Nejenom člověk, ale i veškerý život na této planetě se zrodil z aktu spojení a lásky, nad nímž bdí vyšší princip o přežití druhu, čímž je reprodukce. To jest spárování dvou základních silových elementů, což jsou v kosmu dvě se navzájem slučující síly v jednu, neboť tyto protikladné energie v nedostupných sférách „NEHMOTNA“, se vyskytují v PRÁZDNOTĚ a CHAOSU, poněvadž étericky obíhají spirálu NEEXISTENČNA, a to je primární důvod proč k nám pronikají, aby se v našem vesmíru a fyzickém světě mohly projevit, případně se uspořádat v cosi hmotného a skutečného, co vyzařuje harmonii, vibrace, električnost, a tím je obohacená materie o barvu, jež se proměňuje v krásu rozmanitého života, jehož květy jsou z tohoto úhlu pohledu, jedním z nejbarevnějších výrazů fyzična i psychična.

Transformující se síly - ilustrační obrázek

Tudíž sem přicházejí kvůli proměně, která z nich vždy učiní jemnohmotné částice světla, jejichž existence je řízena neznámou a ještě mocnější inteligentní silou a pořádkem, jež se v nekonečné prázdnotě z níž pocházejí, nevyskytuje. V tomto světelném rozpoložení následují vnuknutou cestu k Bytí a Nebytí, jemuž touto přeměnou v této realitě pomáhají ke zrodu čehosi, co se snaží od samého příchodu sem k nám pochopit, čímž je - ŽIVOT!

Tyto síly z prázdnoty jsou využity jako barva, z níž je vytvořen reálný obraz a obsah hvězdného prostoru. Naprosto vším, čím jsme obklopeni, je vykresleno touto barvou, která je přidanou substancí absolutna. Vskutku, život je oslnivá barva s určitými atributy nadpřirozena, v níž jsou zakomponovány emoce a pocity, co představují frekvence vesmírného tvoření.  
 
Když si malujete budoucnost, používejte všechny barvy


Co lze z výše uvedeného vyvodit? V barvách lze vyčíst povahu, která se vztahuje k egoistickým nebo altruistickým rysům. Tyto vlastnosti jsou v podstatě jakýmsi druhem přání, které se zhmotňuje v mysli člověka. Jsou to myšlenky, jenž rozhodují o zevnějšku světa.

Z tohoto úhlu pohledu závisí osud lidstva na nejniternějších přáních, která když budou vycházet od srdce, zůstane planeta Země světlem v oceánu kosmické temnoty, v opačném případě vyhasne. Je nejvyšší čas, abychom se začali věnovat pozitivním přáním, jež nejsou zatížena marnivostí osobního prospěchu, což je odporná žába sedící na prameni!

Srdce - ilustarční obrázek
Jak se orientovat v přemíře odlišných přání, co v nás mají podpořit růst dobrosrdečnosti ve prospěch většího celku, to vám přináší - COLORIUM, to jest barva a kodex života. Následujte a šiřte Colorium, ať jeho barevnost prozáří lidskou temnotu a světlo zastiňující přirozenou laskavost nemateriální duše.

Splyňme s ním v jednu jedinou nadpozemskou barvu, a to barvu věčného světla a naděje, která nás zprostí všech strastí pomíjivého života. Vše končí, ale „COLORIUM“ zůstává, přispějte do něho i Vy, třeba svou barvou, která může mít vzhled slova nebo textu, popřípadě obrázkem, neboť vše vchází do kosmické věčnosti, čímž je paměť nekonečného universa.

Každý se může přidat na stranu dřímajícího Coloria! Věk ani pohlaví, nebo etnický původ nerozhoduje!! Jak se mohu připojit a šířit Colorium? Lze se o něm zmínit, třeba v internetových diskuzích, nebo na sociálních sítích atp., ale i pouhé nadšení postačí, protože nemusí pršet, stačí, když kape. Výhodou Coloria je fakt, že není spjato s náboženstvím, neboť je to naléhavost obracející se k mocné barvě a životu, která koresponduje s projevy pozitivního myšlení ve prospěch většiny.

Co je to většina? Naprosto vše, co se v této sféře bytí vyskytuje, čímž jsou veškeré formy života, to jest fauna a flóra.  Vše pro dobro světa je možné do jeho podpory vložit, ať už jde o modlitbu či prosté přání, vložený příspěvek do blogu, memorandum, namalovaný obrázek, otištěný článek v novinách, a tak podobně. Ačkoliv informace o coloriu jako první zveřejnil autor tohoto článku, jenž se k němu veřejně hlásí a připojuje se k jeho propagaci, tímto příspěvkem, tak skutečným tvůrcem je samotné Colorium! Z čehož jasně vyplývá, že colorium stvořilo samo sebe, což znamená, že se v něm vyskytují božské atributy, které nelze pouhými slovy popsat.

Proč je v názvu číslice: 104,3? To souvisí s biblickým varováním, o němž se můžete více dozvědět v biblických textech a verších. Jaký je význam slova - COLORIUM? Color je barva, nicméně druhá polovina slova „RIUM“ se ve významu vytrácí, proto hledejme ve zbylé části slova - rium, určitou podobnost se slovním spojením vivárium, což znamená prostor, který je upraven pro chov teplomilných živočichů.

Celé slovo lze interpretovat asi takto: „Jde o barvu světla, která vytváří životu vymezené prostředí, tedy COLO-RIUM, což je  Barva a Prostředí.“  Čím víc nás bude tím líp a tím více životodárných barev do jeho obsahu společně můžeme přidat, čímž posílíme a ochráníme život vezdejší.


Noc dává každému a všemu svou černou barvu

Pakliže se zahledíme do kosmických výšin, spatříme v těchto nekonečných dálavách barevnou pestrost, jakoby hvězdná plocha představovala umělcovo plátno, na něž domnělý malíř vnáší své fantazijní výjevy slovy nepopsatelného díla.  

 Noc - ilustrační obrázek

Vzhledem k tomu, že je kosmos v podstatě jedna černá barva, působí v něm i jiné barvy, které mohou jakémukoliv pozorovateli o sobě prozradit, jaký druh inteligentního  života v té či oné galaxii převažuje. Mírumilovné a inteligentní mimozemské formy života, lze podle této logiky vyhledat na takových místech, v nichž budou převládat jasné barvy ze světelného spektra.

Kupříkladu z našeho pozemského pohledu, lásku lze vyjádřit červenou a smutek černou barvou, z čehož můžeme hypoteticky odhadnout, v jakých galaktických končinách se s tím či oním projevem života setkáme. Každopádně, pokud bychom mohli navštěvovat cizí mimozemské světy, doporučil bych se vyhnout galaxiím, v nichž budou převažovat tmavé a studené odstíny barev.

Jestliže lze barvy upravovat, aby jejich tóny vykazovaly barevnou jedinečnost, lze v tomto mísení vypozorovat rozmanitost, která je fundamentálním stavebním kamenem kosmického tvoření, z něhož povstal nejen náš pozemský život, ale i život mimozemský. Každý může zachytit a ztvárnit život na papíře, jelikož život je tvořen životem.

Je to velmi snadné, smícháním modrozelené (azurové) a žluté barvy vznikne barva zelená, žluté a purpurové barva červená a purpurové a modrozelené barva modrá. Sloučením všech tří základních barev dostaneme barvu černou.

Každý živý tvor má osobitý vztah k barvám, obdobný jev pozorujeme nejčastěji u člověka, protože vnitřní barevnost je u našeho druhu geneticky zakořeněna. Kdyby tomu tak nebylo, měli bychom černobílé vidění a život s chybějící barevností, čímž je fantazie. Pokud je černá v našich zeměpisných šířkách barvou smutku, pak je nutné, abychom ji přebarvili, poněvadž černé odstíny lze zesvětlit, a to nejen na papíře, ale i v charakteru myslících bytostí. Jde o to, že barevnost je v našem srdci skrytou zahradou, kterou musíme odhalit, abychom o ni mohli náležitě pečovat.

Čím dřív tak učiníme, tím lépe pro naši zahrádku, protože rostliny od nás potřebují živiny a vláhu, rovněž lásku, bez níž roste vše pomaleji! Neprobádané síly jsou i v nás, proto jsou v našich myšlenkách spolutvůrcem identity člověka. Pakliže se budeme obklopovat přátelskými barvami, to jsou teplé a svěží barvy, budeme mít úplnou jistotu, že nás černá nepohltí! Fiat lux - Budiž světlo, pokud tyto dvě obyčejná slova pustíme do éteru, mohou na tmavé plátno vnést potřebné barvy světla, reflektující světlou stránku lidstva.

Jestliže je v nitru člověka dostatek spirituálních barev, můžeme s tímto barvivem stvořit cosi, co lze považovat za dechberoucí obraz ráje, z něhož jsme byli vypovězeni. Kdybychom se už neměli vrátit Domů, tedy do zmiňovaného ráje, barvy světla máme pořád po ruce, abychom s jejich pomocí mohli vnést do pekla ráj, což je zkouška osobnosti, v níž je zapotřebí se povznést nad dominujícím egem, jehož ponuré barvy vytvářejí černé kaňky na malířově plátně.

Nebe - Peklo - ilustrační obrázek

Současná civilizace stojí na prahu globálního kolapsu, selhává nám počasí, vody není nazbyt, o potravinách raději ani nebudu mluvit, takže naše jediná šance na přežití je v tomto nelehkém transformačním období, malování! Proto musíme vytvořit (namalovat) OBRAZ nového SVĚTA, reality v níž už nebude existovat JÁ, ale MY! Kdekdo se může chopit svého štětce a začít kreslit kompaktní obraz, malbu s jejíž pomocí překonáme všechny nástrahy světa a proměnlivého života.
 

Co si myslíme, to také dostaneme

Pomyslné malířské plátno během věků poněkud vybledlo, stářím zešedivělo, takže přechází do tmavého spektra barev, a to není pozitivní zpráva pro existenci a budoucnost lidstva, pokud se nad tím alespoň trochu nezamyslíme.

Něco podobného se přihodilo starověkým civilizacím, neboť tyto národy v dávnověku zřejmě propásly svou jedinečnou příležitost chopit se štětce, aby do ponurého obrazu přidaly trochu světlých barev, které mohou nynější civilizaci ochránit před nejtemnější apokalypsou všech dob, čímž byla v dávné minulosti potopa světa, s níž jako s mementem doby se lze setkat, a to nejen v biblických verších. Dnes stojíme před obdobnou situací a rozkladem společnosti, podobně jako v oněch časech před velkou potopou světa, akorát nejsme dnes ohroženi velkou vodou (potopou), nýbrž očistným ohněm.

Nedopusťme se stejných chyb, jako naši starověcí předci v minulosti, kdy povstal bratr proti bratru, kdy temnota uchvátila lidská srdce a rozprostřela se nad horizontem událostí. Následujme - Colorium, světlé barvy lepších zítřků a planetární ochrany, před veškerou temnotou, co tohle malé světlo ve tmě obklopuje, čímž je Země v kosmickém zenitu života.

Ještě připomenu, že Colorium nám nabízí odpověď na vše, zvlášť na to, čemu nedokážeme rozumět, proto je klíčem do zahrad Edenu, kam může každý s pomocí coloria vejít, za předpokladu, že to cosi neznámého uvnitř sebe sama nalezneme!

Na rozdíl od různých náboženských dogmat, colorium je barvou lidskému srdci nejbližší, protože je melodií světelných barev a stínů, vibrací rezonujících  s multibarevností a komplexností vesmíru. Colorium nic nepřikazuje a ani nevyžaduje, je tu s námi od nepaměti, tudíž ho máme každý den na očích, poněvadž představuje neomezenou sílu a nádheru ducha spontánního splynutí.

Nebe - ilsutrační obrázek
 
Jeho hranice jsou neomezené, exaktně neexistují, a tím nám poskytuje prostor k svobodě či myšlení, což je Cesta k povznesení do jiných barvou prozářených dimenzí. Jakmile pohlédneme na jasnou denní oblohu, okamžitě uzříme modré nebe, které je dílčím fragmentem popisovaného coloria. Když se budeme radovat z jeho okázalé existence, nevědomě osvítíme barvami jasu očerněné plátno, které potřebuje přebarvit. Z jiného úhlu pohledu účinkuje Colorium podobně jako Slunce, má pozitivní vliv na mentální stav obyvatel, potlačuje úzkost a depresivní nálady ve sjednocující se společnosti.

 
Barva a Světlo

Jaký obraz světa můžeme s pomocí kolektivního Ducha vytvořit? V tomto směru bychom měli začít s vyslovením mocného Slova, jehož zvukové vibrace pokořují klamnou materii, za níž se skrývá osvobození, které si nedokážeme uvědomit. Mnohdy stačí vyslovit úplně obyčejné lidské slovo, jehož pulsace pronikají do atomárních struktur z nichž je složena veškerá hmota, kterou lze ohýbat a ovládat. Jinak řečeno, SLOVO je z určitého úhlu pohledu barvou. Barva je světlem, přičemž světlo je rovněž barvou, a právě z této vzájemné perspektivy a sloučení světla a barvy, se rodí - COLORIUM, jehož atributy nalezneme uvnitř lidské bytosti, ale i mimo ni.

Je zjevné, že negativní slova nevycházejí přímo z coloria, ale z prostředí temnoty, jejíž barevný účel výhradně souvisí s jedním barevným tónem, čímž je černá barva, která kupodivu má své světlé i stinné stránky. Například mystické učení - KABALA, ji považuje za symbol královské moci a porozumění pocitům. Každopádně černá je nejdepresivnější ze všech ostatních barev a odstínů, proto vzbuzuje pocity strachu a úzkosti. Zabraňuje energickému proudění a průchodu světla, protože svit pohlcuje.

Nemocní lidé s psychickými potížemi, by se černé měli vyhýbat, z čehož můžeme vyvodit, že černá slova pocházejí od nemocných jedinců, kteří jsou oslabení o světelnou barevnost svého ducha, proto v jejich myšlení převažují temné barvy strachu a beznaděje, a to podněcuje agresi. Na základě barev lze vyjádřit slova, tak například bolest vychází z černého zabarvení, zatímco slovo láska patří do jasných tónů barev, které jsou povahy tepelné. Každý se o tomto tvrzení může přesvědčit.

Když vejdete do místnosti, v níž budou převládat tmavé odstíny barev, uchvátí vás chlad, a u citlivějších jedinců se mohou dokonce projevit zdravotní potíže, např. bolesti hlavy, porucha koncentrace, závratě atd., na rozdíl od oranžového prostředí, v němž pocítíte spokojenost a kreativitu. Jelikož slovo můžeme považovat za akustickou barvu, co působí na hmotu, můžeme tím obyčejné lidské slovo připodobnit k účinkům kamene mudrců. Pozn. Kámen mudrců (latinsky lapis philosophorum, arabsky El Iksir) je hypotetická látka, která je schopná katalyzovat přeměnu běžných kovů ve zlato. Rovněž umožňuje připravit elixír života, který má sloužit k omlazení a možná i k dosažení nesmrtelnosti.

Nikdo si však dostatečně neuvědomuje, že myšlenka z níž povstává i mocné slovo, představuje posun od nejtmavších až po nejsvětlejší tóny barev. Jde o to, že světlo je víceúčelovou barvou a transcendentální stavební složkou, z čehož byl stvořen vesmír v plné své komplexnosti, která v nás vyvolává zvědavost a zájem o nadpřirozeno.

Barva a Světlo - ilustrační obrázek


V těchto dvou slovech: BUDIŽ SVĚTLO, odhalíme barvu slova, též barvitost myšlenky, která se z prostého přání, zhmotnila ve skutečnost, čímž započalo stvoření světa. S touto barvou a tímto slovem, lze doslova činit zázraky! Zázrak z určitého úhlu pohledu je jiná forma obtížně uskutečnitelného přání, které se vymyká racionálnímu způsobu uvažování. Tudíž - Přání, je další barvou a slovem vedoucí k dokonalosti a životu. 


Pokračování

Jestliže v níže uvedeném příběhu pocítíte sílu barvy, nebo alespoň nějaké emoční vibrace, je zřejmé, že na vás COLORIUM zapůsobilo, poněvadž ho vnitřně pociťujete, a to je směr do jeho otevřené náruče, kam bychom měli spěchat, dokud je čas!


 
KONECREKLAMA

Slovem orient se označovaly země Blízkého a Středního, případně i Dálného východu. Původ tohoto slova pochází z latinského slova - oriens nebo oriente, a znamená místo na východě, odkud vychází Slunce. Evropané totiž v dávných dobách pohlíželi na ORIENT jako na tajuplný svět, v němž lze nalézt vyšší moudrost a řád, ze kterého vyzařuje duchovní a tělesná očista, rovněž cesta k spirituálnímu povznesení.
                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí