ZLO MÁ MNOHO PODOB, ZATÍMCO DOBRO JEN JEDNU TVÁŘ   
28.10.2015  Josef Čáp 
ZLO MÁ MNOHO PODOB, ZATÍMCO DOBRO JEN JEDNU TVÁŘ

Jak může lidstvo překročit svůj vlastní stín v procesu zvaném evoluce, když stále platí tento slavný Voltairův citát: „Když jde o peníze, každý je téhož náboženství.“ 

Ekonomové považují peníze za určité statky (statek zvyšuje užitek), ty slouží jako nástroj směny a oproti přímé směně zjednodušují porovnání cen jednotlivých statků. Dočteme se o nich, že umožňují spolupráci ve velkých sociálních společenstvích. Například ve starověkém Babylóně se platilo obilím, v Číně mušličkami, ve starém Egyptě chlebem, atp. Jak vidno, všechny civilizace využívaly směnného obchodu k upevnění čehosi, co dnes tak povýšeně nazýváme ekonomikou. Obecně lze ekonomiku vnímat jako celek zabývající se jednotlivými úseky národního hospodářství. Z tohoto důvodu je úspěšně fungující ekonomika stavěna do pozice jakéhosi nástroje, který podporuje pokrok a lepší životní úroveň toho či onoho národa. Pak ale vyvstává otázka: jak nás může tato cesta (systém) dovést k vytouženému cíli, na jehož konci by se měl zrodit láskyplný člověk nemilitantní povahy, s nejvyšší možnou dosaženou inteligencí, která mu umožní vrátit se ke zdroji prvopočátku veškerého života, což je největší možné poznání všech dob!


Vzkaz z budoucnosti


Jakmile se však rozhlédneme po celém světě, nepochybně zjistíme, že lidstvo neuvěřitelně strádá! Podle odhadu Světové banky, počet extrémně nejchudších obyvatel překračuje jednu miliardu, což jen vystihuje výše uvedené utrpení této civilizace. Nelze ostatně ani přehlédnout alarmující fakta o nedostatku pitné čisté vody, která se nedostává jedné miliardě lidí, proto každých 20 sekund zemře jedno dítě na nedostatek modrého elixíru života – vody. Současná éra sice není z tohoto předchozího pohledu, procházka růžovou zahradou, nicméně když neodstraníme příčiny všech dnešních těžkostí, stanou se děsivé vize o apokalypse realitou! A jaké jsou ty příčiny nynějšího soužení?

Mandle jádra, 200 g. Země původu: USA. Mandle jsou bohaté na vápník, hořčík, železo a další minerální látky. Obsahují vitamíny řady B a E. Z mandlí se dělá marcipán, nebo mandlové mléko, které dobře neutralizuje vnitřní prostředí a současně dodá tělu cenné minerály.

To už je snad každému jasné, pokud není, tak tento citát a vzkaz z budoucnosti vám jistě leccos napoví: 

Lidé tenkrát vyráběli věci, za ty věci dostali peníze, za ty peníze koupili jiné věci, které většinou nepotřebovali, prostě jakýsi uzavřený kruh, říkalo se mu ekonomika!

(Pozn. výše uvedený citát byl převzat z televizního seriálu - Návštěvníci)

Myslím si, že jsem stopy zla částečně již poodhalil, takže už zbývá jen najít řešení, které by nás dokázalo vyvést z tohoto marastu. Napřed ale musíme pochopit matoucí zdroj samotného zla, abychom se s ním mohli vypořádat. Kdo nezná ani svého nepřítele – prohraje pokaždé!

 

Zlo číhá všude, stačí se jen rozhlédnout

Ať už budeme platit čímkoli, každé oběživo bude škodlivě ovlivňovat přirozenost a charakter lidstva, o mravním působení ani nemluvě, protože veletok peněz funguje na bázi destrukce. Rodinná pouta a vztahy jsou mnohdy kvůli penězům silně narušeny, může to zapříčinit malichernost, např. dědictví je často tím spouštěčem příbuzenských nesvárů. Poměry na pracovištích jsou leckdy napjaté z důvodu nespravedlivě přerozdělených mezd, které jsou zjevnou příčinou negativní nálady mezi jednotlivými zaměstnanci. 

Ještě připomenu, že platidla ze všeho nejvíc podporují korupci, napomáhají zločinnosti, vzpomeňme například na aféru bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, jehož peníze změnily do té míry, že se z oblíbeného lékaře a vlivného politika, nečekaně vyklubal korupčník přijímající úplatky za každou cenu. Musím podotknout, že tohle je jen špička ledovce! Pokušení peněz bylo v tomto případě silnější, než morálka a charakter! Kolik takových kauz bude ještě odhaleno? Co horšího mohou platidla způsobit či vyvolat? Prostě pro peníze jsme schopni udělat ledacos, i když si je nikdo z nás do hrobu nevezme!

Mechanicky (šetrně) lisovaný - extra panenský olivový olej. Země původu: Kréta. Množství 750 ml.Je nad míru jasné, že platidla jsou prodlouženou rukou manipulujícího zla, ať jich máme hodně nebo málo, poněvadž jsou hlavním iniciátorem ješitnosti a egoismu, snad i proto si troufnu tvrdit, že peněžní systém možná nepochází z tohoto světa, neboť na tuhle planetu byl se vší pravděpodobností importován nějakou vyspělou mimozemskou rasou, která skrz tento propracovaný instrument moci, na této planetě nevědomě ovládá celé lidstvo. Úsměvná představa, ale pokud nedostanete plat či důchod, hodně rychle si uvědomíte, kdo nebo co ve skutečnosti řídí chod tohoto světa.

Tohle je logická příčina proč peníze nezapadají do přirozené rovnováhy a pozitivního myšlení pozemských obyvatel. Dobrosrdečnost přece nepochází z peněz, nýbrž z lásky! A co nepochází z lásky, to nemá dlouhého trvání! Říká se, že peníze vládnou světu, jenomže i peníze mají svého „pána“, a tím není nikdo jiný, než ten, kdo je tiskne. Ovšem ten, kdo je vydává, teoreticky nemusí být člověk.


Závislost na penězích si často ani neuvědomujeme

Stále ve svých článcích zdůrazňuji, že jsme očitými svědky globálního vymírání, vidíme jak umírají živočichové, rostliny, deštné pralesy, mořské korály, ale i přírodní národy – indiáni nebo Křováci s jejich vzpomínkou na vytracené lidství a pravou svobodu, a nic se proti tomu nepodnikne, přestože je smrt v přímém přenosu velebena jako hospodářský růst, který nám v životě přináší to nejdůležitější, tj. peníze - vstupenky na Onen Svět!

Jejich skutečnou hodnotu, lépe řečeno podstatu, lze odhalit v tu chvíli, kdy nečekaně udeří zemětřesení, tsunami či vulkanické události, které většinou způsobují chaos a nedostatek všeho, především pitné vody a potravin. S tímto velice rezonuje tento pravdivý citát indiánského kmene Cree: „Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.

Obyvatelé postižených oblastí, kde se odehrály kataklyzmatické pohromy nebo válečné konflikty, mohou z vlastní neblahé zkušenosti potvrdit, co si lze v takto exponovaných místech za americké dolary pořídit?! 
 Kokosové kuličky s tuzemským rumem. Kokosová chuť s přispěním tuzemského rumu poskytuje těmto čokoládovým kuličkám neodolatelný zážitek ze sladkého. Množství: 300 g.
Lidé úspěšně shromažďující majetek, vždy své bohatství kumulují na úkor něčeho, třeba na úkor přírodních zdrojů, nebo na vrub mentálních energií či mezilidských vztahů, čímž je narušena civilizační celistvost, spjatá s evolučním skokem do vyšších hladin vesmírného vědomí. Ovšem díky dlouho očekávané transformaci, by už konečně mohl lidský duch zvítězit nad hmotou. A právě o to by nám mělo jít především!

Skuteční vládcové pozemského světa, čili ekonomové, přesvědčují civilizaci o opaku tím, když tvrdí, že ten kdo efektivně shromažďuje majetek, vytváří hospodářský růst a tak vznikají volná pracovní místa, investice, rozvoj, což je prý významné pro celou naši společnost. Podle těchto ekonomických návodů a rad, měli bychom ve světě cítit kýžené uspokojení, nadšení ze života, které se nám bohužel nedostává!

Cožpak manažeři velkých firem žijí harmonickým životem? Jsou představitelé na vrcholu této pyramidy šťastní a plní radosti, ano, tak proč jsou reprezentanti průmyslu přepracovaní, trpí nespavostí a mají časté migrény? Podle Hospodářské komory, která oslovila víc jak dvanáct set tuzemských manažerů, pracuje šedesát procent šéfů pod permanentním stresem! Jakmile někdo káže vodu a sám žádá víno, potom nemůže svět od těchto řídících mozků očekávat něco pozitivního, ale věřím, že i tady výjimka potvrzuje pravidlo. Lidstvo má tak naději v možný obrat k lepšímu!


Moc je pomíjivou iluzí

Peníze mají nepředstavitelnou moc, ta je úspěšně využívána těmi nejsilnějšími, tedy nadnárodními korporacemi, jež se podílejí největší měrou na devastaci životního prostředí, vykořisťování původní kultury a zaměstnanců v chudých zemích, tudíž není pochyb o tom, že jednotlivé země nejsou spravovány politiky či proklamovanou demokracií, ale vlivem peněz, jež se staly všem lidem na světě bez rozdílu, zákonem i spravedlností, náboženstvím jakožto i vírou. Doopravdy je vše podřízené penězům, nikoliv obráceně, neboť vyvolávají podivnou závislost: proto se říká - peněz není nikdy dost! Rozhodují takřka ovšem, odebírají nám svobodu a hlavně životní energii, to kvůli nim bazírujeme na hranici života a smrti, což je z hlediska vyššího principu nepřijatelné.

Tuto knihu napsala Dr. Johanna Budwig, světově proslulá biochemička a vědecká pracovnice. Převrat ve vědeckém světě způsobila nalezením vztahu mezi rakovinou a metabolizmem tuků. Dozvíte se, proč tuky řídí všechny aspekty lidského těla. Zjistíte, jakým přínosem pro vás může být lněný olej. Poznáte rozdíl mezi nasycenými a nenasycenými tuky. Uvidíte, jak v lidském těle pracují elektrony a fotony. Dozvíte se něco o olejnato-proteinové dietě. Zjistíte, proč tělu může chybět schopnost asimilovat tuk a jak se to dá změnit.

Slušný a dobrosrdečný člověk, jakmile začne pracovat například u autoprodejců s ojetými vozidly, natolik podléhá tomuto negativně pracovnímu prostředí, že se z něj zakrátko stává peněžní kanibal, který se neštítí téměř ničeho, pakliže je schopen invalidu s berlemi oškubat jako husu! Samozřejmě nelze těmto zaměstnancům nic vyčítat, neboť musí živit sebe a své rodiny, takže proč se tak děje musí být každému jasné; čím více, tím lépe, jelikož těch papírků s nominální hodnotou není pro ďábla nikdy dost! V tomto směru nezapomeňme: „Co se odehrává na hoře, se nějakým způsobem reflektuje i dole, jinak řečeno, co se odehrává v takovéto práci, se odráží ve všech ohledech v soukromém životě.“ Budu-li někoho okrádat, potom budu i já někdy v budoucnu okraden, ať už ve vztahu či zdraví, apod.

Tento model vládnutí je očividně nelidský, skrz naskrz nehumánní, což je velice podezřelé, vezmeme-li v úvahu, že se o sobě domníváme, že jsme pány tvorstva a přitom se mnohdy chováme hůř než divá zvěř. Co to přesně znamená?...

Bio jablečný ocet nefiltrovaný – přírodně zakalený. 5% kyselost. Složení: Jablečný ocet (z kontrolovaného biologického zemědělství). Skladování. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.Kdybychom nebyli ovládáni zlem a finanční mocí, určitě bychom uznali, že největším statkem na světě, není materiální bohatství ve formě virtuálních peněz, nýbrž život v jakékoliv podobě! Dnes bychom nepoškozovali přírodu a sami sebe, naopak, ochraňovali bychom pestrost života jako jedinečného bohatství a povznášející se krásy, co nám tato podivuhodná planeta nabízí. Pokud bychom tak nečinili a nechtěli od života pořád víc, jak nám našeptává sám ďábel, realita dnešního světa by se rozplynula jako pára nad hrncem.

Teprve potom bychom si vážili jeden druhého, nikoliv podle konta či vlivu, ale podle povahových kvalit osobnosti. Co proto musíme udělat, abychom na této báječné planetě nežili pořád v přetvářce a klamu? Nejprve se musíme zprostit těch pout, co nás připoutávají k tomuto zničujícímu systému.


Myšlenka nesoucí světlo je hudbou budoucnosti

Představitelem tohoto nynějšího uspořádání jsou pochopitelně peníze, akcie, šeky, prostě cokoli, co vyjadřuje nějakou směnitelnou hodnotu, nebo s čím lze na burze jakkoliv obchodovat. Představte si, čistě hypoteticky, obchody kde bychom nemuseli platit za zboží, vše by zde bylo zcela zdarma! Uznávám, že na dnešek je to utopistická představa, leč to, co se teď jeví jako nemyslitelné, v časech budoucích se může proměnit ve skutečnost, kterážto sice odporuje současným pravidlům o funkčnosti civilizace, ale kdo ví, jak bude svět vypadat za sto let? 

Otočím-li tuhle otázku z pohledu budoucích pokolení, je dost pravděpodobné, že příští kultury nepochopí tuhle absurdní dobu peněz a financí, ve které se lidstvu, potažmo celému světu, nenávratně ztratilo rostlinné i živočišné bohatství. Řekněme si to na rovinu, dokud bude stávající finanční pořádek v této podobě přetrvávat, tak přenádherná zvířata jako jsou – sloni, nosorožci, medvědi, vlci, tygři, lvy, želvy, delfíni, velryby, orli, papoušci, včely, motýli a jiní tvorové úžasné přírody, prostě celá fauna i flora bude nemilosrdně zničena. A to jenom z důvodu peněžní nenasytnosti, jež se stala zkázou zaslepenému lidstvu.

Le Gusto – Mletá paprika sladká. Množství 140 g. Domovem papriky je Jižní Amerika. Do Španělska ji přivezl při své první cestě do Nového světa Kryštof Kolumbus. Paprika je nedílnou součástí mnoha národních kuchyní, například mexické či španělské.

Jenomže kdyby peníze přestaly ovládat globalizovaný svět, co by je s úspěchem mohlo nahradit, aby nenastal konec světa? Dnes chodíme do zaměstnání nikoliv proto, že je to správné a pro celou společnost užitečné, ale jen z toho důvodu, že za vykonanou práci obdržíme mzdu - peníze, za něž si kupujeme kromě jiného potraviny potřebné k životu.

Je zřejmé, že peníze jsou v této době udržujícím faktorem pospolité společnosti, proto musíme pracovat a vydělávat právě na tyto platidla, která jsou v mnoha ohledech nepřítelem potřebného duševního rozvoje, z něhož se formuje vyspělejší společnost.

Jestliže je lidská rasa, jak vyplývá z předešlého, na existenci finančního toku trvale závislá, jakpak lze tuhle podmíněnost překonat, abychom dokázali utéci z bludného kruhu ekonomiky? Domnívám se, že to lze učinit jednoduchým způsobem, postačí když k tomu ve školách povedeme děti, a nebudeme jim do hlav neustále vštěpovat škodlivé vědomosti o moderně fungující společnosti, která je postavena na vládnoucím bankovnictví. Nenásilná převýchova našeho potomstva, tak může za jistých okolností přispět k změně myšlení doposud nejednotného lidstva.

Dýňový olej je zdrojem biogenních prvků, síry a draslíku, stopových prvků, především zinku, chromu a selenu. Najdete v něm vitamíny E, A, K. O tomto oleji bychom měli vědět, že je plný organického jódu, který nedokáže lidský organismus syntetizovat. Podporuje imunitu, snižuje hladinu cholesterolu a zpomaluje kornatění tepen. Klinicky je potvrzeno, že dýňový olej kladně působí na prostatu. Kromě toho regeneruje oslabená játra (obnovuje jejich činnost), vykazuje protizánětlivé účinky.Nadarmo se neříká: mládež je budoucností lidstva! Jakmile budou všechny děti od nejmenšího věku, vychovávány v tomto duchu nejvyššího moudra, přijdou do tohoto světa úplně nové lidské bytosti, které už nebudou muset žít podle těchto zkažených zákonů ekonomie, ale podle vesmírných principů, jenž jsou všem kosmickým civilizacím nadřazené, neboť rezonují s promyšleným záměrem stvořeného universa.

Díky tomuto skoku v myšlení, nebude v budoucnosti zapotřebí žádných platidel, zlata, diamantů a všech materiálních prostředků tvořících fundamentální pilíře u dnešní společnosti. Lidé budou žít v míru a blahobytu, povznesou se blíže k vesmíru a jeho udivujícím metamorfózám. Konflikty, terorismus, války, jakékoliv nouze nebude na tomto světě již existovat. Každý bude moct profesně vykonávat to, v čem bude nejlepší. Odvedená práce, dělaná srdcem a s láskou, bude vždy garantovat nejvyšší možnou kvalitu! 
Skutečně, jednou může být taková naše budoucnost!

Ovšem než k této pravdě a poznání kolektivně dospějeme, bohužel zlo v našem světě ještě nějakou dobu bude přetrvávat, jak dlouho?, ani si nedovolím odhadnout, nicméně k hvězdám se každopádně v budoucích časech povznese celá pozemská civilizace, aby dokonale splynula s rezonujícími tóny, libozvučné melodie řinoucí se napříč nekonečným vesmírem.

Lískooříškový bezlaktózový krém, 400 g.

Jiná cesta nahoru nevede, proto se tento článek stává jakýmsi nadčasovým připomenutím tohoto věku, ve kterém již započala transformace lidského ducha, taktéž změna v myšlení, jež se bude přibližovat hodnotám budoucím. Pokud se v tomto mýlím, nejspíš člověk vyhyne, nicméně jsem přesvědčen, že 24 století bude tou nejvýznamnější epochou v historii lidstva. V tomto období podle mého názoru, dosáhne civilizace svého vývojového i pokrokového maxima, takže nepochybuji o civilizačním vzestupu, který bude gradován vstupem do tzv. Zlatého věku (tj. éra na počátku lidstva, kdy lidé nepracovali, nestárli a neubližovali si navzájem).


                      Související výňatek z románu - KONEC VESMÍRNÉHO ČASU!

Malé děti měly nesmírnou hrůzu, když jim rodiče předčítali první řádky z této děsivé, leč pravdivé knihy, a proto strachy plakaly! Pojmy jako útlak či války, atentáty, uprchlictví a beznaděj, hlad i bídu, v tomto nově vzniklém prostředí nikdo neznal, protože jsme měli tady všeho dostatek, přesněji řečeno nadbytek. Když jsem se později zúčastňoval různých přednášek a seminářů, nebylo snadné účastníkům těchto setkání vysvětlit, proč tehdy lidé trpěli hladem, když byly jezera a oceány zrovna jako dnes, plné živých ryb. Těchto nepochopitelných příkladů existuje bezpočet, proto jsem nemohl tohle vše srozumitelně vysvětlit.

KONEC VESMÍRNÉHO ČASU

A věřte, že ani já šílenost dávnověku dodnes nechápu, i když jsem v tomto období nějaký čas doopravdy pobýval! Každopádně je ta doba zla očividně pryč, a mým nynějším úkolem je předání důležitých informací ze starého světa do této nové existence, abychom tady v této rajské zahradě nikdy nezapomněli na starou modrou planetu Zemi, ale i na příkoří spojené s terorem a vykořisťováním, které se bohužel na této modré perle taktéž odehrávalo. Jestliže nezapomeneme na zlo, máme skutečnou naději, že se už nebude nikdy opakovat!

 
 
 Čokoláda na vaření a pečení - megabalení (400g) za zvýhodněnou cenu (podíl kakaové složky 40 %). Certifikováno UTZ-konec-