EXISTENCE - OBRAZ NEPOKŘIVENÉ SKUTEČNOSTI - DÍL 2
 
Jakmile se v tomto zamyšlení posuneme o něco dále, spatříme existenci ve zcela jiném kontextu, zejména když nám odhaluje mystérium nekonečnosti. Současná astronomie analyzuje vesmír z mnoha různých úhlů pohledu, nicméně je pořád velkou neznámou, jakou úlohu v něm zastává naše planeta Země, potažmo tahle civilizace, jež doposud netuší, co stálo za naším zrodem, ale i tímto nepochopitelným životem. Hvězdné vzdálenosti jsou pro náš živočišný druh nepřekonatelné, což znamená, že pohled do kosmu nabízí obraz dávné minulosti, neboť všechna známá pozorovatelná souhvězdí jsou z časového hlediska pouhou historií, která už mohla dávno vyhasnout do ztracena.
Obraz skutečnosti - ilustrační obrázek

Pohled do minulosti


I kdyby se život na sousedních souhvězdích vyskytoval, vzhledem k těmto nedosažitelným vesmírným vzdálenostem, nelze nikterak vyloučit, že mimo naši sluneční soustavu je existence nepřítomná. Co z toho tedy vyplývá? Kde se nenalézá existence, tam se vyskytuje prázdnota, která představuje prostor nicoty, v níž už nic není, včetně hvězdného vesmíru! To je onen pomyslný okraj mezi hvězdným světem a nicotou, kde vše končí a chybí čas, kde se už kosmos nevyskytuje, v němž život může působit v jakékoliv podobě!


Kdybychom na noční obloze pozorovali úbytek hvězd, tak by to nejspíš signalizovalo kosmické vyhasínání, které bychom mohli považovat za konec vesmíru a všeho, co s touto sférou světla (vesmírem) souvisí. Kdyby tomu bylo naopak a hvězd přibývalo, na základě toho by bylo možné usoudit, že  vesmírné prostředí prochází jakousi obrodou, z níž vzejdou nové hvězdy. S pomocí existence můžeme dojít k nepokřivenému obrazu a skutečnosti, zdali se v tomto kosmickém prostoru nekonečna odehrává nastíněný scénář budoucího vývoje.
Ovšem existence toho v sobě skrývá mnohem víc, než si vůbec dokážeme představit, zejména když může lidstvu ukázat, jakým směrem se má vydat. Existence lidským očím poskytuje nezfalšovaný obraz skutečnosti, neboť co je vidět, to nelze popřít! Existence je prostě všudypřítomná, stálá a nepomíjivá, především neklamná!
Pohled do minulosti - ilustrační obrázek

Nástroj k odhalení


Kupříkladu kruhy v obilí jsou nevysvětlitelným fenoménem dnešní doby, jejich vznik je často připisován různým podnětům, o nichž se většinou vedou spory a spekulace. Nelze totiž popřít, že za vznikem četných agrosymbolů stál v pozadí člověk, anebo spíše jeho touha či  egoismus, jak na sebe upozornit. Jiná vysvětlení se oproti tomu opírají o atmosférické jevy nebo divoká zvířata, za předpokladu, že takovému tvrzení budete důvěřovat. Jenže některé kruhy v obilí jsou z pohledu racionality, skutečně nevysvětlitelné!

Geometrické obrazce (kruhy v obilí) jsou každý rok o něco složitější, což dokazuje fakt,  že máme co do činění se záhadou, kterou nelze pochopit ani racionálně vysvětlit. Ať už za vznikem kruhů stojí cokoli, jedno je jisté, kruhy v obilí se každý rok objevují, navíc po celém světě, a za jejich vznikem nikdy nestál člověk, ale sama existence, kterou nelze oklamat! Existence nás v tomto konkrétním případě upozorňuje na to, že není všechno takové, jak se na první pohled zdá. Komukoliv oznamuje, že na tuhle sféru života působí neznámé síly, jimž se snažíme za každou cenu porozumět, navzdory tomu, že pochopení je  v nedohlednu.
To však neznamená, že když něčemu nerozumíme, že hned musíme před tím vším strkat hlavu do písku. Existence v tomto smyslu jednoznačně funguje, nemanipuluje s námi, protože kruhy v obilí existují! To samé lze tvrdit o fenoménu UFO, s nímž se setkávají milióny lidí po celém světě, i když jsou neidentifikovatelné létající objekty oficiálně považované za výplod lidské fantazie, přesto je z této viděné perspektivy existence, přítomnost nebeských UFO objektů nezpochybnitelná!

Ať už si o těchto mysteriózních úkazech budete myslet ledacos, očití svědci ví své, tudíž nepotřebují, aby jim někdo objasnil, co viděli, nebo, co si mají myslet, když jejich pozorování potvrzuje všudypřítomná existence, kterou nelze zpochybnit! Na každého účinkuje stejně, jde akorát o to, jestli jsme ochotni si cosi takového připustit, a nepodlehnout klamavému argumentu, že existence v nás posiluje halucinogenní stavy, tedy za předpokladu, že neužíváte farmaka s psychotropními účinky.

Jak je patrno, každý si muže vybrat, co na vlastní oči viděl, přičemž je jedno, zda to byl Duch nebo UFO, protože zákony existence jsou za těchto okolností nekompromisní (nezpochybnitelné), navzdory tomu, že se často vymykají dosavadním lidským představám a zmiňované racionalitě. Zhodnoťme vše podstatné o existenci, neboť s tímto jejím potenciálem dokážeme rozpoznat pokřivenost synteticky generovaného obrazu, čímž je předstíraná skutečnost, která zastírá nefalšovanou existenci.

UFO - ilustrační obrázek 

Důkaz o přítomnosti

Co tím vším chci říct? Kupříkladu o vesmíru víme jen tolik, co nám o něm existence může poskytnout. Musíme si však přiznat, že toho není vskutku mnoho! Dostupnost lidského ducha sahá maximálně k hranicím Pluta, což je trpasličí planeta na okraji našeho solárního systému. Dále už jsme ale nedohlédli, tudíž vše, co se vyskytuje za planetární hranicí této planetky, nelze považovat za existenci, ale za fantazijní rozměr kosmické nedostupnosti.

Musíme si uvědomit, že astronomické dalekohledy s vyspělou elektronikou, nepřinášejí z kosmických hlubin reálný obraz existence, ale spíše vyprojektovanou představu o tomto nedostupném vesmírném prostředí, které z naší perspektivy vypadá diametrálně jinak, anebo už dokonce neexistuje (!), což nemůže nikdo popřít ani vyloučit. Naše vnímání o vesmíru je více či méně založené na klamu, nikoliv na existenci, která podává důkaz o přítomnosti.  Z tohoto důvodu lze zpochybnit všechny dosavadní používané (imaginární) znalosti o vesmíru, jemuž se věda a lidstvo od nepaměti snaží přijít na kloub. Kupříkladu za takových sto let, bude vesmír z vědeckého pohledu vypadat úplně jinak, než je tomu dnes!

Svět nedávno obletěla první fotografie černé díry, kterou se podařilo tady na Zemi za pomoci teleskopů rozmístěných po celém světě, detekovat. Po několikaleté analýze dat z největšího virtuálního radioteleskopu na světě, mohli vědci už konečně prohlásit, že vědí, jak vypadá černá díra ve středu galaxie M87, která je od nás vzdálená 55 milionů světelných let. Tyto výsledky si snad zasluhují pochvalu a uznání, že!

Každý může  kritizovat, takže pokud máte dojem, že v této úvaze převládá kritika nad pozitivním myšlením, tak věřte, že tomu tak není! Nechci v tomto příspěvku snižovat dlouholetou práci zapálených vědců, takové ambice vskutku nemám. Nicméně, z pohledu existence, kterou jsem vám v tomto článku obšírněji představil, něco takového, čímž je hypotetická černá díra, nemůže ve skutečnosti existovat!

Takováto slova nelze vůbec vypustit do éteru, když jsou k dispozici nezpochybnitelná data, ale vzhledem k daným okolnostem, jenž vyobrazují vesmír jako vytracený obraz minulosti, pak na základě této skutečnosti, můžeme bez skrupulí dojít k názoru, že černé díry nemohou v kosmickém prostředí působit.

Tak přeci jenom, kdyby se ve vesmíru černé díry vyskytovaly, dokud lidstvo nevybuduje kosmické lodě s warp pohonem (Warp pohon je fiktivní technologie vesmírných lodí v universu – byl vyvinut pro cestování nadsvětelnou rychlostí v seriálu Star Trek), důkaz jejich přítomnosti nebude nikdy doložen! Jinak řečeno, pokud černou díru nespatří člověk na vlastní oči, tak cosi takového nemůžeme považovat za faktickou realitu v naší přítomnosti,  ať se to někomu líbí, nebo ne!

Měli bychom pochopit, že existence se vyskytuje výlučně v takových kosmických lokalitách, kde je život a žijí inteligentní bytosti, které mohou takovouto existenční přítomnost do sebe nasát, spatřit a pocítit, což je u černých děr požírající veškerou hmotu a světlo, absolutně nemožné! Když se nad existencí objektivně zamyslíme a nebudeme ji v sobě záměrně potlačovat, v tom případě nám její skutečnost dokáže demaskovat (odhalit), stávající pokřivenost společenského zřízení, v němž lidé nejsou šťastni. Díky existenci lze pochopit, že lidstvo nemůže pokračovat v tom, co nyní činní.

Lidstvo a Existence - ilustrační obrázek

Co činíme…?

Přehlížíme existenci zvířat, rostlin, ale i přirozenou lásku, kterou všichni potřebujeme jako sůl! Opomíjíme existenci našeho Slunce a vody, vzduchu, půdy živitelky, na rozdíl od  černých děr, jimž se intenzivně věnujeme, jakoby snad více obohacovaly naši realitu a existenci života. Co z tohoto všeho vyplývá? Abychom vůbec mohli změnit současný civilizační řád a systém, v tom případě nesmíme ztrácet čas a ignorovat přirozenou existenci, která zde zastupuje mocnou veličinu vesmírné inteligence.

Když budeme plnými doušky vstřebávat blahodárnou vesmírnou moudrost a skutečnost posilněnou o zmiňovanou existenci, spatříme svět ve zcela jiných pozitivních barvách a odstínech, a tím nečekaně odhalíme vydávané zlo za dobro. Cosi takového může změkčit zatvrzelá lidská srdce, takže by šlo o první krok vedoucí k nápravě lidstva, především však k rekonstrukci prohnilého společenského řádu, který nesmí popírat existenci, bez níž bychom nemohli žít!

Tímto bychom prolomili začarovaný kruh našeho ega, jež stvořilo v lidském těle žalář pro vlastní duši. Jedině s existencí můžeme přemoci zlo v podobě hamižného ega, protože výhradně existence dokáže porazit jeho nezdolnou moc, a to za předpokladu, že jeho plameny v sobě dokážeme udusit (potlačit).

Ego - ilustrační obrázek


A právě tohle vše uvedené souvisí s jedním esoterickým učením, v němž je řečeno: „Stvořitel je blízký pouze těm, kdo Jej v pravdě prosí o pomoc.“ Vždyť pouze za pomoci Stvořitele lze dosáhnout nápravy a duchovního povznesení. Tato pomoc však přichází pouze k těm, kdo o ní žádají upřímně, „v pravdě“, skutečně. Jakmile člověk skutečně dokáže všemi svými silami křičet o pomoc  ke Stvořiteli, neprodleně ji získá.

A jestliže od Stvořitele nedostane odpověď, je to příznak toho, že jeho prosba je ještě neúplná, že si ještě plně neuvědomil svoji egoistickou přirozenost, vlastnosti jako ničemné a ještě plně nepocítil svoji úplnou bezmoc dostat se sám ze svých vlastností a napravit je.


Stvořitelův dotyk - lustrační obrázek

PŘEDCHOZÍ DÍL  (1)


KONEC


                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).