Tento článek je velice truchlivý, ba co víc, on je dokonce tragický, protože se týká těch nejzranitelnějších tvorů našeho světa, čili zvířat. Teprve až na samotném konci tohoto příspěvku jsem si s hrůzou uvědomil, jak moc se stydím, když vím, že jsem člověk, tedy pán tvorstva! Někdo pojmenoval lidského jedince z rodu Homo sapiens, za velmi inteligentní bytost, jež se vyznačuje jistou moudrostí, která převyšuje všechny ostatní tvory. Je ale naše rasa skutečně taková, abychom se mohli považovat za něco, čím ve skutečnosti nejsme?

Krutost člověka - ilustrační obrázek

Úcta k přírodě, kam se asi vytratila?

Již v antickém Řecku si byli lidé vědomi, jakých pozitivních energií chovaná zvířata člověku poskytují. Nelze se proto divit tomu, že zvířata v dobách starého Řecka či Říma, rovněž později ve středověku, byla ceněna daleko více,  než-li byl život obyčejného člověka.

Co stojí za tímto neobvyklým postojem tehdejších obyvatel starého světa? V těchto dnešních hektických časech, si už vůbec neuvědomujeme, že žijeme bok po boku s přírodou, čili s tím uspořádáním, na kterém jsme existenčně závislí. Říše zvířat je jeden velký organismus, jenž udržuje běh života v dokonalé symbióze. 


Včely, ale i jiné druhy hmyzích opylovačů, od nepaměti udržují flóru v nezastavitelném běhu, tedy v činnosti zajišťující potravu nejen zvířeně, ale i nám lidem. Jakmile narušíme tyto naše vzájemné vazby, nastane ve světě konec světa - apokalypsa! Tohoto faktu si byli dobře vědomi i naši předkové, proto se k přírodě chovali vždy s úctou a citem, asi jako k vlastní matce!

Tento odpovědný postoj se pokaždé lidem vyplatil, neboť i domácí zvířata se svým majitelům dokázala patřičně odměnit. Opomenu-li důležitý fakt o přínosu chovaných zvířat (krávy, koně, ovce), dokázaly kupříkladu některé zvířecí druhy přirozenou předtuchou, ochránit lidstvo před nečekanými živelnými událostmi.

Láska - ilustrační obrázek

Netradiční alarm 

V turecké vesnici Sekisa Kaschyk se odehrál velmi zajímavý příběh jednoho housera, který kvůli své předtuše, zachránil svou vesnici před zničujícím zemětřesením. Tento houser v osudný den, začal tak hlasitě kejhat, že to přimělo všechny obyvatele této vesnice k tomu, aby se rychle šli podívat ven, na zběsilého opeřence.

Co se stalo? O pár minut později se proměnila veškerá stavení místních lidí, kvůli zemětřesení, v jednu velkou ruinu. Tento houser se stal oprávněně v očích místních obyvatel, skutečným zachráncem jejich vesnice. Díky tomu najdete v jedné malé zapadlé turecké vesničce, podivný pomník, který vyjadřuje vděčnost jednomu ukřičenému houserovi.

Houser - ilustrační obrázek
 
Šestý smysl u zvířat?

Mnozí vědci se domnívají, že některá zvířata se začnou neobvykle chovat, a to ještě v době před vypuknutím různých nebezpečí a přírodních katastrof. Tato předtucha může dosáhnout neskutečného náskoku, někdy tento časový předstih dosahuje až 24 hodin. Zvířata jsou mnohdy stresovaná, propadají nevysvětlitelné panice.

Psi štěkají nepřetržitě, kočky zas vynášejí koťata ze svého úkrytu, husy třeba oproti normálu hlasitě kejhají. To je okamžik, kdy u těchto živočichů dojde k reakci, kterou odborníci často nazývají přirozenou intuicí.

V zoologickém parku ve Phuketu vycítili přicházející katastrofu také sloni, kteří v panice před blížícím se tsunami (v roce 2004) utekli i se svými ošetřovateli do vnitrozemí nedalekého pralesa.

Kuriózní případ se stal v Anglii, když ukřičený papoušek, zachránil svému majiteli život před uhořením. Shannon Conwell usnul se svým devítiletým synem na gauči při sledování filmu. Vzbudil je až ve tři hodiny ráno pronikavý křik jejich papouška, který imitoval pazvuk požárního alarmu.

Díky papouškovi nepřišli dva lidé o život! Obdobný případ se rovněž odehrál v Londýně, tam zas papoušek žako zachránil svého nedoslýchavého majitele před jistou smrtí v plamenech, když jej probudil klováním a škrábáním ze spánku.

Žáby zas dokáží předvídat velkou vodu či potopu, to se u nich projevuje zlověstným kvákáním, které může nastat čtyři dny před prvními kapkami záplavového deště. Také se říká: „Prchají-li myši ke kočkám, brzy se otřese země“. Ať tak či onak, zvířatům se vyplatí naslouchat, o tom se už mohlo přesvědčit spoustu zachráněných lidí.
Papoušek - ilustrační obrázek

Dojemný příběh

O delfínech se toho už dost napsalo, jenomže pořád to nestačí, abychom ocenili inteligenci a empatii těchto výjimečných mořských bytostí. Odjakživa brázdí delfíni vody oceánů, přesto o nich mnoho nevíme.

Ovšem jsou známé výpovědi očitých svědků, kteří s delfíny zažili něco nevídaného - byli těmito mořskými savci na širém moři zachráněni! Známý případ se stal v roce 1972, když po ztroskotání lodi, zachránila trojice delfínů na moři vyčerpanou ženu. Paní Yvona Vladislavičová se s několika lidmi plavila na jachtě v Indickém oceánu.

Postihla je však strašlivá mořská bouře, která nakonec tuto loď potopila. Tato nebohá žena musela náhle bojovat o svůj holý život, a to někde uprostřed Indického oceánu. Pořád plavala aniž by tušila vlastně kam, a to nekončících šest a půl hodiny, pak už se jen dostavily silné křeče, jež signalizovaly přicházející smrt.


Navíc v její těsné blízkosti se začal pohybovat žralok, což jí ještě více utvrdilo v tom, že nemá  nejmenší šanci na přežití! Nečekané překvapení nastalo, když se jako zázrakem zjevil vedle ní delfín, který nebezpečného žraloka zahnal do bezpečné vzdálenosti. Paní Yvona nakonec omdlela, takže její osud mohl být zpečetěn, leč nestalo se! Tuto ženu z nějakého nevysvětlitelného důvodu, zachránili delfíni.

Jeden plaval pod jejím tělem a udržoval nad hladinou, a další dva plavali kolem nich, aby je ochraňovali proti všudypřítomným žralokům. Vskutku, stal se zázrak (!), zvlášť když tito tvorové moře, odtáhli ubohou Yvonu do vzdálenosti 67 kilometrů, což je neuvěřitelné! Po dvanácti a půl hodinách ji vysadili na jedné bóji. Krátce poté připlula loď, a paní Yvona Vladislavičová byla nečekaně zachráněna. Díky komu, to už není zapotřebí nějak rozvádět, že.

Delfín - ilustrační obrázek

Místo vděku bolest!

Po tomto silně emotivním příběhu, který na vlastní kůži zažila paní Vladislavičová, bychom mohli očekávat, že nejen delfíni, ale i jiní zvířecí zachránci (papoušci, kočky, koně atd.) se budou těšit u lidí mnohem větší úctě, jenomže opak je pravdou! Kolik hnusu se musíme ještě v médiích dočíst, abychom již více neslýchali o týraném pejsku či kočce, křečku nebo hříběti, než toto zvrhlé a neodpustitelné chování v mysli lidí navždy pomine?

Jihočeští policisté před pár dny obvinili šestnáctiletého chlapce a stejně starou dívku, a to z týrání zvířete. Podle policie školáci brutálně utýrali holuba, kterého vyhráli v tombole na výstavě chovatelů, kde byli v rámci výuky. Obviněný chlapec s dívkou, hodil bezbranného holoubka proti zdi, následně pak na něj šlapali, a nakonec nebohého ptáčka utloukli koštětem. Mrtvého holuba poté chtěli spláchnout do záchodu.
 

Tuto smutnou zábavu přerušili teprve až jejich učitelé! Nejvíce však překvapil kriminalisty fakt, že děti, co týraly živého tvora, považovaly takovýto brutální atak za zcela běžnou a neškodnou zábavu.

Aby toho nebylo málo, co se týče týrání zvířat, tak zde musím upozornit na jedno zvlášť nechutné zacházení, které se nedá pouhými slovy popsat. V japonském městečku Taiji, se totiž odehrává něco, co by se dalo klidně nazvat - největším zločinem proti lidskosti všech dob! Uznávám, že podobné přirovnání není zcela přesné, protože v tomto případě jde o delfíny, ale já to tak vnímám, takže mi prosím tento pohled odpusťte!

Delfíni mají tu schopnost léčit lidi, mají nás v oblibě, zachraňují ztroskotancům na moři život atd., atd. A co od člověka pak obdrží? Odměnou těmto savcům je nesmírně bolestivá smrt! Takto dle mého názoru nevypadá vděk inteligentního tvora (člověka), který se tituluje jako „moudrý“.

V Taiji se vraždí delfíni velice zavržením-hodným způsobem, a to tak brutálně, že i moře zrudne! Nyní uvedu krátký popis nepochopitelné bezcitnosti. Do hřbetu delfína, japonský rybář zabodne ostrou tyč, zvíře přitom stále žije a trpí! Aby tento způsob zabíjení vypadal trochu humánněji, je rána po probodnutí zacpána špuntem. Delfín nekrvácí přímo do moře.

Slovo zrůdnost je slabým odvarem takového výrazu! Bohužel, přesně takto se to děje, den co den! Nářek těchto vražděných delfínů je slyšen po celém oceánu, Matka Země tohle sténání taktéž vnímá, proto se nesmí obyčejní Japonci divit tomu, že je jejich země prokleta, a to těmi nejhoršími přírodními katastrofami. Celé Japonsko tak bude muset, zřejmě kvůli této krvelačné tradici, zaplatit přírodě nejvyšší možnou daň! 
Sekera - ilustrační obrázek


Nás se to netýká!?

Jakmile budete rozmýšlet nad tímto velice smutným příspěvkem, budete si určitě říkat, nás se tohle netýká. Věřte ovšem tomu, že veškeré páchané zlo na přírodě, rovněž násilí na zvířatech, vstupuje do našeho podvědomí, poněvadž jsme existenčně propojeni s celou touto planetou, čili s tímto životem.

Jasně řečeno, až přijdou úporná sucha, případně tisíciletá voda, a utrpíte velkou škodu na majetku, teprve potom prozříte zjevnou pravdu o tom, že zvířatům se nesmí ubližovat, jinak jsme jako živočišný druh na tomto světě skončili!  Jen láska ke zvířatům ze mne učinila lidskou bytost... Albert Schweitzer


Láska - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí