynulo! Jablka a hrušky, čočka či hrách, rajčata anebo okurky, ale i jiné plodiny jsou součástí naší stravy, tedy života, na jehož základech je náš svět vystaven. Říká se: „Kdo nic neví, musí věřit všemu“, proto souhlasím s nepříliš často prezentovaným názorem, že jsme digitálními technologiemi ovlivněni k nevědomosti a otupělosti, neboť v tom spočívá záludnost dnešních komerčních reklam.

Otázkou tak zůstává, co nám komerční reklamy zamlčují, že jsme jejich sdělením vedeni k takzvané virtuální nevědomosti? Kupříkladu to, že v jednoduchosti je síla! Vezměme si například takové obyčejné - kysané zelí. Může si nějaký regionální výrobce dovolit, aby si v celoplošné televizi či na bildbordech u dálnice zaplatil propagaci na tuto lidovou pochutinu? Nemůže!

Kysané zelí je ve srovnání s farmaceutickými preparáty příliš laciné, jelikož nevytváří potřebný zisk (marže) k tomu, aby si konkrétně kysané zelí mohlo na svůj reklamní prostor v televizním čase alespoň nějak vydělat. Díky tomu se na tento tradiční produkt zapomíná, což zapříčiňuje zrovna to, že zbytečně nakupujeme dražší a méně kvalitnější výrobky. Dovedete si představit, aby vám v lékárnách na kašel či rýmu bylo nabídnuto sudové - kysané zelí?


Nevědomě léčí a uzdravuje

Abych vše výše popisované uvedl na pravou míru, je nejprve nutné pochopit, že léčivé účinky kysaného zelí mnohdy převyšují i ty nejdražší medikamenty dostupné na trhu. Cosi takového vám ale reklama nemůže sdělit. Ačkoliv to může kdekoho překvapit, i v uvozovkách obyčejné zelí, dokáže úspěšně pomoci tam, kde moderní léčiva selhávají. Vždyť na každou „blbinu“ se nemusí užívat pilulky! Zkusme nad tímto předešlým konstatováním trochu zapřemýšlet!

Konkrétně - DIABETES MELLITUS, to jest civilizační choroba, o níž se dočteme, že jde o metabolickou poruchu, kterou lze dostat pod kontrolu pouze s pomocí antidiabetik, což jsou především tabletky a inzulinové injekce. Samozřejmě i v tomto případě platí, že žádná pilulka nedokáže cukrovku vyléčit.

V ČR dnes postihuje cukrovka přes 800 000 lidí, přičemž v souvislosti s tímto onemocněním se mluví už o celosvětové epidemii, kterou nelze za stávající situace dostat pod kontrolu. Oficiálně je tohle onemocnění považováno za neléčitelné, proto se hyperglykémie upravuje jak už bylo výše řečeno s pomocí antidiabetik a inzulínu, a to celoživotně! Pacienti s touto nemocí si musí neustále píchat inzulín a odebírat krev, doživotně držet přísnou dietu, což silně snižuje kvalitu jejich života. 

DIABETES MELLITUS - ilustrační obrázek

Nová antidiabetika (léky) se doslova v komerčních reklamách předhánějí o přízeň pacientů s cukrovkou, ale realita je bohužel taková, že jde spíš o miliardový byznys, než o účinná léčiva, která mohou postiženým lidem s diabetem přinést kýženou psychickou úlevu, především však normální hladinu cukru v krvi. Proč si ale píchat inzulín, kupovat si drahé a vesměs neúčinné léky, když obyčejné zelí dokáže pomoci tam, kde nejmodernější medikamenty selhávají? Zelí ale nemůže léčit cukrovku, budou fundovaní lékaři namítat!

Jedině lidé s tímto onemocněním však dobře vědí, když jdou na kontrolu ke svému diabetologovi, po čem mají v prvé řadě sáhnout, aby jim lékař, jak se lidově říká, kvůli vysokému krevnímu cukru, nevyhuboval. Většina pacientů s diabetem před smluvenou lékařskou kontrolou používají osvědčený „trik“, jímž obcházejí striktní diety, aby při odběru krve byly výsledky co nejuspokojivější.

Na tomto přístupu pacientů s cukrovkou je zajímavé převážně to, že se chovají tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Cukrovkáři před diabetickou kontrolou jedí totiž pravidelně kysané zelí, aby utvrdili své lékaře v tom, že dodržují jejich rady a pokyny, aniž by pochopili to nejpodstatnější, tedy že jsou touto pochutinou úspěšně léčeni.

Co je ale na této záležitosti s diabetem pozoruhodné? Vskutku, to co před každou diabetickou kontrolou účinně snižuje cukr v krvi, nejsou předepisovaná antidiabetika, popřípadě dieta, která způsobuje dotčeným jedincům leda tak psychické deprese, ale za pár korun v obchodě zakoupené kysané zelí, neboť ve skutečnosti je tohle onemocnění (diabetes melitus) v danou chvíli regulováno/léčeno zcela přírodní cestou, čímž nejsou moderní farmaka s vedlejšími účinky, ale prokazatelně lidový lék, jehož léčebnost znali již naši předkové, tj. - KYSANÉ ZELÍ!

Proč si ale cukrovkáři dopřávají kysané zelí pouze před diabetickou kontrolou (?), zatímco po tomto naplánovaném vyšetření, už si na zelí nikdo z nich ani nevzpomene! Co stojí za tímto neobvyklým chováním diabetiků, že nezůstanou u této pochutiny déle, obzvlášť když jim kysané zelí dopomohlo k normálnímu cukru, přestože nedodržovali veškerá přísná nařízení a diety související s upravenou životasprávou, kterou je zapotřebí podle lékařů dodržovat.

O tom, že mají lidé s cukrovkou jíst pravidelně kysané zelí, se většinou nedozvěděli od svých diabetologů, nýbrž od jiných (dlouhodobých) pacientů, a nejspíš proto není takové doporučení považováno za lék, ale za dočasné řešení snižující pouze na krátkou chvíli zvýšenou hladinu cukru v krvi. Díky kysanému zelí mohou však pacienti s cukrovkou snadno přesvědčit svého ošetřujícího lékaře, že ten či onen cukrovkář spolupracuje a dodržuje stanovenou léčbu.


Ovšem kdyby kysané zelí skutečně léčilo diabetes, potom by postižení pacienti s touto chorobou, obdrželi s nadsázkou kysané zelí v každé lékárně. Ano nebo Ne? Jakmile lék není v podobě pilulky či injekce, automaticky se stává takovéto léčivo obyčejným pokrmem, a v tomto tkví kámen úrazu. Nemůžete přece očekávat, že vám zdravotní systém doporučí, abyste na cukrovku používali (jedli) výhradně kysané zelí, když výroba antidiabetik poskytuje farmaceutickému průmyslu miliardové zisky, z nichž se posléze odvádějí do státního rozpočtu (nemalé) tučné daně, zvlášť když nad tímto vším bdí, neviditelná ruka trhu, nikoliv postižený pacient!

Zelí - ilustrační obrázek

KONEC


Pokračování
REKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).


 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí