„Současná televize k nám promlouvá očima optického klamu, který přináší konzumentům této vizuální zábavy, matoucí vnímání prožívané reality.

Člověk, plnými sousty pojídající tuhle otrávenou stravu v podobě TV signálu, se stává nevědomky ovládanou loutkou v moci zla, které odebírá lidskému druhu jeho veškerou dosavadní inteligenci, včetně práva na svobodné myšlení!“  

Televize - ilustrační obrázek

Není vidět to, co má býti viděno!

Lidstvo musí čelit největší katastrofě všech dob, ano, v tomto případě mám na mysli trestuhodné odlesňování, které ohrožuje veškerý život na této výjimečné planetě. Celoročně je v oblasti tropických deštných pralesů pokáceno (zničeno) neuvěřitelné území o rozloze cca 150 000 km², čili plocha, větší než bylo kdysi bývalé Československo. Nabízí se nám prostoduchá otázka: co je nám středoevropanům do nějakých tropických pralesů, vyskytujících se mimo území ČR?

Vlastně nic, pokud nám není už jen z úcty lhostejné, že tyto tropické pralesy jsou staré 100 milionů let, a navíc jsou kontinuálním ekosystémem tohoto světa. Žije v nich nejméně polovina živočišných druhů na světě (5 – 30 milionů), nemluvě o bohatosti deštného pralesa, kde roste více pozoruhodných stromů, než v celé Severní Americe. 


Devastace pralesů podle mnohých odborníků způsobuje – globální oteplování či stmívání, které je vyvoláno tímto nešetrným přístupem člověka k přírodě. Dnešní proměnlivé počasí je zjevným následkem vztahu této civilizace k deštným pralesům, nejvíce je smutná však ta skutečnost, že se tváříme neustále, jakoby se nás drancování přírodních zdrojů vůbec netýkalo!

Jenomže pokud uprostřed června nebo července, napadne půl metru čerstvého sněhu, teprve až pak u televizního přijímače pochopíme, že se kolem nás děje něco vysloveně neobvyklého, čemu bychom měli věnovat větší pozornost, nežli těm uspávajícím a donekonečna obehrávajícím seriálům z televizních obrazovek.

Jakmile všichni závislí diváci usednou ke svému zdánlivému zdroji života (televizoru) s prázdným žaludkem, kouzlo neutuchající přitažlivosti TV obrazovky zákonitě odezní. Jak by také ne, ovšem to už bude pro každého příliš pozdě, zabývat se problémem či otázkou, co je příčinou nedostatku potravin a také apokalyptického počasí! 

Domnívám se, že mediální pozornost ohledně tohoto tématu (odlesňování) je téměř nulová. Ničivé tornádo, které zpustošilo minulý týden město ''Oklahoma City'' je trestem za vypleňování tropických pralesů, ale také za naši apatii vůči globální devastaci životního prostředí. Jak vidno, současné přírodní katastrofy se nás bezprostředně dotýkají, avšak ani tahle zkáza nestačí k tomu, aby nám někdo kompetentní v hlavních zprávách televize, sdělil skutečné důvody, proč se tak děje! Jak může tohle všechno souviset s televizním signálem, se dočtete o pár řádků níže.
TV-signál - ilustrační obrázek
 
Nástroj moci

30. října 1938 byla v USA odvysílaná rozhlasová hra „Válka světů“, která následně vyvolala v New Yorku neočekávanou vlnu silné paniky. Tato hra byla zpracovaná formou fiktivní reportáže, v tomto představení šlo o invazi Marťanů atakujících naši planetu, a právě tento klam způsobil u posluchačů dojem, že jde o skutečnost, nikoliv o fikci. Sledovanost této hry se závratně vyšplhala z milionu posluchačů na šest milionů, z toho téměř třetina rozhlasových diváků propadla této mediálně vytvořené bublině. V roce 1930 se něco obdobného odehrálo v tehdejším Československu.

ÚTOK UFO - ilustrační obrázek

V rozhlase byla odvysílaná hra s názvem „Požár v opeře“, která dramaticky vykreslovala zkázu pražské Státní opery. Je známo, že hned poté se posluchači v mžiku sešli na vyvýšeninách nad Prahou, a hledali zde vhodné místo, odkud by bylo možné ničivý požár pozorovat.

Pražané taktéž podlehli mylné sugesci, kterou zapříčinila nevšednost této rozhlasové hry. Někteří diváci si mohou rovněž vzpomenout na televizní inscenaci „Taneční zábava“, která byla poprvé a také zároveň naposled odvysílaná v roce 1990.

V této vypjaté inscenaci byla přepadena neznámým teroristou populární TV hlasatelka - Marie Tomsová. Tahle inscenace byla natolik působivá, že téměř všichni diváci podlehli tomuto dokonalému televiznímu klamu, který později zapříčinil mnohé otazníky nad podobnými projekty.


Na těchto konkrétních příkladech je víc než patrné, že televize skrytě ovládá naše emoce, názory i přirozené smysly. Média nám tudíž mohou naočkovat cokoliv, nač si lze vzpomenout.

Je prokazatelné, že televizní signál vykazuje obrovskou manipulující sílu, s kterou lze všechno ovládat, dokonce i demokratické volby. Tohle tvrzení bylo již dávno ověřeno v roce 1960! V těchto letech se totiž konaly v USA prezidentské volby, které byly podle politických analytiků, ovlivněny první historickou televizní diskusí, mezi tehdejším prezidentským kandidátem Nixonem a Kennedym.
Kennedy - ilustrační obrázekNixon - ilustrační obrázek

Lidé, co poslouchali rozhlasovou debatu s těmito volebními účastníky, nabyli přesvědčivého dojmu, že rozhlasové klání vyhrál s převahou Nixon, zatímco u televizních diváků jednoznačně bodoval Kennedy.

Přibližně 52 milionů amerických domácností, již v této době vlastnilo televizní přijímač, většina diváků tak podle tehdejšího empirického pozorování, sledovala v přímém přenosu raději televizní diskusi, namísto rozhlasové debaty, což prý údajně rozhodlo ve prospěch Kennedyho nečekaného vítězství.

Mladší a sympatičtější Kennedy, vypadal na TV obrazovce přesvědčivěji, než únavou zmožený a navenek jinak působící protikandidát Nixon. Televize se po tomto klání stala očividně tím strategickým prostředkem, který může v zákulisí mocichtivým plánovačům opatřit, nevídanou sílu a vliv, nad tímto současným lidským pokolením!

Nelze totiž pochybovat o tom, že technické zařízení, které dokáže ovládat lidskou psychiku, ale i myšlenkové vzorce chování, určitě by chtěl vlastnit a hlavně dirigovat, nejeden po moci dychtící obchodník či vládce s diktátorskými sklony. Snad ani proto nikoho nepřekvapí, že dnes jsou světová média, pod trvalou kontrolou různých elitních mocenských kruhů.Realitu dneška ovládá televizní obrazovka!

Oproti minulosti jsou dnes na globálním trhu nejúspěšnější pouze ty obchodní společnosti, které své produkty prodávají skrze odvysílanou reklamu v televizi. Aby se nějaký prodejce či výrobce, vůbec dostal do celosvětových sítí fungujícího obchodu, musí se nejprve na televizních obrazovkách uvést finančně náročnou a pro začínající firmy nedostupnou reklamou, která slouží jako nezbytná propustka do tohoto neproniknutelného světa hypermarketového obchodu.  
Moc - ilustrační obrázek

Není pochyb o tom, že televizní reklama svou vysokou cenou, jde na ruku pouze těm nejbohatším korporacím dneška. Začínající, malé a střední firmy, tak nemají sebemenší šanci na vstup, do tohoto uzavřeného kruhu zglobalizovaného byznysu!

Například půlminutový reklamní spot, odvysílaný v reklamním čase, který patřil televiznímu seriálu – Pojišťovna štěstí, stál cca 350 až 400 tisíc korun. Takže nestranný pozorovatel musí nabýt pocitu, že místo neviditelné ruky trhu, zde máme perfektně fungující monopol, který se spíše podobá nechvalně známému socialistickému plánování.

Kromě toho nesmíme zapomenout, že dnešní mediální svět ovládají právě tyto obchodní korporace, které si své dominantní postavení, udržují prostřednictvím vlastněných akcií komerčně provozovaných TV společností. Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi, majitel desítek nejsledovanějších TV kanálů v zemi vína a makaronů, je vynikajícím příkladem toho, proč je dobré vlastnit či ovládat masová média!Nebezpečně škodlivá!

Univerzita v Queenslandu potvrdila znepokojující zprávu, ve které se uvádí negativní vliv televize na chování člověka. V této zprávě se také dozvídáme, že jedna hodina strávená u TV obrazovky zkracuje člověku život o 22 minut.

Tento obrazový výdobytek moderní doby, jak se v Austrálii prokázalo, působí naprosto stejně, jako destruktivní droga! Naše civilizace s touto masovou technikou došla až tak daleko, že posezení u televize se stalo u většiny rodin každodenním rituálem.

Za pomoci tzv. product placement (dále už jen PP), což je forma skryté reklamy, mohou nadnárodní koncerny ještě více využívat TV reklamy ke zvyšování svých zisků a vlivu nad nic netušícími obyvateli. Vymývání mozků prostřednictvím televizních pořadů, se stalo běžnou a nikým nekontrolovatelnou realitou. 


Umístěné PP produkty – v televizních seriálech, zábavných pořadech, filmech, videohrách, dokonce i písních, budou tak mnohem silněji ovlivňovat běžná rozhodnutí svobodomyslných lidí. Různé TV aplikace vkládané do chytrých mobilů a jiných elektronických spotřebičů, koordinovaně zesilují tuhle již vzniklou posedlost po všudypřítomné televizi.

Zdá se to být nepředstavitelné, ale televizní přijímače se zřejmě v budoucnosti stanou tím novodobým zprostředkovatelem autoritativního vládnutí, které bude veškerému obyvatelstvu nařizovat: co má jíst či pít, kupovat nebo prodávat, apod. Domnívat se, že něco takového není možné, by bylo velkou chybou. Čtěte dále a pochopíte, že realita může být mnohem děsivější, než si dokážeme představit!Diktát signálu!

Realita dneška je doopravdy taková, že kupujeme pod vlivem televizního diktátu (reklamy), pouze takové produkty, které se vyskytují v pravidelném čase na TV obrazovce. Na tyto výrobky pak nahlížíme, jako na tzv. značkové zboží. I když je velice sporné, co je to vlastně značkové zboží!?

S tímto tématem bezpodmínečně také souvisí, rozhodnutí Angeliny Jolie, která si nechala z preventivních důvodů odejmout obě prsa. Jakmile, New York Times zveřejnil zprávu o tom, že si tato filmová hollywoodská hvězda nechala odoperovat obě prsa, hned poté započala i u nás v ČR, nepřetržitá mediální masáž, která musela hororově vyděsit nejednu dospívající dívku či ženu!

Nechci se k tomuto rozhodnutí Angeliny Jolie vyjadřovat, nicméně je přinejmenším podivné, jakým způsobem se tento krok herečky veřejně prezentoval. Tato zpráva mi připadala na komerčních stanicích podprahově zabarvená, jakoby snad šlo o varující doporučení, určené všem ženám s přírodními vnady: „Odstraňte si svá prsa, co nejrychleji, než bude pro vás kvůli zhoubnému nádoru příliš pozdě!“ Kolik žen po těchto nepřetržitých reportážích, podstoupí to samé, co tato herečka?


Obávám se toho, že ten kdo bezhlavě důvěřuje TV signálu, musí zákonitě naslouchat hlasu Mefista, jenž vychází z reproduktorů televizních přijímačů. Nechci ani pomyslet, co by se stalo, kdyby někdo mužům na obrazovce doporučil, aby si taktéž ze zdravotních příčin nechali odstranit např. svůj falus.

Je prokazatelné, že současná televize nás mění k obrazu svému, a z tohoto důvodu přicházíme nevědomě o svobodu, též i o nezávislost, která se tak rázem dostala do rukou TV signálu, respektive do rukou majitelů, jenž vedou ke zkáze tento nenapodobitelný svět.Proč se neodpojit?

Vraťme se tedy myšlenkově na začátek tohoto článku, především k přírodě a jejímu nehoráznému vyhlazování! Věřím, že již nyní chápete, proč současná civilizace, nedokáže zastavit systematické odlesňování a usmrcování ubohé matky přírody.

Ano, je tomu tak, převážná část televizních společností, je vlastněna lidmi, kteří na tomto trestuhodném rabování přírodních zdrojů, vydělávají miliardy. Zřejmě finanční profit je tedy tím destruktivním prvkem (jistou chybou ve vývoji myšlení), která vymazala těmto lidem tahajícím za nitky, odpovědnost za budoucí časy.

To je zásadní příčina toho, proč nám televize v hlavním zpravodajském čase, nezprostředkovává hororové záběry, vyvražďovaných delfínů, masakrovaných velryb, a jiných dnes ohrožených zvířat. Nemáme možnost na vlastní oči spatřit, ty neskutečné odlesněné plochy zaváté pod mrtvým pískem pouště.

Žijeme v neuvěřitelné letargii, která usmrcuje nejen tuto překrásnou planetu, ale i tento lidský druh! Nedivme se pak, že musíme pojídat otrávené potraviny, dýchat zamořený vzduch, a pít zahořklou vodu, když jen pasivně sedíme u televizních přijímačů, kterými do své mysli vstřebáváme tohle negativní TV šílenství, servírované formou návyku a podřízenosti.

Jakmile snížíme počet zbytečně strávených hodin u televize, budeme třeba chodit na procházky do lesa, pročistíme si vědomí a zbavíme se vnucené zatrpklosti, odpoutáme se od všech škodlivých závislostí, ničících fundamentální základy lidského společenství. 


Pouze tohle na první pohled prosté řešení, může zatočit s tímto cíleným návykem! Kdo tak učiní zavčas, zabije hned dvě mouchy jednou ranou. Částečně se odpojí od tohoto podprahového systému a prozří zjevnou pravdu od klamu. To proto, že vytracená lidskost člověka k člověku, může opět přinést ty staré dobré časy. 

Televize - ilustrační účinky


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí