MINULOSTI NELZE UNIKNOUT!
11.10.2013  Josef Čáp     

To, že se historie opakuje, není vždy na škodu, neboť již dopředu víme, kdo je vítězem a kdo poraženým.

Jestliže známe dobře svou historii, nevyhnutelně dospějeme k názoru, že se vše pořád točí kolem dokola, což nás upozorňuje na vznik nového fyzikálního zákona, který bych výstižně pojmenoval jako časovou reprodukci. Slovo dokola, čili ''kolo'' není v tomto kontextu náhodné, neboť starověké národy považovaly kruh, za symbol jednoty a absolutna, za znamení času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života. Například na původních křesťanských náhrobcích, nalezneme jakýsi kruh či kolo, který je přímo spjat se symbolikou boha. Jakmile tuto zákonitost pochopíme, dojdeme pak snadno k osvícení, které nás povznese nad starosti a strasti běžného života! Díky tomu zaženeme války, zabráníme hladu, a přežijeme očekávaná kataklyzmata v časech budoucích, protože budeme na všechno dostatečně připraveni, alespoň ve smyslu duchovního uvědomění! V následujících řádcích se dozvíte, jak se minulost promítá do dnešní doby, co se může v těchto dnešních časech shodovat např. s rokem 1680.


Převratné události v dějinách lidstva, byly vždy ohlášeny vesmírným spektáklem!

Je skutečně ohromující, že všechny historické zvraty v dějinách lidstva, byly doprovázeny téměř vždy nějakou kosmickou událostí, která se stala znamením měnící se doby. Ježíšovo narození bylo podle Matoušova evangelia zvěstováno např. betlémskou hvězdou. Když byla v roce 1914 pozorována Delavanova kometa, tak ještě v témže období započala první světová válka. Astronomové uvádějí, že tuto neperiodickou kometu opět spatříme za 24 miliónů let! Jak bude asi vypadat planeta Země za 24 miliónů let? Neobvyklá polární záře nad celou Evropou (v noci z 25 na 26 ledna 1938), předznamenala zas druhou světovou válku. Silné polární záře byly také pozorovány před Velkou francouzskou revolucí na konci 18. století, nebo před bombardováním Pearl Harboru za druhé světové války v Tichomoří. V převratném roce 1989 jsme mohli spatřit nad tehdejším Československem, vzácně červenou polární záři, která ohlašovala konec komunistického režimu ve východní Evropě. Jak nahoře, tak i dole, ovlivňují nás mocné síly universa víc, než si vůbec dokážeme představit. Z tohoto důvodu bychom měli pozorně sledovat, jakékoliv dění nahoře (ve vesmíru) i dole (na zemi). 

Kosmický internet je úctyhodný instrument, informuje nás o nadcházejících časech, to koneckonců věděly i starodávné národy, které se s tímto vyšším principem dokonale vypořádaly, neboť pečlivě naslouchaly těmto nebeským zákonitostem. Kdyby nebylo intuitivního úsudku našich předků, možná by lidstvo již více neexistovalo! Megalitické stavby (Stonehenge, Machu Picchu, pyramidy) mohly v dávné minulosti představovat energeticko-informační centra, ze kterých se po celé zemi šířilo životně důležité poselství z oněch hvězdných Výšin. Můžeme dokonce spekulovat nad tím, zda naši předci z dávnověku, komunikovali s mimozemskými civilizacemi, nebo s nadčasovou entitou, která stála za zrodem pozemského života, ba i celého vesmíru? Pozemské počasí je tím nejviditelnějším indikátorem tohoto spojení, jež vytváří pupeční šňůru, mezi tímto živoucím světem a vesmírným prostorem, který nás odjakživa pohlcuje v jeho nekonečné věčnosti. Stručně řečeno, universum má absolutní vliv na veškerý zdejší život, není proto na škodu mu občas naslouchat! Hvězdná znamení na obloze jsou poměrně častá, nelze je přehlédnout už proto, že většinou signalizují nastávající zvraty tj. – války, mír, narození spasitele či ďáblova syna, globální pandemie, zánik či zrod nových říší, atp.

Jakou předzvěst z vesmíru, lze očekávat v tomto a příštím roce 2014?

Kometa Panstarrs, Čeljabinský meteorit, jsou natolik významné události letošní oblohy, že bychom měli dle předchozí domněnky, očekávat velmi zásadní změny v současném světě. Když 30. června 1908 nad centrální Sibiří explodovalo kosmické těleso (meteorit), nikoho by v této době ani ve snu nenapadlo, že za šest let nastane první světová válka, čili konflikt, který podstatně změnil geopolitické základy starého kontinentu. I když se Tunguzská katastrofa z roku 1908, nedá srovnávat s Čeljabinským meteoritem, šlo tehdy, stejně jako dnes, o varování z nebes! Tímto nechci tvrdit, že musí nutně dojít ke stejnému globálnímu konfliktu, jakým byla první světová válka, ale k určitým změnám již nyní prokazatelně dochází. Pohleďme třeba na současné dění v USA. Motor globální ekonomiky a největší demokracie světa, čili Spojené státy americké, se dostaly do rozpočtové krize, která může celosvětovou ekonomiku uvrhnout nejen do hospodářských potíží! O tom, zda budeme na říjen 2013 vzpomínat jako na černý měsíc v naší historii, ukáže teprve čas. Je nutné už dopředu počítat s tím, že impérium západu podle historických zkušeností jednou také zanikne!

Aby toho nebylo dost, tak 28. listopadu obletí Slunce kometa ISON. Podle vědců půjde o kometu století, neboť má velmi jasně zářit a budou ji moci vidět všichni obyvatelé po celé Zemi. Pokud se nerozpadne pod vlivem vysokých teplot na kusy, spatříme na obloze nevídaný úkaz, který lze prožít jen jednou za život. V této souvislosti vzpomeňme na staré proroctví indiánského národa Hopi. V tomto poselství do budoucích časů se praví: „Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou“. Tento indiánský kmen hovoří o přechodu lidstva ze Čtvrtého do Pátého věku. Astronomové se totiž domnívají, že až kometa ISON proletí kolem Země, prach z jejího ohonu se stane zdrojem částic pro meteorický déšť. Modrá hvězda Hopiů může ve skutečnosti, vyobrazovat průlet rozpadající se komety, která rozzáří atmosféru naší planety. Dále se dočtete o tom, že kometa ISON možná navštívila tuto sluneční soustavu v morových časech roku 1680...

Co se událo v letech 1680?

Někteří vědci se dnes domnívají, že komety či meteority jsou ve vesmíru distributory života, včetně tohoto pozemského. Ovšem z jiného úhlu pohledu, mohou být tyto kosmické objekty, přepravci organických sloučenin, které mají tu moc, tuzemský život v jeho existenci vážně ohrozit! V uvolněném prachu z komet, se mohou ukrývat velice nebezpečné biomolekulární částice, které za určitých okolností (průnikem do našeho životního prostředí...) mohou vyvolat virové či bakteriální nákazy. Tuto mou úvahu potvrzují události z roku 1680. V mnohých kronikách se o této době můžeme dočíst, že šlo o velice vypjaté období, které bylo doprovázeno epidemiemi moru a četnými rebeliemi. V lednu 1680 se na severní obloze náhle zjevila kometa s obřím ohonem, která právem vyděsila tehdejší lid. Tuhle Velkou kometu (Great Comet of 1680) bylo možné pozorovat i za bílého dne. Kometa ISON má prý podle astronomů schodné atributy (stejnou oběžnou dráhu) s touto velkou vlasaticí pozorovanou v neklidném roce 1680. V témže roce propukl v Čechách tzv. vídeňský mor (epidemie), který si vyžádal tisíce lidských životů. Není divu, že se tehdy obyvatelstvo vesmírného úkazu velice zaleklo, lidé totiž považovali tuto kometu za - trest boží“. Jestli je vlasatice ISON totožná s kosmickým objektem z roku 1680, nelze prozatím potvrdit ani vyvrátit, obdobné je to i u spekulace s černou smrtí (morem). Jedno je však jisté, pokud se nám kometa ISON představí ve stejné intenzitě (jasnosti), jako vlasatice z roku 1680, nelze pak vyloučit, že nás čekají opravdu těžké časy, které budou doprovázeny četnými sociálními bouřemi, celosvětovou pandemií, nebo ještě hůře, globální válkou!


 
Naděje umírá poslední!

Jelikož nechci šířit paniku a strach, musím proto připomenout, že kometa - „Halle-Bopp“, jedna z nejjasnějších komet posledních staletí, měla podle různých konspirací přinést našemu světu, rovněž zkázu a podobné černé scénáře viz nahoře uvedené. Nic se nestalo! Ať už tak či tak, vždy je lepší být připraven, než překvapen! Sledujme proto všechna nebeská znamení, jako naši moudří předkové, kteří na rozdíl od nás pochopili, v čem tkví účel a nádhera všeobklopujícího vesmíru.

_______________________________________________________________________________-konec-