OCHRANNÝ ŠTÍT ZEMĚ VYTVOŘENÝ ZA POMOCI CHEMTRAILS
 09.09.11   Josef Čáp
Sedím s mým známým u řeky, chytáme ryby, hovoříme ovšem možném, když jsem si náhodně všiml něčeho neobvyklého, co mne dosti udivilo. Na modré obloze vidím z ničeho nic bílí kříž. Jsem věřící člověk a proto symbol kříže zaujal okamžitě moji pozornost. Povídám: „hele Honzo, vidíš to co já?“
Můj kamarád pokrčil rameny a odpověděl mi něco v tomhle směru: „co bych tam jako podle tebe měl vidět, kromě kondenzačních stop vzniklých
po přeletu letadla, nevidím vůbec nic!“ Hned jsem mu na to sdělil, a co má znamenat ten kříž, který se tam zcela náhodně objevil?

„To jsou snad ty kondenzační páry, tak co pořád na tom nebi neobvyklého pozoruješ,“ dodal Honza! Vysvětlil jsem mu, že nikdy předtím, jsem nepozoroval kondenzační stopy za letadly, které by takhle dlouho vydržely na nebi. Vždycky se přeci hned poté, co každé letadlo přelétlo nám nad hlavou, tyto kondenzační páry po chvíli rozpustily. A tentokráte tomu tak nebylo! Nějaká náhoda, chladnější atmosféra, nebo zkouška nového motoru na letadle, snažil se mi vysvětlit můj kamarád. Pak už jsme se o tom spolu více nebavili, a já jsem na toto podivné pozorování dávno zapomněl. Asi po dvou měsících jsem uviděl na televizi ''Prima'' obzvlášť zajímavou reportáž, kde jsem poprvé zaslechnul slovo ''Chemtrails''. V této reportáži zaznělo, kondenzační páry po letadlech zůstávají neobvykle dlouho.

Samozřejmě, že zasvěcení odborníci na leteckou přepravu, ale i meteorologové, okamžitě odmítli nařčení s Chemtrails, vše precizně vysvětlili a popřeli co se dalo! To mne ale naopak ještě více utvrdilo v tom, abych se o tento fenomén, začal více a podrobněji zajímat. Od této doby se také začalo o Chemtrails daleko častěji hovořit, bylo napsáno mnoho popisujících článků, natočeno spoustu jiných televizních reportáží a tak dále. Internet byl zaplaven novými informacemi a hororovými konspiracemi. Nejdůležitější však byla ta skutečnost, že se Chemtrails nad naší oblohou objevovala častěji a častěji! Již to nešlo přehlédnout, a kdo není úplně slepý, musí si položit jednu a tu samou otázku? Co se to tam na hoře, nad námi, sakra vlastně děje! Proč o tom, nikdo odpovědný s oblasti letecké dopravy či státní sféry, oficiálně nic neví?!

Přitom Chemtrails jsou pozorovatelné vlastně po celém světě. Náš prezident, velký kritik všeho možného, který odmítá ''Globální oteplování'', se k tomuto problému nikdy nevyjádřil, že by ani on nic netušil. Proč?? Jiní politici jsou taktéž na slovo skoupí, nic na nebi nezpozorovali, o ničem nevědí, nechtějí o tom s nikým veřejně debatovat. Z čeho mají asi takový velký strach, říct lidem pravdu? A za tím, co já píši tento článek, tak se bohužel naše jasná modrá obloha, díky tomuto fenoménu Chemtrails, zabarvila do nepřirozené šedi! Úbytek slunečního svitu je očividně prokazatelný vedlejší efekt, tohoto utajovaného úkazu. O chemikáliích používaných při sprejování se taky toho již dost napsalo, zmínil bych se v krátkosti jen o toxickém hliníku, o kovu zvaném barium, manganu, a jiných jedovatých sloučeninách obsažených pravděpodobně v Chemtrails.

Možné důvody, které přiměly světovou elitu k těmto krokům nebeského sprejování, byly nesčetněkrát rovněž popsány. Ovlivňování počasí, populační politika, nebo testování biologických prostředků na běžném obyvatelstvu. Každý si může vybrat sám, ovšem zdali je tomu tak, ponechám čistě jenom na vašem vlastním uvážení. Připomenu k tomu jedno moudré české rčení, které říká ''Na každém šprochu pravdy trochu'' Já osobně po mých vlastních zkušenostech ale i pozorování, bych se nepřikláněl ani k jednomu či druhému důvodu, tady popisovaných. Musí jít zde úplně o něco jiného, velmi významného, než by se na první pohled mohlo každému zdát. Ale, o co tedy? I když to bude znít ode mne teď možná kontraproduktivně, tak odpověď je nám všem nasnadě. Aby toto mé možné odhalení každý dobře pochopil, musím při objasňování tohoto tajemství zvaném ''Chemtrails'', postupovat velmi pomalu a obezřetně.

Čím tedy začít!? Švýcarský badatel a každému dnes již známý spisovatel, Erich von Däniken, byl vůbec tím prvním člověkem na světě, který si uvědomil a zároveň popsal tu tajemnou skutečnost, která nás neustále nabádá či dokonce nutí žít, ve věčné ''Nepravdě''. Nevědomost o nás samotných, je pro někoho tím hlavním motorem myšlenkové manipulace člověka Homo sapiens. Kvůli této nestoudné manipulaci, se naše životy odvíjejí úplně jinak, než bychom si my sami ve skutečnosti přáli. V našem neblahém světě je vše bohužel založené na duálním systému. Aby byli bohatí lidé, tak musí žíti rovněž i ti chudí, proto musí tady na Zemi stále existovat, Dobro i Zlo! Čínské Jing a Jang, u nás v Čechách plus a mínus, dva póly severní a jižní, které rozhodují o Úspěchu či Neúspěchu. Do této duální linie patří zcela nepochybně i Chlouba či Závist. V naší honbě za úspěchem jsme přímo vedeni k tomu, abychom bez výčitek každému jen záviděli, abychom byli lepší než ti druzí, a to je právě to, co nás přivádí do záhuby!

Jak by asi fungoval svět, ve kterém by všichni měli stejně? Stejné kalhoty, auto, dům, potraviny, nikoliv manželku, to jediné není možné. Závist ale i její sestra nenávist, by na dobro zmizeli ze zemského povrchu. Prosím tohle nemá propagovat Marxe nebo Engelse, jde mi jen o to, zamyslet se nad tím, co všechno by podlehlo této myšlenkové změně. Tato změna v myšlení lidí, by z nás učinila úplně jiné tvory, rozkvetla by dosud chybějící láska, empatie, radost i veselí nového smysluplného života. Ovšem nemůžeme se mít všichni stejně, to není v současnosti vůbec možné, neboť ti co vlastní veškeré statky celého světa, by se jej ve prospěch lepšího a zářivějšího člověka, nikdy nevzdali.

To ale nebudu kritizovat, poněvadž nevím jestli bych já sám tak učinil, kdybych vyhrál první cenu v loterii Euro milióny. Co však musím určitě kritizovat, jsou ony popisované Chemtrails, které s tímto vším, co jsem zde zmiňoval, očividně souvisí! Později vysvětlím. Ano, Erich von Däniken, objevil jak v bibli, tak i v jiných pramenech nesrovnalosti, které ho přinutili na toto upozornit prostřednictvím jeho knih. Dávní smyšlení bohové, se díky tomuto spisovateli, náhle pro nás stali těmi skutečnými bohy, kteří nás za pomoci jejich kosmických lodí pravidelně navštěvovali. Z našeho současného pohledu to už nebyli ti bohové, nýbrž velice vyspělí mimozemšťané z jiných planet. Z ničeho nic se začalo postupně odkrývat to, co do této doby bylo systematicky po celou dobu umlčováno. Moderní archeologie vědomě tyto fakta, na které upozornil Erich von Däniken, přecházela i jinak kamuflovala.

Možnou souvislost Egyptských pyramid s mimozemským elementem nikdo nikdy nepřipustil. Jak ale věrohodně vysvětlit účel pyramid, těchto pro nás nepochopitelných staveb, to se nikomu s úspěchem do dnes nepodařilo, i když existují různé objasňující teorie. Po prozkoumání Mayských knih, tedy těch pouhých čtyř, co neskončili v plamenech Španělských či Portugalských konfiskatorů, se nám tak trochu poodhalil svět, který nás přiblížil k možné pravdě o našem vzniku či bytí tady na Zemi. Byl to právě národ Mayů, jenž popsal ve svých knihách, zrod lidí na tomto světě. Podle samotných Mayů, stojí za našim stvořením ''jeden Bůh'', ten bůh co stvořil všechny lidi z kukuřice.

Za připomenutí stojí říct, že kukuřice se jako taková, bez pomoci člověka, nemůže sama od sebe rozmnožovat přirozenou cestou, jak je tomu u jiných zemědělských plodin, třeba u pšenice nebo rýže. Pokud není zbavena zakrývajících listů, kukuřičné zrno pod tímto závojem vždy uhnije. Toto nám oznamuje jedno jediné, kukuřice nepochází z naší planety, byla geneticky vyšlechtěna mimozemskými pěstiteli. Jsou to ti samí pěstitelé, co mají na svědomí vznik i té naší lidské existence.

Mayové však navždy záhadně zmizeli, a nikdo nedokáže prokazatelně vysvětlit, kam a proč?! Zůstali nám po nich už jen úchvatné, astronomicky dokonalé stavby, které nám nedovolí zapomenout na jejich sice krvavou, leč nesmírně fascinující kulturu! Další obdivuhodnou podivností se stal Mayský kalendář, který v poslední době představuje pro lidi 21.století, nevysvětlitelnou otázku, co bude následovat po tomto datu 21.12.2012! Právě v této době končí totiž tento zmiňovaný Mayský kalendář, a nikdo opravdu přesně netuší, co má nastat po něm? Mayové se ve svých kodexech zmiňují o návratu bohů pocházejících s hvězd. Budou to snad ti samí bohové, kteří stáli kdysi za naším vznikem??

Svět mocných se tohoto příchodu velmi obává, proto konec Mayského kalendáře, byl ve vší tichosti upraven na možný ''Konec světa''. Tento konec se s podivem moc nepopírá, ale zbytečně se o něm ani moc nemluví. Ovšem je zapotřebí zdůraznit, že bohužel pro většinu obyvatel, tento předpokládaný příchod mimozemšťanů, představuje skutečně onen KONEC SVĚTA, neboť ztráta tohoto současného materialistického pojetí života, může mnohým lidem přivodit jistou pohromu, srovnatelnou se samotným KONCEM SVĚTA! Návrat k původním duchovním hodnotám, nebude pro mnohé vůbec snadný. Vždyť se dodnes učíme, že jsme pány tvorstva, že jsme vrcholem evolučního procesu, a proto stojíme na pomyslné špičce tohoto ledovce. Ale co když tomu tak ve skutečnosti není!?

Lidský mozek je využíván z nějakých deseti až patnácti procent, DNA je dokonce používáno pouhými dvěma procenty, co však dělá ten nevyužitý zbytek, nikdo dodnes neví! Je v nás zřejmě něco mimozemského, náš záhadný mozek je toho naprostým důkazem. Kdybychom dokázali využít kompletní kapacitu našeho mozku, asi bychom se nestačili divit tomu, co bychom pak všechno dokázali. Pojmy jakými jsou, telepatie, telekineze, teleportace nebo i šestý smysl, by nepatřily již víc do kategorie scifi příběhů. Nadpřirozené schopnosti člověka byli kdysi v dávném středověku systematicky potlačovány. Zrovna u nás v Evropě, byli lidé s mimořádnou nadpřirozenou schopností, církevními fanatiky pronásledováni, mučeni a nakonec bez milosti i popraveni. Neslavné procesy upálených čarodějnic, známe každý ještě ze školních lavic vykládaného dějepisu. Nadpřirozeno, alchymie, esoterika, jsou bohužel i dnes potlačovány, jak to jen jde! V současnosti máme tři základní pilíře, o kterých není dobré veřejně psát či mluvit. Jsou to tři skutečnosti, které vzájemně mezi sebou dosti souvisí.

1.) Pozorování UFO

2.) Nadpřirozené schopnosti člověka

3.) Chemtrails (sprejování oblohy)

Jak tyto tři spojitosti mezi sebou vzájemně souvisí, pokusím se nyní vysvětlit. Fenomén UFO je utajovaný všemi možnými dostupnými prostředky. Falšování výpovědí, zesměšňování očitých svědků, ba i zastrašování, jsou tohoto jasným svědectvím. Dokonce i nejslavnější popírač jakéhokoliv nevysvětlitelného úkazu na obloze, sám Dr.J. Allen Hynek, se v jeho pozdějším věku vyjádřil k tomu, jakými nevybíravými způsoby se dokonale zahlazovalo prokazatelně viděné UFO! Důkazem pro vás, co dosud stále nevěříte v existenci létajících talířů, jsou snad zveřejněné a odtajněné, Britské či Francouzské dokumenty, o pozorování tohoto jevu na naší obloze. UFO neexistuje, jsou to jen přeludy nebo výplody lidské fantazie, slýchávali jsme z veřejných médií.

Vlády před lidmi nic netají a každé pozorování, bylo vždy pečlivě prošetřeno. Výsledky takových vyšetřování, byly vždy stejné. Jednalo se o vzdušný balón, Venuši, meteorit, nebo světlice. Kdo se veřejně přiznal k tomu, že viděl na vlastní oči UFO, stal se nekompromisně terčem výsměchu a nevybíravých útoků. Poté co se však zveřejnily oficiálně Britské i Francouzské spisy, muselo snad, jak já pevně doufám každému dojít, že těmi výplody lidské fantazie trpěli jen ti, co takto označovali přítomné svědky pozorující tento tajemný úkaz! Díky tomuhle odtajnění si nyní po tolika letech, můžeme v klidu položit jednu základní otázku: Co jsou zač, a co zde ve skutečnosti pohledávají?
Nadpřirozené schopnosti člověka nejsou v žádném případě ani v této době žádané. Kdyby někdo nějakého vlivného a oblíbeného politika, díky svým věšteckým schopnostem, prokazatelně označil za podvodníka nebo lháře. Nastalo by dozajista politické zemětřesení, které by vyvrcholilo koncem politické kariéry jednoho či více politiků. Toto není pro mnohé žádoucí, že!

Chemtrails je poslední Tabu, o kterém se veřejně vůbec nemluví. Je to absolutně stejné, jako u předchozích mnou popisujících příkladů. Chemtrails neexistuje, za letadly jsou viditelné jen tzv. Contrails, nic víc! O jedovatých zplodinách z této akce sprejování nemluvě! Popírání viditelné reality a zkreslování tohoto fenoménu před celým lidstvem, je perfektně organizováno! To, co všechny tyhle uváděné skutečnosti dohromady spojuje, je ten fakt absurdního a nepochopitelného utajení. Nic jako tyto tři témata, není před veřejností, tak moc maskováno, jako právě již zmiňovaná témata.

Všechno co jsem do této doby vysvětloval, má souvislost s absolutní mocí. Světová elita zná velmi dobře všechna možná proroctví, včetně toho nejslavnějšího proroctví starých Mayů. Příchodem či návratem dávných bohů na naši planetu, ztratí logicky ty nejsilnější síly tohoto současného světa, svou neomezenou moc. Systém závisti, lakoty a mamonu, nebude kvůli tomuto příchodu již více fungovat, rozpadne se na věky. Inteligentní bytosti, které stály za naším zrozením, budou chtít svým lidským výtvorům poodkrýt princip života. Součástí tohoto odhalení může být i pravda o materialismu. Nejdůležitější hodnoty dneška se rázem stanou, pouhým cárem obyčejného papíru. A tomuto se bude chtít za každou cenu, stůj co stůj, v zájmu vládnoucí světové elity zabránit!

Vzpomeňte, jak jsem psal o nevyužitém potenciálu lidského mozku, o telepatii, telekinezi a tak dále. Hliník, který má být součástí Chemtrails, víme, že dokáže blokovat i zpomalovat lidské myšlení, a je jedním z příčin Alzheimerovy choroby. Všechny nadpřirozené schopnosti člověka, tímto toxickým kovem, jsou s úspěchem potlačovány. Takto hliníkem kontaminovaný člověk ztrácí zájem o veškeré dění v jeho blízkém okolí. Nemyslící, nevěřící lidská bytost je


poslušným nástrojem tohoto současného světového řádu. Pravda o nás samotných je nežádoucí projev, oslabující tento systém moci. Chemtrails má tedy za úkol zakrýt to, co se děje na našem nebi. Viditelnost oblohy je dokonale zakryta vzniklými mraky po Chemtrails, žádné UFO nebude jen tak lehce pozorovatelné.

Žádné UFO, a tím i žádné další otázky s tím spojené. Nedostatek slunečního svitu mimochodem způsobuje duševní poruchy, apatii, nedostatek vitaminu D, a jiné závažné nemoci. Nejdůležitějším důvodem, proč jsou Chemtrails je podle mého názoru, obrana proti příchodu již zmiňovaných Mayských bohů. Za přítomnosti těžkých kovů v atmosféře, lze za pomoci speciálního radaru a systému antén, vytvořit elektromagnetický Ochranný štít, který má znemožnit příletu kosmických lodí sem na Zem.Telepatická komunikace díky hliníkovým substancím, které se již dávno vyskytují ve vzduchu našeho klimatu, mají za úkol nám tuto telepatickou komunikaci znemožnit! Za pomoci Chemtrails, chemické operace podporované tajným celosvětovým společenstvím, má vzniknout dostatečná zábrana kontaktu mezi člověkem a vnějším mimozemským světem.

To jen proto, že mimozemská inteligence si nevybírá své partnery z řad těch nejvlivnějších a nejmocnějších obyvatel naší planety! Až přijde ten nastávající den D, tak 98 procent naší nevyužité DNA, vstoupí do nevídané aktivity, a zcela nevýznamní obyčejní lidé, vejdou překvapivě v kontakt s dřívějšími bohy dávno zapomenuté minulosti. Jestli Chemtrails, tomuto skutečně zamezí, zůstává stále nezodpovězenou otázkou. Jediné co můžeme sami pro sebe udělat, je pozorně naslouchat vlastnímu "Já", onomu přirozenému základnímu instinktu, který nás má duševně připravit na příchod vesmírné civilizace, která stála za celým vznikem naší pozemské existence. Šťasten buď ten, kdo zří tohoto významného dne, jenž má přinésti světla do uhasínajících našich lidských duší!


-konec-