O KONCI ČLOVĚKA A VYMÍRÁNÍ ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ 

Je to neuvěřitelné, ale na Zemi žije už přes sedm miliard obyvatel, přičemž tento počet se rok od roku zvyšuje. Každý rok je nás o 83 milionů  (lidí) víc, takže pokud bude tento populační růst pokračovat, potom lze očekávat dramatický vzestup populace, který zanedlouho pokoří osmimiliardovou hranici žijících lidí na této planetě. Co z toho vyplývá?
   

Nepociťujete na sobě často únavu? Může to souviset s vyšším obsahem CO2 ve vzduchu. Není divu, že ve školách a v učebnách žákům se chce spát při výuce, když jsou přes zimu v Česku zateplené budovy (školy), kde je většinou špatný (vydýchaný) vzduch, protože tam mají nedostatečné větrání, nebo se tam často nevětrá. Ovšem mnohdy už ani pravidelné větrání nestačí, protože nám v dýchatelném vzduchu ubývá kyslík! Co je toho příčinou?

Jeden člověk vydýchá za 24 hodin přes jeden kilogram CO2. O oxidu uhličitém (CO2) bychom měli vědět, že nehoří a působí dusivě, tudíž je nedýchatelný! Při jeho vyšších koncentracích vyvolává únavu, dokonce i ztrátu vědomí či smrt! CO2 vzniká při výdechu, kvašením nebo tlením, taktéž při spalování organických látek.  

Opomenu-li tu skutečnost, že CO2 je považován za plyn, který zapříčiňuje globální oteplování, měli bychom si uvědomit, nebo si to alespoň přiznat, že populační boom (přelidněnost) nás připravuje o dýchatelný vzduch, který všichni potřebujeme k životu. Jestliže sedm miliard pozemšťanů vyprodukuje za 24 hodin nějaké množství CO2, o kolik se pak zvýší koncentrace oxidu uhličitého, když nás zde na Zemi bude za nějaký čas, žít přes osm miliard obyvatel?

I přes mírné zpomalení růstu  celosvětové populace, které se projevilo v tomto desetiletí, se navzdory tomu očekává, že do roku 2030 bude mít Země už 8,6 miliard obyvatel.  Podle odhadů údajně za dalších 20 let, vzroste tento počet o další miliardu. Měl by nás takový vývoj znepokojovat (?), vzhledem k tomu, že musíme čelit klimatickým změnám, jež zapříčiňují suché či deštivé periody, z čehož lze usoudit, že kvůli tomu bude nedostatek všeho, čímž jsou základní potraviny a pitná voda. Odpověď zní ANO! Tak jak to nakonec s lidstvem dopadne(?), dozvíte se níže v tomto článku...
CO2 - ilustrační obrázek

Oteplování je vzešlá horečka z imunitního systému planety

Závěry geologů z University College London, kteří dospěli k závažnému zjištění, v němž se uvádí, že Genocida Indiánů v 16. století mohla zapříčinit ochlazení Země, jsou rozhodně pozoruhodné a nutí nás se zamyslet nad svým chováním vůči této sféře života. Mezi lety 14921600 bylo totiž vyvražděno cca 56 milionů domorodců. A to podle vědců vedlo k poklesu CO2 v atmosféře a ochlazení planetárního systému Země.

Obhospodařovaná půda, jenž živila místní indiány, a to přibližně svými 55,8 milióny hektary, byla záhy zalesněná, což přispělo k tomu, že se snížila koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, čímž došlo k poklesu průměrné teploty o 0,15 stupně Celsia. Tento pokles vyvolal malou dobu ledovou, to uvedl vedoucí této studie  Alexander Koch.

Kromě našeho výdechu, z něhož vychází CO2, zamořujeme tuhle planetu exhalacemi  z fosilních paliv, které využíváme v oblasti  průmyslu a dopravy, a tohle vše ovlivňuje klima a životní prostředí, na němž jsme všichni existenčně závislí!

Když do tohoto všeho ještě započítáme odlesňování v globálním rozsahu, případně oteplování oceánů, které snižuje produkci kyslíku, není divu, že se vědci právem obávají budoucnosti, která je bez O2 (kyslíku) nejistá, protože člověk k životu potřebuje vodu a kyslík, a pokud se mu vody a kyslíku nedostane, zemře!

Pravdu na tvrdo nechce nikdo slyšet, zvlášť když je krutá! Pakliže se dočítáme, že na Zemi v posledních 800 000 letech ubylo jedno procento kyslíku, což prý pro lidstvo nic zásadního neznamená, alespoň to tvrdí vědci zabývající se tímto poklesem, potom nelze pochopit, proč mají tito výzkumníci obavu o naši budoucnost?!

Nicméně, kdo umí číst mezi řádky, tak se snadno dovtípí, že nejde o malicherný problém, který lze přejít bez povšimnutí, protože změny v úrovni kyslíku, vždy měly zásadní dopady na všechny živočišné druhy.

Dokonce se uvádí, že pokud kyslíku v atmosféře ubývá, tak to vede vždy k velkému vymírání biologických druhů. Pokles kyslíku je tedy považován za hlavní příčinu veškerého vymírání. Tak tomu bylo a tak tomu bude!

Jakmile si uvědomíte, co se nyní děje ve světě, musí každému intuitivně smýšlejícímu člověku naskočit husí kůže, neboť v tomto případě se nejedná o tisíciletí, ale o dekádu několika málo let, kdy začne hromadně vymírat sám - „PÁN TVORSTVA – ČLOVĚK“. Co tím chci říct? Nemá smysl chodit kolem horké kaše, proto všem čtenářům zcela natvrdo a bez nadsázky sdělím, že nastal - KONEC SVĚTA!

Konec světa - ilustrační obrázek

Konec světa podle jiných kritérií a měřítek

Ano, žijeme v posledních časech, kdy život a svět, tak jak ho známe, již nebude existovat. Nebudu tvrdit, že se vynalézavému člověku nemůže podařit najít řešení, jak přežít v nehostinné poušti, a to v umělé biosféře (v uzavřeném skleníku) kdesi v podzemí, kde lze život ochránit před kosmickým zářením, nedostatkem vody a kyslíku, atd. Jenomže to se týká velmi omezeného počtu přeživších obyvatel, kteří budou moci do takového sférického obydlí vstoupit. Jinak většina z nás zemře, musíme si to říct na rovinu!

Co se týče předchozích konců světa, kdy různí proroci předpovídali zánik civilizace, potažmo člověka, k němuž nikdy nedošlo, mohu říci pouze to, že fakta hovoří za vše. Proč máme hned myslet na to nejhorší, když všechny zvěstované předpovědi o konci světa se neuskutečnily, a to i v exponovaném roce 2012, kdy podle mayského kalendáře měl  nastat jakýsi civilizační úpadek, který se nakonec neodehrál!

Celá potíž je v tom, že si většina lidí představuje konec světa podle hollywoodských filmových představ, kdy do Země narazí obří asteroid, a je vymalováno! Konec světa však nemusí probíhat podle takového schématu, tedy že všechno živé na naší planetě zhyne do půl hodiny, včetně člověka. Zánik naší existence se může konat postupně, aniž bychom měli sebemenší tušení, že se venku takříkajíc cosi neobvyklého děje.

V tomto směru není podstatné, jestli za umíráním života na této planetě stojí přelidněnost, anebo úsilí o vzestup lidské společnosti, s čímž souvisí znečišťující průmysl a vše, co škodí čistému planetárnímu životu a přírodě, neboť jde o intuici, z níž lze vyčíst, že současný stav nemůže pokračovat do nekonečna. Koneckonců, poslední dny zde na Zemi z pohledu veškerého života, nebyly poprvé!

Pro názornost si uveďme příklad s jehož pomocí lze pochopit, kdo a jak může vytušit blížící se konec světa, s nímž koresponduje i tohle zamyšlení. Máte co jíst a nestrádáte žízní? Pokud vám nic nechybí, tak byste se neměli čeho obávat, že!

Nicméně, to jest prchavý pocit, protože zdání klame. Jde o to, že svět a vesmír je o pohybu, což není jistota – konstantní charakter, poněvadž nepostřehnutelné kmity atomů, se mohou kdykoliv proměnit v nečekané nebezpečí, které pochopíme teprve tehdy, až přijde.

Ovšem to už bývá většinou pozdě na případnou odezvu, jež nás dokáže ochránit před čímkoliv. Pocit jistoty je z tohoto úhlu pohledu, velice nejistým pojmem, jemuž bychom neměli naslouchat, abychom nesešli z vyšlapané cesty. Někteří lidé vnímají svět mnohem živěji než ostatní, takže když dochází k vymírání včelstev, mají citlivější jedinci emocionálnější vnuknutí, která jim odhalují jinak skrytou skutečnost, případně i budoucnost, která se odvíjí právě v těchto časech.

Včela - ilustrační obrázek

Důkazy jsou, ale nechceme je přijmout!

Kdyby dnes žil Albert Einstein, nepochybně by se obával konce světa, protože nám hromadně hynou včely, bez jejichž práce - opylení, bychom neměli dostatek potravin. V čely jsou z této perspektivy právem považovány, za jakýsi nepostradatelný element našeho života. Pokud jste o tom ještě neslyšeli, tak tento laureát Nobelovy ceny - ALBERT EINSTEIN, jednou prohlásil: „Až vymřou včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou hlady a lidé s nimi.

O tomto pravdivém výroku se v Německu mohli přesvědčit zákazníci Penny Marketu, kteří v šoku spatřili téměř prázdné regály, jež se úmyslně vyklidily kvůli  utajenému experimentu, jehož smyslem bylo upozornění na důležitou úlohu včelstev v našem potravinovém řetězci.

Penny Market tudíž vyřadil z regálů a pultů takové produkty, které by obchodní řetězec nemohl nabízet bez opylování rostlin včelami. Z prodávaného sortimentu rázem zmizelo 60 procent nabídky, a to představovalo 2500 druhů zboží. Výsledkem tohoto experimentu bylo nepříjemné zjištění, které nám prozradilo, že bez tohoto hmyzu by naše supermarkety byly téměř prázdné!

Na tomto příkladu a pokusu je zjevné, jak moc nám v důsledku vymírání včelstev, hrozí výpadek (nedostatek) základních potravin. Takže pokud považujete tento příspěvek jako výkřik do tmy, tak si prosím vzpomeňte na výše uvedený experiment, který je blíže realitě, než je sama skutečnost! Včely vymírají a s nimi i celá hmyzí říše, a to by nás nemělo nechat chladnými, za předpokladu, že nemáte zakryté oči.

V opačném případě se dovtípíte (probudíte) teprve tehdy, až se z našich obchodů náhle vytratí 2500 různých druhů potravin a zboží. Neměli byste se nechat oklamat tím, že tento závažný problém s umírajícím hmyzem, vyřeší moderní technika, která nám nabídne robotické včely! Konkrétně ve zmiňovaném Německu už někteří vědci bijí na poplach, protože v této zemi jsou si vědomi toho, jaká katastrofa hrozí lidstvu, pokud hromadné vymírání hmyzu bude nadále pokračovat.

Němečtí vědci dokonce provedli sčítání hmyzu, v němž  do speciálních stanů v chráněných území chytali hmyz. Výsledky těchto měření jsou šokující, podle výzkumníků máme co do činění s ekologickým armagedonem, jak se lze dočíst ve zprávě z roku 2017.

I když se odborníci shodují na tom, že za snižováním hmyzí populace, mohou pesticidy používané při pěstování zemědělských plodin, je zapotřebí zdůraznit, že v tomto konkrétním výzkumu se sčítání provedlo v takových lokalitách, jež nebyla dotčena chemií, takže by hmyz na těchto místech neměl umírat, k čemuž evidentně nedochází. Není snad vymírání hmyzu důkazem toho, že není vůbec jisté, jak dlouho budeme na tomto světě ještě pobývat?!

Nejde o to, abychom v této úvaze propadli panice, případně beznaději, protože náš život je o odpuštění, ale také o lidském porozumění, nikoliv o válkách a terorismu, náboženském fanatismu apod. Času není mnoho, takže bychom si měli života co nejlépe užívat, než přijde náhlý skon planetárního života.

Nikdo z vědců ani z badatelských komunit, nedokáže přesně určit (předpovědět), jak dlouho bude planetární zánik probíhat, než nastane to, co lze nazvat - KONCEM SVĚTA. To jest takový proces, kdy se tahle modrá planeta promění ve vysušenou a neobyvatelnou poušť, v níž po nás zůstanou jen   kosti a archeologické fosilie, obdobně zajímavé pro nastávající „nelidské“ inteligentní tvory, asi jako jsou pro nás kosterní pozůstatky obřích dinosaurů.

Pud sebezáchovy funguje leckdy kontraproduktivně, proto lze pochopit, že mnozí čtenáři nebudou s touto apokalyptickou vizí souhlasit, poněvadž realitu o konci světa, pokud k ní doopravdy dojde, a to kupříkladu v roce 2022, nemůže naše vědomí v žádném případě zpracovat (přijmout), natož připustit.

Albert Einstein - ilustrační obrázek

Záchranný kruh se nalézá v naší fantazii

Jestliže vás vše výše uvedené nedokázalo přesvědčit o tom, že žijeme v posledním věku, kdy soustavně probíhá zánik veškerého života, potom nebude na škodu, abych vás seznámil s názorem teoretického fyzika - Stephena Hawkinga, který měl v této otázce o konci světa, absolutně jasno.

Hawking, který zemřel v minulém roce (2018), varoval lidstvo, aby co nejdříve opustilo Zemi, neboť nám prý tady hrozí vyhynutí!  Je sice pravdou, že hovořil o příštích staletích, ale vzhledem k tomu, aby se nediskriminoval kvůli nařčení z toho, že šíří paniku a poplašné zprávy, vyjadřoval se v tomto ohledu velmi chytře a diplomaticky. V každém případě, z jeho naléhavosti lze vytušit, že této civilizaci nezbývá příliš času, proto je naší jedinou nadějí, vstup a proniknutí do vesmíru, kde budeme moci kolonizovat jinou planetu, která se nám stane novým domovem.

Striktně nás upozornil na důvody, proč život na Zemi nemá žádnou perspektivu. Stávající civilizace podle jeho názoru, zanedlouho vyčerpá veškeré zdroje potřebné k životu. Dny planety jsou podle Stephena Hawkinga  sečteny, především kvůli hrozbě asteroidů, černých děr, supernov a slunečnímu záření.

Vstup do vesmíru - ilustrační obrázek

Naděje umírá poslední

Abych tohle zamyšlení neukončil v tomto beznadějném duchu, musím ještě jednou vzpomenout na Stephena Hawkinga, jehož myšlenky nás mohou v lecčems inspirovat. Tento velikán fyziky byl přesvědčen o tom, že se lidé narodili kvůli tomu, aby zkoumali své okolí, což znamená, až tady na Zemi nebude co k bádání a zkoumání, budeme se muset vydat za hranice naší sluneční soustavy. Jinak řečeno, to je cesta a směr ke hvězdám, kde je začátek i konec celého lidského snažení, neboť tohle souvisí s mystériem nekonečnosti, v němž se zrodil zázračný život.

Nejen Stephen Hawking, ale i jiné významné osobnosti jsou přesvědčeni o tom, že musíme proniknout za hranice naší sluneční soustavy. Už vzhledem k tomu, že není jiné alternativy, která nás může ochránit před absolutním zánikem, jemuž naše obrané smysly nechtějí naslouchat, když před vymíráním života na této planetě, strkáme hlavu do písku.

Naše záchrana nespočívá ve zbraních a zbrojních systémech, jejichž účel rezonuje se smrtí, ale v bádání a expanzi, která směřuje do kosmického prostředí, tak proč od konce studené války překročily vojenské výdaje 1,74 bilionu dolarů (37,2 bilionu korun)?

Pochopme už konečně, že válku na potápějící se lodi, nemůže nikdo vyhrát, ať už jde o státy či národy, o politické systémy, případně i o různá náboženství, prostě nikdo! Tudíž není tady na Zemi žádných nepřátel!! Takže prosím, neřiďme se tímto  citátem: „Co oči nevidí, to srdce nebolí.“

Tuhle pravdu si začínají napříč všemi národy a národnostmi, po celém světě jednotlivý lidé uvědomovat. Z jiného úhlu pohledu je tahle zdánlivě nepatrná naděje, jakési probuzení, z něhož se zrodí silná idea, první krok vedoucí k překonání dominantního ega, a vytyčený směr do hlubin tajemného kosmu.

Neboť jak se dočteme v knize Zohar: „Příčinou a cílem všech našich strádání ve světě je to, aby si lidstvo uvědomilo, že zdrojem veškerého strádání je egoismus a že jakmile lidstvo dosáhne přání jej odmítnout, získá dokonalost . Kdo tohle pochopí a podle toho se zařídí - přežije.


Strom života - kabala - ilustrační obrázek


KONEC


                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).