ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (1)
 26.10.11   Josef Čáp

Albert Einstein prohlásil „Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada!“ Tajemnem a záhadami jsme doprovázeni na každém kroku, doslova jsme přesyceni mnohými mysterii, jenž nemají uspokojivá vysvětlení. Pokud trochu nepovolíme uzdu své vlastní fantazii, pak nemáme vůbec žádnou šanci si něco uvědomit či pochopit. Do této kategorie nepochopitelna bezesporu patří i fenomén UFO! Jednoznačné důkazy o UFU neexistují, snad i existují, ale vše je precizně zatajeno. Proč vlastně nic nevíme? Abychom sami o sobě něco věděli, musí lidská společnost nejprve dobře znát svou vlastní historii.

Tak tomu ale bohužel není! Jak můžeme znát přesně svou vlastní minulost, když to, co se odehrálo relativně nedávno, před zdánlivě krátkou dobou - pouhými dvaceti lety, je dnes prezentováno úplně jinak, a to v souladu s momentální politickou mocí, která nás zrovna v tu danou chvíli reprezentuje.

Uvedu jednoduchý příklad, ještě před rokem 1989, za tehdejšího komunistického režimu, bylo pro ČSSR vojenské uskupení NATO, tím největším nebezpečím na světě, USA zas strašným zlem co vykořisťuje dělnickou třídu, a propaguje nespravedlivý model kapitalistického vládnutí. Dnešní historický výklad je však diametrálně odlišný, jsme řádnými členy v NATO, Spojené státy americké nejsou již tím nejnenáviděnějším nepřítelem pod sluncem, je tomu naopak. Amerika respektive USA jsou totiž garantem naší demokracie a prosperity, jsou spojencem ČR ve světě. Během těchto krátkých 22.let, přepsala se historie naší země nevídaným způsobem. Dějiny se tak nadobro změnily,  historický výklad doznal radikálních posunů, podle odrážejících se představ vládnoucích sil, těch co jsou momentálně u moci. Kdo ale nyní může tvrdit, že za dalších dvacet let tomu nebude zas úplně jinak. Ten dnešní spojenec může být klidně nahrazen, třeba supervelmocí Čínou!

Pokud se takto v krátké době mohou měnit dějiny dneška, jak důvěryhodné a hlavně pravdivé budou asi potom ty staré historické prameny, které byly logicky napsané podle vůle tehdejších dávných panovníků. Staří Sumerové, ale i Egypťané měli přeci rovněž své vládce, kteří si přáli zrovna tak, jako ti dnešní politici, psát své dějiny podle jejich představ a přání. Každý ze světových vůdců se chtěl vždy nezapomenutelně uvést do historie světa, jak svými nenapodobitelnými činy, tak i dokonalým systémem vládnutí. Takže naše dnešní představa o dávné minulosti, může být velmi zkreslená či dokonce nepravdivá! Teď jsem se dostal až k samotné podstatě, proč jsme tolik obklopeni zmiňovaným tajemnem nebo záhadami. Neznáme vlastní minulost, která se nám zřejmě někde vytratila, a bez onoho věrohodného poznání starých časů, ztrácíme důležitou orientaci sami o sobě. Jakoby jsme snad trpěli absolutní amnézií, ze které se nelze jednoduchým způsobem probudit!

V lidské historii existuje příliš mnoho dogmat, proto i díky těmto četným dějinným rozporům, něco z toho mála i my dnes tušíme. Dokážeme však správně pojmenovat tyto anomálie, nad kterými je dobré se hluboce zamyslet? Některé z těchto zvláštních podivností bych chtěl zde připomenout či na ně upozornit. Před druhou světovou válkou se mělo za to, že baterie je poměrně nový vynález. V roce 1936 našel německý archeolog Wilhem König u Chujut Rabuah nedaleko Bagdádu v Iráku podivný předmět, jehož účel zůstával dlouho nejasný. Šlo o oválnou keramickou nádobu velikosti pěsti, vysokou 14 cm, s největším průměrem 8 cm. V ní se nacházel měděný váleček a železný, působením kyseliny zoxidovaný drát, dlouhý 7,5 cm. Horní otvor válce byl pravděpodobně zalitý asfaltem. Zjistilo se, že pokud se do tohoto zařízení nalije šťáva z vylisovaných vinných hroznů, dostaneme zdroj stejnosměrného napětí, který svým principem připomíná galvanický článek.

Tento předmět byl zřejmě sestrojen v letech 140. před naším letopočtem. Později po válce se podařilo Willardu Grayovi sestavit několik reprodukčních vzorců. Po zapojení poskytovaly napětí přibližně dvou voltů. Pomocí tohoto uvedeného modelu se navíc podařilo prokázat, že elektrické články nazývané též „Bagdádská baterie“ se hodí ke galvanickému pokovování. Další pozoruhodnou zvláštností jsou létající stroje „Vimana“. Tyto stroje byli popisovány jako dvoupatrové, cylindrického tvaru s kruhovými okny a kopulí. Létali rychle a vydávaly melodický zvuk. Erich von Däniken je zmiňuje jako jednu z mnoha indícií podporující jeho myšlenku, že naši Zemi v dávné minulosti navštěvovali mimozemští astronauti. Egyptské hieroglyfy rovněž něco naznačují, ve městě mrtvých v ''Sákkaře'' byl v roce 1891 nalezen artefakt malého dřevěného ptáčka s nápisem „chci vzlétnout“.

V roce 2006 sestrojil Sajmon Anderson, podle tohoto artefaktu reálný model, který při pokusu o let, vzlétl velmi snadno k nebi. Z dnešního pohledu by jsme tuto kopii mohli přirovnat k dokonalému větroni. O čem, ale tyhle všechny příklady vlastně vypovídají, měli snad lidé ve starověku stejné znalosti, takové jako máme my dnes!? Mnozí badatelé se domnívají, že se jedná o mimozemskou technologii, která byla tehdejším lidem dávnověku zapůjčena. Domněnku kterou není možné sice stoprocentně dokázat, ale nelze ji ani nikterak vyvrátit. Zmínky o kosmických plavidlech jsou známá několik tisíců let až do dnes. Slovo ''UFO'' se stalo velmi známým pojmem, který každý dobře zná, včetně malých dětí ve školce.

Jak můžeme věrohodně vysvětlit, že v dávnověku byli pozemšťané v těsném kontaktu s tajemnými vesmírnými bytostmi, a v současnosti jsme odkázáni na pouhé pozorování oblohy, kde se občas prožene nějaký ten neidentifikovatelný letící předmět. Proč i dnes nejsou mimozemšťané s námi taktéž v přímém styku, jako za dob starověku? Spisovatel Zecharia Sitchin, tvrdil že za vznikem této pradávné sumerské civilizace stáli „Anunnaki“ mimozemská rasa z ještě neobjevené planety našeho solárního systému – Niburu. Tito mimozemšťané zde na Zemi prý těžili zlato v Africe. Podle Sitchina starověké nápisy popisují zrod lidské civilizace v Sumeru a Mezipotánii pod dozorem těchto bohů. Člověk moudrý tedy vznikl jak popisuje Sitchin, křížením mimozemských genů s geny Homo erektus. Výsledkem byla stvoření pro otrockou práci ve zlatonosných dolech.

Tato hypotéza zdá se být víc jak logická, zlato je chemicky odolné, velmi dobře tepelně i elektricky vodivé. Uplatnění zlata v moderní elektronice je zcela nepostradatelné, nejvíce je ceněno na zlatu jeho vynikající vodivost a odolnost vůči korozi. Hlavním oborem využití je zde především zajištění dlouhodobé a bezproblémové vodivosti důležitých spojů v PC – technologiích. Ovšem nejpraktičtější uplatnění zlata najdeme v medicíně. Zlatem se dají léčit snad všechny možné nám známé nemoci, zvyšuje IQ člověka o dvacet bodů, jeho koloidní částice mohou stát za zázrakem nesmrtelnosti. Pokud tedy stáli za naším stvořením skutečně Anunnaki, mohou pak zde s námi v utajení neustále pobývat. Není náhodou pozorované UFO řízeno touto rasou, nedolujeme zlato stále pro tuhle mimozemskou civilizaci za naši domnělou svobodu? Tou svobodou může být myšlen, nepřímí kontakt s těmito mimozemšťany. Proto nyní nemáme ten samý vztah k této rase, jako měli naši předkové z Egypta či Sumeru.

Někdo významný z lidí zřejmě s Anunnaki dokázal vyjednat dohodu o zproštění jejich vlivu na lidský druh, i za cenu toho, že budeme i nadále pro ně těžit onu důležitou zlatou rudu, ale v naprostém utajení před celou pozemskou veřejností. Z tohoto důvodu je možná UFO na obloze stále a pořád popírané! Dokud budeme pořád věřit tomu, že jsme těmi jedinými „pány tvorstva“ v celém tomto nekonečném vesmíru, bude i v nás samých přetrvávat pocit svobody, i když tomu tak ve skutečnosti nemusí vůbec být! Na toto poněkud ožehavé téma jsem se pokusil napsat sci-fi příběh, který je volně k přečtení na internetu, pod názvem: „KONEC VESMÍRNÉHO ČASU,“ kde je nastíněn možný vztah, mezi námi lidmi a těmito vetřelci z kosmu. Tohle vše, co jsem zde doposud vylíčil je pouze jen jeden z mých vícero pohledů na tento svět.

Docela nedávno mě však napadla úplně nová úvaha, o UFU a tomu podobných paranormálních jevů, kterou nelze jen tak snadno smést ze stolu. O tuto mou vizi se s vámi velmi rád nyní podělím. Ve starých kronikách je možné se dočíst, že dávní bohové spali s pozemskými ženami a těmto bohům ony rodily děti, které byly později považovány za lidi s božskou krví. Dokonce i v posvátných textech Starého zákona je zmínka o vztazích mezi „strážci nebes“ a lidskými dcerami. Enoch prorok, ještě předtím než navždy v ohnivém voze zmizel v nebi, popisuje případ 200 „strážců nebes,“ kteří měli pletky s dcerami lidí.

Japonská královská rodina dokonce odvozuje svůj původ od nebeských bohů, kteří sem přišli na Zem. Existuje ale mnohem více takových příkladů, kdy se královský původ odvozuje od bohů z hvězd. Na první pohled to vypadá tak, že se budu opět vracet k mimozemšťanům, ale nebude tomu tak! Připomenu na začátku zmiňovaného Alberta Einsteina, protože právě tento velikán světové fyziky, dokázal to, že nic není nemožné! Pro krátké připomenutí uvádím znovu, Einstein ve své obecné teorii relativity popisuje, že jakýkoliv objekt s vlastní hmotností zakřivuje „časoprostor“, ve kterém se nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. Jednoduše řečeno, díky této speciální teorii relativity, Einstein ukázal, že v budoucnosti v jistém smyslu lze cestovat bez problému časem.
Jestliže tedy existuje možnost cestováním časem, pak se mohou i teoreticky všechny jednotlivé časy paralelně prolínat. Kde končí minulost v čase není snadné si představit, ale kde se nalézá definitivní konec budoucnosti, je podle mého názoru ještě větší záhada, než-li zda má vesmír svého konce! Uvědomme si prosím, jak naše technické vynálezy ovlivňují náš denní život. Elektronika neskutečně akceleruje a my jí doprovázíme ve stejně taženém voze! V padesátých letech minulého století, se již za pomoci elektřiny a žárovky, běžně svítilo v celém Československu. Využití telefonu v této době naprosto každý znal, ale jak by se v těchto letech asi pohlíželo na dnešní telefonování, na mobilní ultralehké telefony s četnými funkcemi (video kamera, internet, navigace atd.).

Nezapomeňme ani na obrovský pokrok v televizním vysílání. Každodenní vysílání zahájila televize v roce 1954, a s tímto procesem započala úplně nová éra přenosu informací do našich domovů. V roce 1970 bylo mistrovství světa ve sjezdovém lyžování ve Vysokých Tatrách prvně odvysíláno v barvě. Od roku 1973 vysílá ČST 2 v barevném přenosu, a o dva roky později ČST 1. V současnosti máme k dispozici již digitální televizní signál, příjem obrazu v tzv. „HDTV“ rozlišení. Připravuje se též 3D TV přenos, který posouvá sledování televizního přenosu do jiných dimenzí než doposud. Na těchto příkladech je patrné, jak pokrok techniky hýbe celým světem. Tyto příklady dokazují, že nic není ve své podstatě nemožné, a technologie které nám jednou umožní cestování časem, nejsou vůbec neuskutečnitelné. Pokud tuto možnost byť jen teoreticky jako reálnou připustíme, můžeme pak očekávat možnou návštěvu z daleké budoucnosti.

Přestože, takovéto cestování je nemorální a snadno zneužitelné, bude se v průběhu všech možných pokusů i experimentů neustále zdokonalovat. Započnou první naučné a poznávací výpravy do dávné minulosti, a kdo by nechtěl na vlastní oči spatřit, třeba Napoleona nebo Ježíše Krista. Využitelnost cest do dob minulých se bude postupem času zvyšovat, a to ve prospěch budoucnosti. DNA lidí z budoucna bude úplně jiné než máme my dnes, i díky jinému klimatu nebo jídelníčku. Ano, budoucí humanoidní bytosti bude možno z tohoto našeho dnešního pohledu světa, vnímat jako stoprocentní mimozemské tvory! Možná že zatím vším, za touto proměnou DNA, stály úpravy potravin a jiné s tím spojené stravovací návyky. Jak naznačuje přítomnost, naše konzumní zvyky se mění nepochopitelně již dnes. Náhražkové potraviny začínají vévodit dříve běžným plnohodnotným potravinám. Přestože ten současný trend se spíše přiklání k používání bio potravin, k výrobkům bez umělých barviv a chemických konzervantů, tak i přesto celá lidská populace, nakonec skončí v náručí uměle vyrobené syntetické stravy, protože výhodný obchod i neskutečně pohádkové zisky, stojí vždy v popředí před samotným člověkem, a to i na úkor lidského zdraví!

Geneticky modifikované zemědělské plodiny, ať se to někomu líbí či nelíbí, nám pozvolna mění naši šroubovici DNA, pomalu se tak tím přetvářejí naše děti, které v samotném důsledku budou již jinými dítky, než-li je tomu v roce 2011! Pokud máte někdy i ten pocit, že svým ratolestem přestáváte úplně rozumět, tak věřte tomu, že nejde jen o váš subtilní pocit, neboť kvůli chybějícímu přirozenému jídlu (GM free), se nám tak naši potomci, a to prokazatelně ve všech oblastech běžného života odcizují.

Určitě si říkáte, že to není možné, ale k absolutnímu nástupu, geneticky upravených zemědělských plodin, postačí pouze vyvolat špatné počasí, a následná slabá úroda už jen poslouží jako záminka k nastolení těchto laboratorně vyrobených potravin na náš stůl. Někdo neznámý, ale hlavně moudrý z vnějšího světa, nás ustavičně varuje proti této konzumační hrozbě. Nevysvětlitelné kruhy v obilí, tento druh komunikace, na toto nebezpečí všechny pozemšťany nepřetržitě upozorňuje.

Nakonec i to jediné, co lze vyčíst z těchto záhadných kruhů je zpráva, která nám jednoznačně oznamuje „něco není s obilím v pořádku“. Informace co sdělují „dejte si velký pozor na toto obilí, a v žádném případě nekonzumujte výrobky z něho vyrobené,“ nelze opravdu brát na lehkou váhu! Otázkou zůstává, co je asi špatné na naší pšenici a jiných důležitých obilninách? Muselo to začít zřejmě dávno, nikdo to pořádně ani nezpozoroval, ale od jisté doby se v mouce vždy přítomný moučný červ „Potemník moučný“, dostal do červené knihy ohrožených zvířat. Dříve běžně používané přesívání mouky, ztratilo tak svého smyslu, neboť v mouce se již žádné červy nevyskytují. Stojí skutečně za tímto úspěchem, dokonalá metoda čištění, konzervace, nebo je mouka po dlouhou dobu v naprosté tajnosti vyráběná z geneticky manipulovaného obilí?

Modifikovaná kukuřice je odolná též proti jejímu přirozenému škůdci „Zavíječi kukuřičnému“, s tím že u takto geneticky manipulované kukuřice (dále jen GM) je na veřejnosti dostatečně znám tento efekt, na rozdíl od pšenice, která není oficiálně zatím pěstována jako GM plodina. A skutečně je tomu tak? Nejsou právě obilniny těmi vůbec prvními pěstovanými GM plodinami na světě, pod taktovkou celosvětového tajného projektu! První známé obilné kruhy vešly ve známost na počátku 80. let minulého století, a v těchto letech taktéž započaly rané genetické pokusy s rostlinami zemědělského využití. Postupem času, jak se začalo toto odvětví dále rozvíjet, zobrazovaly se stále častěji záhadné kruhy na polích celého světa. Každý nový rok, pak byly tyto kruhy dokonalejší a více geometricky propracovanější než předtím. Obilným kruhům se dnes proto odborně říká „agrosymboly“. Na jakých zemědělských rostlinách, kromě pšenice a jiného obilí se záhadné symboly ještě také vyobrazily? Prosím, dobře vyhodnoťme následující zjištění! Dnes oficiálně pěstované GM plodiny jsou - kukuřice, sója, vojtěška, řepka, tabák!

   -konec-