Náš svět byl stvořen na základě oboustranné závislosti, tuhle nepřehlédnutelnou součinnost pozorujeme ve všech důležitých oblastech každodenního života, projevuje se u nejmenších ale i u nejvyšších živočišných organismů.

Jakmile v přírodě vyhyne nějaký živočišný druh, může to vést až k ohrožení či zániku jiných živočišných druhů. Tato tenká pupeční šňůra mezi životem a smrtí, má člověka upozornit na jeho závislost vůči přírodnímu řádu, kterého si lidstvo zvlášť v této době přestalo vážit. Dávný respekt a úcta k Matce přírodě se nenávratně vytratila, což může signalizovat vážnou degeneraci lidské rasy, která se může zvrhnout až ve vymírání Homo sapiens! Je člověk ohrožený druh?

Vitaminy - ilustrační obrázek

Jsme jen malou součástí velkého celku, o tom nelze pochybovat, neboť vše je podřízeno přírodě a jejím zákonům, a ne naopak. Z tohoto důvodu by nás mělo velice znepokojovat, jak dnešní civilizace pečuje o tuto krásnou živoucí planetu, jakým strašlivým způsobem ji ničíme a zneužíváme, narušujeme její křehkou rovnováhu, která se již promítá do značně podlomeného zdraví u všech obyvatel.

Oslabená psychika u přetechnizované společnosti zapříčiňuje zhoubnou závislost na chemii, která v podobě nejrůznějších syntetických léků a návykových látek, zbavuje člověka zájmu o cokoliv včetně vlastního zdraví. Vážení čtenáři, člověk onemocněl, respektive celá civilizace churavý a potřebuje podat účinného léku. Zanedlouho pochopíte, co je příčinou této infekce, a kterak se lze s tímto nešvarem v 21. století vypořádat!Nárůst nemocí!

Je pravdou, že chronická onemocnění provázela lidstvo odedávna, ovšem za posledních deset let se tento trend zvýšil do nepřijatelných proporcí, které mohou bez nadsázky přerůst až v celosvětovou pandemii. Statistiky bijí na poplach! Veřejné zdravotnictví je kvůli chronickým chorobám finančně zruinováno, tím nechci nikoho strašit, ale nemůžeme zavírat oči před tím, že v naší společnosti není téměř nikoho, kdo může prohlásit; jsem zcela zdráv a neberu žádného léku.

Tohle konstatování se týká samozřejmě i těch nejpovolanějších, čili našich ošetřujících lékařů, kteří nejsou před chronickými chorobami taktéž ušetřeni. Onemocnění, která nemilosrdně vysávají rozpočty veřejných zdravotních pojišťoven jsou známa. Jedná se zejména o tyto nemoci, tj. kardiovaskulární onemocnění, alergie, diabetes, onkologické choroby, virové nákazy (AIDS), dokonce i narkomanii si sem dovolím zařadit. 


Takže abychom vůbec porozuměli tomuto strmému vzestupu dnešních chorob, musíme se nejprve ohlédnout do minulosti. Vývoj civilizace během 100 let doznal značného pokroku a změn, pracovní zátěž se díky moderním technologiím výrazně snížila, mobilita obyvatel koresponduje s tímto trendem vzrůstající vyspělosti, to už nemluvím o zavedení hygienických opatření, která zastavila šíření těch nejnebezpečnějších infekčních chorob. Přesto všechno je asi chyba někde jinde, když se pokrok změnil  v nežádoucí chronicitu, která je zatěžující než kdykoliv předtím!

Odborníci se shodují na tom, že imunitní odolnost populace v průmyslově vyspělých zemích, je vůči chronickým nemocem mnohem nižší, než u obyvatel žijících v neprůmyslových zónách či oblastech, kde se moderní průmysl takřka nevyskytuje. Samozřejmě nelze veškeré problémy tohoto světa svalovat na industrializaci a změnu životního stylu, která jde ruku v ruce s rozvojem lidstva, ale uvědomme si prosím, že dřívější a daleko  zdravější stravovací návyky byly už zapomenuty, anebo vyřazeny odborníky na zdravou výživu z konceptu moderního stolování.

Máslo bylo nahrazeno rostlinnými mazadly (tuky), sádlo řepkovými oleji, med a přírodní cukr byl nahrazen umělými sladidly atd. Jíme rychleji a ve stresu, to způsobuje obezitu, častěji konzumujeme polotovary s příměsí všelijakých >>éček<< barviv, tukem a dalšími nezdravými chemikáliemi prodlužující trvanlivost potravin. Na stůl se nám nedostává přirozené stravy, tj. ovoce a zeleniny dozrálého na přímém slunci, takovýmto plodům pak chybí vitaminy, ale i energie pocházející ze Slunce.


Do našich potravin, pitnou vodu nevyjímaje, se přidává mnoho zbytečných látek, než je ve skutečnosti zapotřebí. Kuchyňská sůl je obohacena jódem, tento prvek sice náš organismus potřebuje, nicméně v přemíře jeho užívání je velmi škodlivý. Cukrem, nebo různými náhradními sladidly jsme doslova přeslazováni, cukernou stopu najdeme i tam, kde bychom to vůbec nečekali, třeba v uzeninách.

Zkrátka při životě nás drží jednotvárná strava, ve které je více chemie než prospěšných antioxidačních látek. A tohle takzvané obohacování potravin oslabuje organismus i imunitu, což způsobuje konzumentům této upravené stravy nemalé zdravotní problémy, které by za normálních okolností neměly nastat.
 
Nemoc - ilustrační obrázek
 
Proč se lidé nezastaví a neposlouchají uzdravující hlas přírody?

Je úsměvné, že zbrojní průmysl nepodceňuje potenciál přírody, a na rozdíl od moderní farmacie se úspěšně v armádních projektech využívá. Vojenští inženýři pracují nepřetržitě se  zázraky přírody, protože některé stíhací letouny byly sestrojeny podle dokonalé aerodynamiky dravého ptactva.

Leckterá robotická vozítka používaná např. ve vesmírných misích, napodobují pohyb plazů, ale i hmyzu. Jak je tedy výše patrné, určitě se vyplatí napodobovat genialitu a moc přírody. Ovšem jakmile jde o život a o samotnou existenci člověka, vědomě či nevědomě přehlížíme její léčivou sílu, která nás může učinit šťastnými, alespoň co se psychické pohody týče.

Nezapomeňme, že spokojená mysl je tím nejcennějším statkem v lidském životě! Neustále ve svých článcích zdůrazňuji: jsme to, co jíme! Tahle moudrost platí dvojnásobně, zvlášť když kolem sebe pozorujeme nárůst chřadnoucího obyvatelstva, jež je po stránce psychické i fyzické vysíleno. 


Kvůli různým civilizačním vlivům dostatečně nespíme, (pozoroval již někdo ve volné přírodě, nedostatečně vyspalé zvíře?) to pochopitelně ještě více unavuje vyčerpaný lidský organismus, kterému se navíc nedostává žádoucích živin, jenž by měly dnešní potraviny obsahovat.

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu odhaduje, že v celosvětovém měřítku se za rok vyprodukuje cca na 500 tun metamfetaminových stimulantů, z kterých se pak v naší zemi připravuje nechvalně známý pervitin. Na této droze je závislých bezmála 25 milionů uživatelů, a to nemluvím ani o alkoholu, na kterém je v ČR závislých přibližně 300 - 700 tisíc lidí.

Jistě si kladete otázku, jak drogy společně s alkoholem, ale i nedostatečným spánkem, souvisejí s tématem zdravých potravin a nárůstem chronických nemocí? Vzhledem k tomu, že se z naší stravy vytratily všechny prospěšné látky, tj. vitaminy, minerály, stopové prvky, enzymy, aminokyseliny, chlorofyl atp., nezbytné k fungování mozku a tělesné energetiky, podvědomí lidské bytosti se snaží tuto ztrátu čímkoliv jiným vykompenzovat.

To se pochopitelně nedaří, poněvadž přírodní esence jsou nenahraditelné, a systém udržující lidskou bytost při životě, je ve skutečnosti bez těchto substancí nedostatečný, proto nám tělesné ústrojí vstupuje do tzv. módu vynucených energetických úspor.


Takováto reakce neprodleně vyvolává protichůdná opatření, to jest naléhavou touhu po změně, která může vyústit až v drogovou či alkoholovou závislost. I když na živiny vyhladovělá lidská bytost nepodlehne vždy výše uvedeným závislostem, z důvodu nouze se začnou u ní projevovat různé chronické choroby.

Jednoduše řečeno, když budete pít slanou mořskou vodu, poskytnete sice vašemu organismu dostatečné množství tekutin, ale nebezpečné dehydrataci tím nezabráníte. Čím déle budete užívat slanou vodu, tím větší žízeň pocítíte a tohle strádání vám posléze způsobí psychickou újmu nebo nemoc, která nakonec skončí smrtí!

Nezalévaná rostlina taktéž chřadne, postupně usychá až za čas odumře. Věřte, že mezi námi a rostlinstvem není v tomto ohledu rovněž žádného rozdílu! Měli bychom už konečně pochopit:„Nežijeme proto, abychom jedli,  jíme proto, abychom žili.“ Kdybychom se této moudrosti drželi, zřejmě by nedocházelo k nynějšímu nárůstu chronických chorob, a ani k masovému užívání narkotik.

Naše společnost neustále podceňuje důležitost vitaminů, to vyvolává mylný dojem o jejich dostatku  v naší potravě, zvlášť když na etiketách či obalech jsou uvedeny tyto reklamní slogany: „Tento výrobek obsahuje vitamin C. Obohaceno o vitamin E. S přídavkem vitaminu B. Obsahuje všech 8 esenciálních vitaminů skupiny B. Multivitaminový nápoj s bylinnými extrakty. Krém s obsahem vitaminu D.“ I když jsou obaly s tučnými písmeny a těmito slogany dosti přesvědčivé, spíše působí podprahově, pravda je totiž skutečnosti na hony vzdálená. Bohužel, realita je taková, že trpíme zjevným nedostatkem základních vitaminů!
Příroda - ilustrační obrázek

Proč jsou pro nás důležité?

O vitaminech toho bylo poměrně dost napsáno, přesto pořád přehlížíme jejich vše-léčivé účinky. O jakých účincích můžeme v souvislosti s vitaminy vlastně hovořit? Vitaminy jsou nízkomolekulární přírodní látky nezbytné pro život. Fungují jako katalyzátory biochemických reakcí a podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a cukrů. Například lidský organismus si nedokáže vyrobit vitamin C sám!

Takže ho musíme dodávat nebo doplňovat potravou. Pokud tak neučiníme, vzniká skorbut Pozn. Skorbut nebo-li kurděje je nemoc způsobená dlouhodobým nedostatkem vitaminu C ve stravě.), který byl největším nepřítelem starověkých armád. Když byla pruskými vojsky 130 dní obléhána francouzská metropole Paříž, vyhladovělí obyvatelé nahradili mléko jakousi slazenou emulzí, která byla dětem podávána jako náhražka mléka.


Tehdejší vědci předpokládali, že v tomto slazeném nápoji bylo obsaženo vše nezbytné pro život. V důsledku této změny však došlo k nečekanému umírání dětí, přestože tato emulze nebyla zdravotně závadná.

Mléko sice obsahuje nepatrné množství vitaminu C, ale dokud ho děti pravidelně dostávaly, tak neumíraly. Na tomto příkladu je jasně vidět, když se nám nedostává důležitých vitaminů, v tomto případě šlo o ještě neobjevenou kyselinu L-askorbovou (vitamin C), co se může přihodit! Podle nedávno zveřejněné studie jí pravidelně ovoce a zeleninu méně než polovina českých školáků.


To je velice důležitá a zároveň alarmující zpráva, která může objasnit, proč děti stále častěji musí bojovat s chorobami, které donedávna trápily jen dospělé. Zdravotní systém dnes musí léčit kojence s revmatismem, předškoláky s cukrovkou a alergiemi. A co je toho příčinou, avitaminóza (chorobný stav vyvolaný naprostým nedostatkem určitého vitaminu). Hrozí nám, ale i jiným národům v důsledku avitaminózy chorobná degenerace, která může vyústit až v hromadné vymírání našeho živočišného druhu?  
 
Dvojnásobný nositel Nobelovy ceny Dr. Linus Pauling zastával názor, že vitamin C zvyšuje inteligenci, a je rozhodující pro celou řadu biochemických procesů spojených s mozkovou činností intelektu. S tímto názorem lze jen souhlasit, cožpak v těchto časech nepozorujeme morální pád této společnosti! Tohle snad může souviset s klesajícím intelektem, ten se obvykle projevuje hrubostí a sklony k násilí (násilí na stadionech...atd).


S nedostatkem vitaminu C souvisí i různé psychické problémy! Kupříkladu, každý čtvrtý Rakušan má alespoň jednou v životě psychické potíže. V této zemi zrovna tak jako u nás, prudce rostou případy psychických onemocnění, ročně je v tomto státě ošetřeno přes 1,7 milionu pacientů s psychickou poruchou.

Psychické problémy jsou přitom příčinou 20 procent všech případů předčasného odchodu do důchodu. Ano, o vitaminu C můžeme s jistotou prohlásit, že jde o elixír života, který chrání člověka před nemocemi a stárnutím. Lze s ním úspěšně léčit např. tyto nemoci: 

Stres

Psychickou zátěž či fyzickou námahu

Psychické poruchy

Alergie

Metabolické poruchy (obezita, krevní tlak, cukrovka)

Revmatické choroby – např. bolesti kloubů

Autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba)

Nádorová onemocnění v jakémkoliv stádiu

I když jen okrajově, musím se zde zmínit i o jiných základních vitaminech, které jsou pro náš organismus životně důležité, podobně jako kyselina L-askorbová! ...

Vitamin A - Nejvíce je obsažen v rybím tuku, mrkvi, špenátu, dýni, kukuřici. Jeho nedostatek může zapříčinit šeroslepost a bolest očí (např. při přechodu ze tmy na světlo). Regeneruje pokožku a sliznice, takže úspěšně léčí těžké akné. Zasahuje do žláz s vnitřní sekrecí (štítná žláza).

Vtamín B1 – Vyskytuje se v celozrnném chlebu, v ořeších, luštěninách, medu, kvasnicích, bramborách, mléku, brokolici. Reguluje enzymy tj. látky podporující reakce organismu, které jsou zapojeny do využití sacharidů. Odbourává cukry, zajišťuje peristaltiku střev. Zlepšuje náladu, udržuje nervy v dobrém stavu, brání únavě, posiluje srdeční sval.

Vitamin B2 - Podporuje vidění za šera, působí příznivě na pokožku (vlasy a nehty), léčí bolavé koutky úst, chrání rohovku oka, slouží k dobré funkci jater. Zdrojem tohoto vitaminu jsou houby, jahody, meruňky, vejce, mandle, česnek, okurky.

Vitamin B3 - Má protialergické účinky, snižuje hladinu cholesterolu a tuků v krvi. Pravidelné užívání B3 výrazně pomáhá osobám trpící revmatoidní artritidou a osteoartrózou, přispívá k hojení poškozených kloubních chrupavek. Nejvíce ho obsahuje pivovarské droždí!

Vitamin B6 – Podílí se na látkové výměně, aktivuje hormony, snižuje podrážděnost a podporuje krvetvorbu. V malém množství vyrábí B6 střevní bakterie a poskytuje úlevu při premenstruačním syndromu. B6 je obsažena v listové zelenině, banánech, klíčcích, avokádu, vyskytuje se ve všech potravinách.

Vitamin B12 – Zúčastňuje se tvorby červených krvinek a syntézy DNA, jako jediný obsahuje kobalt. Je důležitý pro funkci nervové soustavy, i pro kostní dřeň. Jeho nedostatek způsobuje těžkou chudokrevnost (tzv. perniciózní anémii). Vyskytuje se v mořských řasách, býčích játrech, vejcích, mléku, jogurtech, hrachu a fazolích.

Vitamin E – Je to nejmocnější antioxidant rozpustný hlavně v tucích. Podporuje srdce, cévy, cévní cirkulaci, nervový systém, mozek, oči a kůži. Reguluje hladinu krevního cukru a působí proti křečím.

Chrání buňky před poškozením, má pozitivní vliv na plodnost. Zvyšuje rezistenci vůči nádorovému bujení. Zabraňuje destrukci červených krvinek a zpomaluje proces stárnutí. Chrání plíce a ostatní orgány před působením škodlivin v ovzduší. Je obsažen v oleji z pšeničných klíčků, másle, mléce, burských oříšcích, salátu a v mase savců.


Není snad příroda v tomto kontextu tím nejdokonalejším medicínským nástrojem, který hojí a uzdravuje leckteré nemoci tohoto světa? Zcela určitě existuje mnoho neléčitelných chorob, které stávající vitaminy nedokážou vyléčit, ale to ještě neznamená, že jsme v laboratořích izolovali (objevili) úplně všechny přírodní katalyzátory (vitaminy), s jejichž pomocí se žádoucí uzdravení může uskutečnit. Každý z nás může pátrat po těchto elixírech, co mohou jednoho dne zbavit tento svět útrap a strádání!

Bůh nám seslal přírodu a příroda vitaminy, to jest všestranného léku proti násilí i nemocem.“ 


Vitamin - ilustrační obrázekKONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí