DEUS VULTJsem jaký jsem, mám rád svobodu, přírodu, dobré jídlo, zajímavé lidi, rovněž záhady a tajemno. Od dětství jsem se zajímal o léčivé byliny, PC techniku, Sci-Fi, vážnou hudbu, dějepis, filosofii a literaturu faktů. V roce 1988 jsem se seznámil s knihami švýcarského spisovatele a záhadologa - Ericha von Dänikena. Tento autor si mě získal a přivedl na cestu, která se taktéž stala mým současným posláním, a to v hledání pravdy o mnohosti vesmírných světů obydlených, což souvisí s pozorováním a výskytem UFO na naší obloze.  Jak se člověk vyvíjí a dospívá, tak se mu postupně rozšiřuje jeho viděný obzor i myšlení, což včetně mě zlepšuje perspektivu vnímaného světa.

K tomuto mému rozhledu se hned připojilo několik aspektů, mezi něž drtivě patří různá esoterická učení a vědomosti související s astronomií.  Není divu, že s pomocí prozřetelnosti jsem odhalil v dnešní době striktně  opomíjeného knižního autora, francouzského vědce a popularizátora astronomie - Flammariona (Nicolas Camille Flammarion 26. února 1842 – 3. června 1925).


Dřevoryt od neznámého autora, který se poprvé objevil v díle od Camilla Flammariona - L'Atmosféra: Meteorologie populaire (1888)

Nejraději ze všeho pozoruji letní (noční) oblohu, přičemž si kladu neustále jednu a tu samou otázku – KDO STOJÍ ZA TÍMTO KOSMICKÝM DÍLEM, KTERÉMU NENÍ MOŽNÉ POROZUMĚT: „Co je to vlastně VESMÍR?“ Můj svět je jiný, plný záhad a mysterií, rovněž nezodpovězených otázek, na které se pokouším najít odpovědi. Na těchto webových stránkách mohou čtenáři nalézt vše, o čemž se zbytečně nemluví, ba ani nepíše. Díky tomu můžete poznat svět ve zcela jiných barvách, neboť tyto mé poznatky a světonázor, nikterak nerezonují s tím, co je nám předkládáno v mainstreamových médiích za  univerzální pravdu. Spím a vím, že sním, proto se snažím probudit, k tomu mi napomáhají napsané články a úvahy, jichž jsem autorem.


Věřím tomu, že kromě současného bytí, je mým spirituálním domovem - ATLANTIDA
.


Atlantida je mým domovem, pamětí a vzpomínkou na zlaté časy, když jsme ještě žili v jednotě a moudrosti, po boku Velkého Architekta Všehomíra.


Všechny prezentované a otištiné články na tomto webu, nikomu nevnucuji, nechť si každý vytvoří vlastní (objektivní) názor na tyto neotřelé, leč pro někoho i provokující úvahy.  Nezbývá mi nic jiného, než popřát všem slušným čtenářům, nerušenou četbu a spokojenost, taktéž dostatek duchovního světla, které podporuje probuzení nás všech, tedy celého spícího světa.

S tímto vším koresponduje níže uvedený  citát / prolog: 

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“


INFORMACE PRO ŠÍŘITELE TOHOTO WEBOVÉHO OBSAHU

Všechny uveřejněné příspěvky (články) na tomto webu, jsou volně šířitelné, a to za předpokladu, že u převzatých článků bude uveden zdroj těchto webových stránek, tj. tato webová adresa: www.odrazy-tajemna.wz.cz  Pokud název příspěvku či text, záměrně bude pozměněn nebo nevhodným způsobem upraven, využit ke komerčním účelům, případně jakkoliv jinak zneužit, bez vědomého souhlasu provozovatele webu, budou tím porušena autorská práva. Prosím berte tohle upozornění a podmínky na zřetel, neboť se tak můžete vyhnout případnému soudnímu postihu! 
 

ODRAZY TAJEMNA - VIDEO PLAYER