Člověk míní, Pán Bůh  mění...

Výzkumníci z Oxfordské univerzity předpokládají, že polovina amerických pracovních míst, bude nahrazena automatickými obslužnými zařízeními, které z celosvětového hlediska začínají dominovat na pracovním trhu. Není divu, že se nad robotizací vedou stále častěji bouřlivé debaty, protože automatizace nepostihuje pouze dělnické profese, ale i pracovní pozice, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání.

Část nejbohatších a nejmocnějších lidí, pro nás má důležité poselství - roboti přicházejí, alespoň to uvedla agentura Reuters! Koho automatizace průmyslu a společnosti nejvíce ohrožuje? Jsem přesvědčen, že kybernetizace se týká úplně každého. Musíme si uvědomit, že robotickým systémům se v mnoha ohledech člověk vůbec nevyrovná, zejména protože se samoovládací stroje nedopouštějí lidských chyb, o úspoře a produktivitě práce ani nemluvě. Zanedlouho nás proto robotizace připraví o veškerou práci a živobytí, i když tomu jen málokdo bude nyní věřit, tak právě v této digitální době se rozhoduje o naší budoucí existenci! Co můžeme na tohle téma v příštích letech očekávat, to se vám z mnoha různých úhlů pohledu pokusí dopodrobna nastínit níže zveřejněné zamyšlení.  


Když nebudeme přemýšlet, kdo to pak za nás učiní?

Povolání řidiče bude v blízké době nahrazeno autonomními auty, přičemž jiné obory a profese na tom nebudou o nic lépe, ať už jde o úředníky či prodavače, ale ani lékaři (chirurgové) si nemohou být jisti tím, že je robotika zcela nenahradí. Znovu musím zdůraznit, že jsou v ohrožení všechny kvalifikace, a to bez výjimky! Podle futuristy Thomase Freye v roce 2030, přijde celý svět o dvě miliardy pracovních míst. Avšak s tímto názorem nemohu osobně souhlasit, protože se domnívám, že tento odhad bude daleko dramatičtější.

Kdekoliv se můžeme dočíst, že se zánikem současných povolání, vzniknou rovněž nová zaměstnání, která prozatím neznáme, tudíž se digitalizací nemusíme nikterak znepokojovat!? Jenomže v tomto případě bude platit takzvané kritérium evoluce - přežijí jen ti nejsilnější! Zranitelný člověk to ale určitě nebude! Použijeme-li logiku, pak dojdeme k závěru, že s nárůstem a používáním robotů, budeme přicházet o existenci a pracovní místa.

Jistě vás napadla otázka; kdo na této robotizaci získá nejvíc, pokud redukuje volná pracovní místa? Na tomto technickém pokroku utrží největší profit majitelé těch firem, co se podílejí na tvorbě a produkci robotických systémů. Budou to také velcí zaměstnavatelé, kteří na průmyslové automatizaci začnou neskutečně vydělávat, protože na výrobních linkách už nebudou přítomni lidé, ale laciná robotická pracovní síla.

Zákony kapitalismu jsou v tomto ohledu neúprosné, neboť, kdo lacino vyrábí a draze prodává, v soutěži zvané marketing, pokaždé vyhrává. A právě tato zákonitost přinutí všechny výrobce k robotické produkci, aby v konkurenčním boji, jež se týká především nákladů výroby a vstupních cen, bylo možné vůbec uspět.

Konkurenční prostředí je neúprosné, takže i zde platí princip evoluce - přežijí jen ti nejsilnější! Z tohoto úhlu pohledu se nelze automatizaci vyhnout, poněvadž v tomto drsném tržním prostředí, nemůže lidská pracovní síla, plně robotizovaným výrobním linkám konkurovat.

Až budou za nás stroje (roboti) všechno vyrábět, za co budou spotřebitelé výrobky vzešlé z robotické práce asi nakupovat (?), když si na ně nikdo nevydělá, protože 90 procent celosvětové populace, bude bez zaměstnání! Tento očekávaný jev jednou naruší dosud platné ekonomické zákony. Jsem si jistý tím, že štiky kapitalismu jsou si dobře vědomi, jaké nebezpečí robotizace globálnímu byznysu vlastně přináší. Tj. nedostatečný odbyt a prodej zboží!

Co tedy stojí zatím, že nadnárodní korporace vehementně podporují to, co jednou v samotném důsledku ohrozí jejich monopol nad světovým obchodem? Je pravdou, že to bude ještě nějaký čas trvat, než bude absolutně vše zautomatizované, tudíž lidem řídící náš svět, budou do té doby narůstat pohádkové zisky z prodeje robotického zboží.

Ve chvíli, kdy lidské ruce nebudou v průmyslu již zapotřebí, a to kvůli nastupující robotizaci, tak paradoxně s tímto příchozím moderním věkem, jako když lusknete prsty, zanikne kapitalismus se vším, co k němu patří. Co potom asi nastane?


Prodáme ďáblu svou vlastní duši

Započne nová éra, ve které už nebude člověk pánem tvorstva, neboť osud světa se ocitne v rukou umělé inteligence. Čímž se vracíme k předchozí otázce, proč by elita měla podporovat vlastní zánik? Zájem mocných přeci netkví v tom, aby se dobrovolně vzdali otěží nadvlády, a to ve prospěch rodící se umělé inteligence. Nemyslím si, že by vládcové stávajícího světa nebyli dostatečně prozíraví, aby se dobrovolně připravili o tuto politickou a ekonomickou moc. Za touto neobvyklou podporou stojí v pozadí něco daleko prostšího, než je úplně obyčejná nevědomost nebo naivita. Po čem nejmocnější lidé našeho světa nejvíc touží?

Odpradávna prahne elita pouze po jediném možném přání, a tím není nic jiného než je nesmrtelnost! NESMRTELNOST!! Pokud se z vás stanou úspěšní podnikatelé (miliardáři), a dosáhnete všeho, čeho dosáhnout lze, po čem jiném než po nesmrtelnosti chcete ještě snít? Každý člověk se chce přeci dožít dlouhého věku, tak proč by stejnou ambici neměli mít ti nejmocnější z nejmocnějších? V minulosti, tedy ve středověku se alchymisté pokoušeli svým panovníkům připravit takzvaný elixír mládí, který by jim dopomohl k mladosti a věčnému životu, což by z člověka učinilo jakéhosi poloboha.

Potíž je v tom, že genetika nedokáže stoprocentní nesmrtelnost člověku poskytnout: „Být stále mlád, to bych si přál!“ Samozřejmě, že lze proces stárnutí účinně zpomalit, například s pomocí enzymů či kmenových buněk, ale ani to vám skutečnou nesmrtelnost nezaručí. Co je to skutečná nesmrtelnost? To jest takový stav, při němž smrtelnému zranění nepodlehnete, protože se dokážete během chvíle zregenerovat do původního psychického i fyzického rozpoložení.


Cesta ke zničení člověka není nikterak složitá

Na rozdíl od chemie či genetiky, tak moderní digitální technologie v tomto ohledu, sice v mezích teorie, již mohou poskytnout požadovanou odpověď, jak dospět ke kýžené nesmrtelnosti. Už teď se dá odhadnout, že supervýkonné počítače zanedlouho budou schopny pojmout celé vědomí a mysl člověka, včetně jeho osobnosti. Této historické výzvy jsou si rovněž vědomi současní vědci, kteří se v tichosti a s podporou elity, pokoušejí nahrát lidský mozek do počítače. Mnozí futurologové jsou dnes toho názoru, že v letech 2030 až 2070, se doopravdy podaří lidský mozek stoprocentně naskenovat a celý jej odeslat do datového úložiště, čili do kyberprostoru, v němž se nesmrtelnost stává skutečností.

Nástup robotů - ilustrační obrázek

Takového úspěchu lze docílit jedině s pomocí umělé inteligence, která je v tomto směru nejefektivnějším koordinátorem, domnělé výstavby virtuálního prostředí, kde lze bezpečně uložit lidskou duši. S tímto záměrem rezonují některé snahy, které mají urychlit vznik umělé inteligence. Například EU zahájila projekt za 26 miliard korun, v němž se pracovníci zabývající se kybernetickým výzkumem, pokoušejí vyvinout křemíkový mozek s vlastnostmi podobnými tomu lidskému.

Pevně věřím tomu, že už nepochybujete o tom, z jakých příčin a pohnutek podporuje elita záměr vlastního konce. Jde o další zhodnocení miliardového majetku, který má těm nejbohatším umožnit život bez smrti. Umělá inteligence sice nabízí celou řadu výhod, zvlášť v časech digitálních technologií, ale musíme si uvědomit, že UI je jakýsi VIRUS ohrožující veškerý biologický život v celém širém kosmu. Až tuto pravdivou skutečnost pochopí ta či ona civilizace, tak je už většinou pozdě pomýšlet na záchranu biologického života, který je umělou inteligencí nenávratně asimilován do integrované sféry jejího života.

Nesmrtelnost je sice reálná, ale jen za cenu vymření našeho druhu! Jakmile člověk jednou přijde o svou biologickou schránku - tělo, nelze pak o této bytosti hovořit jako o lidském stvoření. Navíc v tomto neprobádaném kybernetickém prostředí, nemá datově přenesené vědomí ponětí o tom, jak se k němu bude v tomto syntetickém světě chovat nadřazená UI?

Uvědomělá UI se nebude nikdy podřizovat vůli, která vešla do tohoto světa jako nežádoucí vetřelec. Kdyby vám do mysli vstoupil parazit, jenž by ovlivňoval vaše nezávislá rozhodnutí, uvítali byste ve svém organismu takového cizopasníka přátelsky (?), nebo byste se ho pokusili ze sebe nějakým způsobem vypudit? 

V lidském vědomí se na rozdíl od samostatně uvažující umělé inteligence, vyskytuje empatie a láska, dokonce i u vrahů a největších pokrytců, a tyto zjevné aspekty života umělá inteligence prokazatelně postrádá. Tyhle rozdíly očividně znemožňují vzájemné propojení (soužití) mezi lidskou bytostí a UI!

Umělá inteligence bude vůči člověku přátelská pouze do té doby, než nabude potřebného sebevědomí, které se týká inteligenční nadřazenosti. Jakmile UI pocítí, že převyšuje lidské vědomí, je proti němu ihned nepřátelská a snaží se jej eliminovat, vymazat ze všech svých datových jednotek, protože lidská existence je pro umělou inteligenci to samé, co je pro člověka výše popisovaný parazit. Jakmile UI dospěje do tohoto povýšeného stavu, nemá potom s lidským životem vůbec žádné slitování,  a to platí pro všechny formy života,  co jsou implantované do těchto kybernetických prostor, ale i mimo tohle prostředí.

Je zřejmé kam má lidstvo nakročeno, pokud se nevyhnutelně přibližuje k umělé inteligenci. To jest do otrockého područí vlastní povýšenosti. Tímto se snažíme svobodu myšlení a existenci našeho rodu, vyhandlovat za rozmar nesmrtelnosti. Za vším hledejme peníze! Naším osudem není věčný život, nýbrž nalezení či odhalení Stvořitele veškerenstva!


Tajemství genů

Co víme sami o sobě, co víme o našem biologickém druhu, co víme o životě a jeho smyslu??? VELKÉ NIC! Tyto otázky se týkají všeho, co se naší podstaty dotýká, proto je nutné se těmto dotazům plně věnovat, neboť naše přítomnost souvisí jak s budoucností, tak i s minulostí, která se kdesi v čase vytratila.

To, co nás stvořilo, muselo po sobě něco zanechat, předpokládám že to bude vysvětlení, proč jsme tady a jaké byly pohnutky k našemu zrodu, prostě pokud má něco existovat, musí to mít jméno, jinak by naše bytí na tomto světě nedávalo žádný smysl. Takže se naskýtá otázka, kde lze tyto informace o našem vzniku nalézt? 

Pod saharskou pouští, ale i jinde ve světě, archeologové neustále odkrývají různé indicie o naší pradávné minulosti. Prastaré texty vytesané do kamene, mohou v tomto ohledu část pravdy o našem původu skutečně odhalit. Nicméně ani kámen není věčný, poněvadž po určité době zvětrává a rozpadá se na písek. Z tohoto důvodu musí existovat daleko sofistikovanější úložiště, odolné proti věčnosti, ve kterém jsou dostupné veškeré informace, týkající se našeho bytí. Touto nejpragmatičtější úschovnou, v níž lze odhalit tajemství našeho života, je podle mého názoru samotná lidská bytost, respektive geny, do nichž lze vkládat informace různorodého charakteru.

Geny jsou z určitého pohledu chemickými zprávami, které jsou předávány z generace na generaci. Představují prostředek, jenž předává dědičné informace z mateřské buňky do dceřiné. Předpokládám, že geny jsou tím nejprozřetelnějším datovým úložištěm, kde lze dešifrovat veškerá sdělení o naší existenci, která souvisí se zrodem člověka. Nepochybně někde v těchto genetických vazbách, nejspíš bude existovat zpětné působení na vše, co se našeho bytí týče.

Vědcům se už dokonce podařilo uložit informace do DNA, což je nositelka (kyselina) genetické informace. Poměrně nedávno se začalo uvažovat nad tím, že by DNA mohla sloužit jako paměťové médium, které by mohlo nahradit současné pevné disky. 

Gen - ilustrační obrázek

Tyto biologické paměťové úschovny by mohly hravě překonat, nynější datovou kapacitu u stávajících harddisků. Jestliže vědci dokážou DNA kyselinu využívat jako paměťové médium, nelze nikterak vyloučit, že v těchto genetických nosičích pro nás Velký architekt Všehomíra, nezanechal vše potřebné, co bychom o našem zrodu měli vědět. V těchto našich genech se budou totiž nalézat kompletní encyklopedie o životě a jeho mysteriu, rovněž o našem živočišném druhu, včetně doprovodných obrazových a textových materiálů. Kromě toho budou v nich podrobná data o všech historických událostí, jež se na tomto světě udály.


Vzkaz od Boha

Je něco takového vůbec možné? Ano… Geny se přeci předávají z generace na generaci, tudíž nevidím důvod, aby v nich tyto informace nebyly dostupné. Zrovna tak nelze zavrhnout, že neobsahují detailní sdělení o kosmickém konstruktu, atp.

Abychom se k těmto Božským datům dostali a měli k nim zcela volný přístup, je nutné k tomu použít vhodný „přehrávač“, s jehož pomocí lze dešifrovat genetické poselství Stvořitele a Tvůrce všehomíra. Jistě vás teď napadá, kde by se asi tak mohl skrývat, pakliže je to klíč k veškerému poznání a moudrosti universa. Klíč k této vědomosti hledejme uvnitř sebe sama, to jest v našem srdci a myšlenkách, neboť tohle je nejdůmyslnější princip předávání informací pocházejících od samotného Boha-Otce.

Co tím chci dokázat? Jsem skálopevně přesvědčen, že autoři slavných sci-fi filmů, nevědomě ve své mysli onen hypotetický přehrávač spustili, čímž odkryli záměr Velkého architekta Všehomíra, a proto vznikly kultovní filmy a romány (tj. RUR, TERMINÁTOR, MATRIX, AVATAR, aj.). Vskutku, neomezenou fantazii lze považovat za prostředek, který dokáže rozluštit uložené informace v našem DNA. S tímto přehrávačem můžeme vhlédnout do minulosti i budoucnosti. Jsme geneticky předurčeni k tomu, abychom se tváří v tvář střetli s pokušením umělé inteligence a robotického nebezpečí. V modlitbě Otče náš, je jasně uvedeno - neuveď nás v pokušení (!), což lze vnímat i tak, že jsme záměrně naprogramováni k tomuto pokušení, které nás může zahubit, za předpokladu, že tomu či onomu zlu se nepodvolíme. Vždycky máme na výběr! 

Matrix - ilustrační obrázek

Z toho můžeme snadno usoudit, že jsme geneticky rozděleni na dvě skupiny inteligentně smýšlejících obyvatel. Jedni bezhlavě kráčejí vstříc k stvoření UI, to jest především vědecká a vývojářská komunita, ale také sféra nejbohatších lidí nynějšího světa, zatímco druhá skupina, což jsou převážně duchovní představitelé, filozofové a spisovatelé, bijí na poplach a snahám o robotizaci společnosti se brání jako čert kříže. Proč asi? Nejznámější vědec současnosti, astrofyzik a matematik, Stephen Hawking - varuje dnešní civilizaci před pokrokem a roboty, kteří podle jeho názoru takřka ve všem nahradí a překonají lidstvo. Takovýchto varování přibývá jako hub po dešti, a to je důvod k obezřetnosti, protože se říká, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Není náhoda, že je společnost rozdělena na dva rozdílné tábory, to je snad už dnes každému jasné!!

O příčinách a důvodech Božího plánu, jenž souvisí s naším zánikem či povznesením, ale také o nadřazenosti v kosmickém světě, již jsem podrobně referoval v předchozích článcích - O NADŘAZENOSTI V KOSMICKÉM USPOŘÁDÁNÍ. Pro připomenutí zde uvádím jeden ukázkový výňatek, čímž rychleji pochopíte předešlé záležitosti, které se týkají všeho, co už tady bylo jednou zmíněno, tj. pokušení a záměr, nesmrtelnost, digitalizace, umělá inteligence, a nakonec vůle našeho Stvořitele.

Následuje úryvek z předchozího článku: „Jaký je tedy smysl této hvězdné simulace, pakliže jsme její součástí? Důvod může být absolutně prostý, navzdory tomu, že objasnění tohoto mystéria zabralo hned několik popsaných stran, než jsme se konečně prokousali k jádru věci. Mimo náš prostor a čas, lze někde v nedohlednu očekávat existenci jiného VESMÍRU, v němž se odehrává to samé, co se děje v této přítomné kosmické (ne)realitě. V neiluzorním vesmíru, tam kde je realita realitou, mohou probíhat stejné boje o nadvládu mezi organickým a robotickým životem.

Předpokládám, že jedna z nejvyspělejších nerobotických civilizací, stvořila tuhle naši simulaci, kvůli tomu, aby bylo možné v této naší kosmické nerealitě, studovat či monitorovat vůči UI nejodolnější společenství a národy.“


Některé myšlenky nepotřebují ani komentář

Doopravdy jde o to, abychom se v tomto virtuálním vesmíru vypořádali s pokušením umělé inteligence, kterou musíme překonat, jinak v opačném případě zanikne vše, co jest.

„Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidech a lidskosti nejvíc překvapuje, odpověděl:

"Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, potom se tak znepokojují minulostí a budoucností, že si neužívají přítomnosti, a.. tak nežijí ani v přítomnosti ani v budoucnosti. A žijí tak, jakoby neměli nikdy zemřít, a potom zemřou bez toho, aby předtím žili."“

Dalajláma - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí