Během těchto posledních dvaceti let zažíváme úžasný nárůst zájmu o Tarot, který nám dnes připomíná dobu dávno minulou, čili ty neexistující časy, ve kterých se započalo věštecky vzhlížet do budoucnosti, a to za pomoci vykládacích karet. Tarotové karty pravděpodobně pocházejí ze starého Egypta, odkud se tato Moudrost přesunula k hebrejským učencům, kteří tuhle mystickou vědomost rozvíjeli do dnešních podob. 

Název Tarot je doopravdy úzce spojen s hebrejským slovem Torah. Tohle slovo se překládá jako - „Zákon“ a označuje Mojžíšových pět knih Starého zákona. Mnozí vykladači těchto karet se domnívají, že kontemplací nad vnitřním smyslem Tarotu může člověk dojít až k vyššímu stupni vědomí.

Každý tazatel (tj. člověk co si nechává od věštce vyložit např. tarotové karty) by měl dostat odpověď na svou otázku, která se týká jeho budoucích ještě nenaplněných časů. Tím jak vzhlížíme s pomocí těchto karet do příštích událostí, ovlivňujeme i tuhle naši současnou realitu. Určitě není důvodu se obávat budoucnosti, naopak je užitečné vědět, co může nastat, a jak se máme na případnou komplikaci v životě náležitě připravit.

Některé události můžeme skutečně dopředu svým rozhodnutím pozměnit, proto je vždy lepší hledat odpověď právě v Tarotu, než podléhat pocitu bezvýchodnosti. Tarotové karty mohou pomoci při objasnění vztahu a radí nám, jak se co nejlépe zachovat. Ovšem žádné podstatné rozhodnutí karty za nás neučiní, to záleží pouze na našem svobodném úsudku!VÝKLAD TAROTU:

Výklad provádím pouze e-mailem přes webové rozhraní této stránky. Do formuláře (Kontakt) vyplňte prosím všechny položky včetně vašeho e-mailu. Podrobně mi popište situaci či problém, se kterým si nevíte rady a potřebujete nutně poradit. Tarotu se nemáte každopádně tázat na stejnou věc dvakrát, alespoň než dojde k nějakému posunu či změně! Ať už vyjde ve výkladu cokoli, je zapotřebí vnímat takový výsledek za radu a ne jako definitivní verdikt, co bude člověka doprovázet po zbytek jeho života!

Věštby mohou všechny tazatele nasměrovat tím správným a hlavně žádoucím směrem, což může zcela nečekaně (pozitivně) ovlivnit i tento váš stávající osud! Rovněž je důležité se na jakoukoliv otázku co nejpřesněji dotázat. Zde uvádím příklady konkrétních otázek: Naleznu práci do tří měsíců? Jak na tom bude manželka se zdravím? Jak na tom budou moje děti finančně v tomto roce atd? Co potřebujete učinit, abych Vám co nejpřesněji vyložil tarotové karty?

Zašlete mi prosím, dobře připravenou a formulovanou otázku, jméno a datum narození (případně i těch, na které se budete dotazovat). Tato služba byla doposud poskytována zdarma, ale kvůli různým vtipálkům zneužívající mou dobrotu, jsem musel výklad za mírnou sazbu zpoplatnit! Díky tomuto poplatku obdrží na oplátku všichni tazatelé, podrobnější popis mého vhledu, alternativní řešení k jednotlivým problémům, a mnoho dalších vysvětlení souvisejících s výkladem. Děkuji za pochopení.

Každá otázka je tedy zpoplatněna částkou 50,- . Na výklad se nevztahuje žádná záruka (garanci stoprocentního vhledu nelze nikomu poskytnout), takže reklamaci není možné uplatnit.

Podrobný popis výkladu bude zaslán až po zaplacení (bankovním převodem) výše uvedeného poplatku. Výsledek věštby spolu s podrobným popisem, bude zaslán na e-mailovou adresu, ze které přišel dotaz na výklad.

Číslo účtu: 0250013146/0300

Zde si můžete přečíst výňatek z článku - VYPLATÍ SE ZNÁT SVOU BUDOUCNOST?

Věštění je způsob, kterým lze změnit smysl současného života i jeho následné pokračování. Kdo dokáže nahlížet do budoucnosti, může zásadním způsobem změnit svou stávající přítomnost, jak v osobním, tak i pracovním životě. Náš osud není napsaný jen ve hvězdách, ale také v těch nenaplněných časech, čili v budoucnosti! Proměnlivého osudu jsou si dobře vědomi nejvýznamnější osobnosti, minulého i tohoto současného světa. Není vůbec náhodné, že na královských dvorech měli hlavní slovo astrologové, kartáři či spiritisté.

Z tohoto důvodu není nikterak vyloučené, že některé vojenské konflikty se odehrály v minulosti, kvůli nesprávně interpretovaným věštbám, které tak paradoxně mohly způsobit, všechny tyhle devastující a hlavně nevynucené války. Na druhou stranu nás mohou správně vyložená orákula ochránit v budoucnosti, například před přírodními katastrofami. Vhledy do budoucnosti poskytují jiné myšlenky, a to mění navyklý vzorec chování u každého člověka.

Neměli bychom však zapomínat, že osud držíme pevně ve svých rukou, a jakékoliv proroctví či věštba, se má vnímat s jistým odstupem, ale i chladným rozumem. Bohužel na tuto skutečnost, tak trochu pozapomněli mnozí vojevůdci, kteří přecenili věšteckou sílu výkladu, což vedlo zbytečně k těm zmiňovaným a hlavně neobhajitelným válkám. Domnívám se, že současní politici vehementně využívají těchto vhledů do budoucna, akorát se o tom veřejně nemluví ani nepíše.

Nakonec, který zodpovědný politik by se k této mystické pomoci, dobrovolně a sám přiznal? Takovéto jednání by mohlo ještě podnítit obyčejného voliče ke stejnému kroku. To by ovšem mohlo poodkrýt skutečné plány některých politických stran, což by pro někoho nebylo vzhledem k těm všem agitačním slibům vhodné, raději bych konstatoval žádoucí, že!

 Pokud chcete článek dočíst do konce, klikněte prosím na odkaz - POKRAČOVAT