Doba je dnes taková, že nemáme na nic čas, neustále se za něčím honíme a pořád je nám všeho málo! Přitom si mnohdy ani neuvědomujeme, že ke spokojenému životu potřebujeme ze všeho nejvíce pevné zdraví, neboť to je tím nejcennějším statkem, které si nelze koupit. Ohlédneme-li se do minulosti, zjistíme, že kvůli průmyslově zpracovaným potravinám, dřívější populace netrpěla zdravotními neduhy, kterým musíme dnes čelit. Zbytečně se těmto neduhům neříká - civilizační nemoci!

To jsou převážně takové choroby, které se současná civilizace nesnaží nikterak léčit, protože dnešní farmaka představují v moderní medicíně pouhé blokátory symptomů, nikoliv uzdravující léčiva, jak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Smyslem současných medikamentů je udržet pacienty při životě, ovšem nutno dodat, bez možnosti trvalého uzdravení. O důvodech této nelichotivé  situace nemá smysl ani hovořit, protože se lze snadno dovtípit, co stojí v pozadí za touto blamáží moderní farmacie.

Symbolismus - ilustrační obrázek

Kolik stojí zdraví?

Jelikož peníze řídí celý svět, ovlivňují zásadním způsobem systém zdravotnictví i vývoj nových léků, a tak jdou na ruku globálnímu byznysu, který se stal vůdčím koordinátorem ochrany lidského zdraví. Nedivme se proto, že léky z nadnárodních laboratoří neřeší příčiny dnešních nemocí, a doslova svými vedlejšími účinky poškozují pacienty na životě. Níže otištěné titulky snad nepotřebují žádný komentář:

Léky proti bolesti mohou způsobit hypertenzi

Vadná šarže Nurofenu pro děti musí být stažena z oběhu

Lék Bioparox definitivně končí! Sprej na angínu je zdraví škodlivý

Francie zakázala nebezpečnou antikoncepci. Česko váhá

Populární lék na hubnutí prý poškozuje játra a ledviny a ruší účinky jiných léků

SVĚT ZDRAVÍ: Léky na léčbu astmatu samy vyvolávají astmatický záchvat - - - Chudoba v USA je na postupu - - - Vitamín ''D'' a roztroušená skleróza; RIZIKOVÉ OČKOVÁNÍ? Tyto vakcíny mají často vedlejší účinky

Léky na bolest zabijí v USA víc lidí než kokain a heroin.

(Uvedený zdroj: Novinky.cz / Lidovky.cz / TN.cz / Matrix-2001.cz)

Na rozdíl od výše uvedených medikamentů, tak např. homeopatika, bylinné preparáty a extrakty, uzdravují a přitom nikoho na zdraví nepoškozují, přesto jsou pod neustálým drobnohledem a terčem kritiky. Kvůli negativně laděným kampaním proti alternativní medicíně, nejsou tyto léčiva hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, poněvadž vzbuzují nedůvěru a pak v běžných lékárnách nejsou ani ke koupi.

Kupříkladu dříve běžně prodávané bylinky (Přeslička rolní, Pelyněk pravý, Jmelí bílé) nejsou v lékárenských sítích už na prodej. Navíc přírodní medicína, respektive přírodní výtažky, jsou úmyslně v porovnání se syntetickými léčivy podceňované, i když vykazují vysokou účinnost v léčení a to bez zmiňovaných nežádoucích účinků. Některé terapie v alternativní medicíně mohou vypadat jako čiré šarlatánství, zejména pokud tyto léčitelské metody nelze racionálně vysvětlit, což je kamenem úrazu!

Ale i kdyby byly některé léky z přírodní apatyky jakkoliv účinné, z obchodního hlediska jsou zelené medikamenty paradoxně ztrátové, protože svými kladnými účinky nepřispívají k návyku, jako moderní syntetická léčiva! Z tohoto důvodu je důležité, abychom už konečně pochopili, že v jednoduchosti je uzdravující moc (síla), která nic nestojí! Když tomuhle porozuměli i naši předci, potom nevidím  důvod, proč bychom to nemohli zvládnout i my!


Zamyšlení nad moderními léky

Podle statistik v roce 2025 bude vysokým krevním tlakem trpět každý pátý člověk, a navíc čtvrtina lidí z této skupiny starších čtyřiceti let, na následky tohoto nebolestivého onemocnění zemře. Když do těchto údajů ještě započítáme jiné nemoci (onkologické, alergické, metabolické), nepochybuji o tom, že každý bude se mnou souhlasit, že na tomto světě asi není něco v pořádku, pokud se člověk vzhledem ke stávajícímu populačnímu růstu (explozi), překvapivě dostává na soupis ohrožených druhů zvířat.

Vraťme se ale k vysokému krevnímu tlaku. Jakmile bychom dnešní situaci posuzovali podle počtu předepisovaných léků na krevní tlak, a to zejména u lidí v důchodovém věku, mohla by se tahle diagnóza ve svém rozsahu srovnávat s pandemií chřipky! Je zapotřebí si uvědomit, že vysoký krevní tlak je jakýsi mechanismus v krvi, s jehož pomocí se snaží organismus zajistit tělu více kyslíku, aby se tohle ústrojí udrželo na živu.

Přestože známe i jiné příčiny vyvolávající vysoký krevní tlak, tj. obezita, nedostatek pohybu, nevhodná strava, stres, tak primárním důvodem vysokých hodnot u krevního tlaku pořád zůstává - nedostatek živin v buňkách arteriálních svalů, což zužuje artérie a přispívá k hypertenzi. Jak farmaceutické substance snižují vysoký krevní tlak? Kupříkladu beta-blokátory zpomalují srdeční rytmus, čímž dochází k prudkému snížení krevního tlaku. Naproti tomu diuretika způsobují u starších pacientů ztrátu tekutin a iontů, nicméně řízené odvodňování úspěšně snižuje otoky a hypertenzi.

Na těchto výše uvedených příkladech je prokazatelné, že tyto léčiva hrozbu hypertenze neléčí, pouze upravují nepříznivé hodnoty krevního tlaku, ovšem za cenu celoživotního užívání těchto syntetických sloučenin, které z dlouhodobého hlediska poškozují vnitřní orgány celého těla (srdce, játra, ledviny) toho či onoho nemocného.

U jiných chronických chorob, není tahle situace s farmaky o nic víc růžovější! Proč je tomu tak, je nasnadě - zdravotnictví je ve spárech miliardového byznysu, kolem něhož se točí výzkum a výroba těchto „léčivých preparátů“, z nichž se staly návykové látky – nebojím se tvrdit tišící prostředky, udržující churavou společnost v područí apatie a závislosti na medikamentech, z čehož pak vzniká farmaceutickým firmám pohádkový zisk, o který se nikdo dělit nebude!

Ruku v ruce s tímto manipulujícím trendem rezonuje - OSVĚTA, protože ta by měla být především o tom, jak se vyhnout civilizačním nemocem, které jsou zhoubou a také strastí dnešní společnosti. Jenomže často tomu bývá právě naopak! Moderně vedená osvěta nás nevede k rozumu, ale k bezhlavé poslušnosti. Některé vědecké závěry i když jsou v mnohých záležitostech mylné, dnes představují základ propagandy, z které se stala – OSVĚTA!

Myslím si, že bychom o tomto měli více přemýšlet, vždyť jde o naše zdraví, proto si zde dovolím uvést několik příkladů, které mohou všem konspiračním skeptikům otevřít oči dokořán! Už tu byla jednou řeč o hypertenzi, tudíž bych začal tím, že obávaný strašák vysokého krevního tlaku – solení a sůl, nemusí nutně souviset s vysokým krevním tlakem, jak nás o tomto bludu po dlouhá léta přesvědčovala lékařská věda. Naštěstí tohle tvrzení, z něhož vzešla dosud platná osvěta, víc už neplatí!

Osm let probíhající studie v rozporu s předchozími výzkumy na univerzitě v belgickém Leuvenu odhalila, že nedostatečné solení může být stejně nebezpečné, jako je často kritizované přesolování. Dokonce se potvrdilo, že lidé, co solí nejméně, umírají na kardiovaskulární nemoci nejčastěji – více jak o 56 procent!

Z této šokující studie se nakonec dovídáme, že ti spotřebitelé, co konzumovali více soli, netrpěli nikdy vysokým krevním tlakem. Obdobná situace nastala u vajec. O vejcích byly rovněž vypracované četné studie, které varovaly spotřebitele před jejich konzumací, neboť jejich užívání údajně způsobuje dramatický nárůst infarktů a mrtvic. 

Musím upozornit, že tyto zavádějící informace stály za nepravdivým závěrem, z jehož rezultátu vyplynulo, že vejce jsou nebezpečnou potravinou, která způsobuje závažné zdravotní problémy – ucpává cévy a zvyšuje hladinu cholesterolu. Úspěšně vedená kampaň proti konzumaci vajec, výrazně snížila jejich spotřebu, avšak nemoci, před kterými byli vyděšení konzumenti vajec varováni – nikoliv!

Co po této propagaci následovalo? Zvýšený prodej léčiv na snižování „nebezpečného cholesterolu“. Jiné výzkumy později prokázaly, že příjem vajec v našem jídelníčku, nikoho na životě neohrožuje, spíše je tomu naopak! To potvrdili vědci z Harvardské univerzity v Bostonu, když provedli monstrózní studii na 100 000 lidech, aby se zjistilo, jestli pravidelná konzumace vajec zvyšuje riziko infarktu či mrtvice.

A světe div se, výzkum jednoznačně potvrdil, že vejce nepředstavují v našem jídelníčku výše uvedená rizika. Je tomu naopak, protože vejce jsou zdrojem důležitých vitamínů – A, B, C, D, E, K, obsahují minerální látky, stopové prvky, bílkoviny, esenciální aminokyseliny, prostě vše, co organismus člověka nutně potřebuje k bezchybnému fungování. Obyčejné vejce je tak z nutričního pohledu skutečnou superpotravinou, o tom není pochyb! Některá vědecká doporučení a rady, se mohou zdát vzdálená lidskému zdraví!
Vysoký krevní tlak - ilustrační obrázek

Nejúčinnější je taková léčba, která nic nestojí!

Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Jakmile z našich úst vyjde nějaké slovo, vzniká tím určitá vibrace, která se pak šíří volně vzduchem. Pokud náš svět, ba i celý vesmír, byl stvořen ze slova, alespoň mnohá náboženská učení se opírají o tento názor, snadno dojdeme k přesvědčení, že VIBRACE je prvopočátkem veškerého stvoření. V dávnověku naši moudří předkové dospěli k poznání, které jim odkrylo velké tajemství zvuku (vibračního tónu), z něhož se posléze vyvinula jednoduchá a přitom nesmírně účinná léčebná metoda, jež využívá všudypřítomných kosmických sil, kteréžto kdysi formovaly život na této zázračné planetě.

V tomto vesmírném prazvuku byla odhalena rezonující slabika, jež se nepřetržitě šíří celým kosmem a udržuje tento vesmírný celek v dokonalé rovnováze. Lidský organismus je zrcadlem těchto kosmických výšin, a pokud se tato vesmírná stabilita promítá (přenáší) do mysli nemocného člověka, dochází u kohokoliv k nápravě jeho narušených energií, které se po příjmu těchto sil znovu obnovují, což je základem této uzdravující metody.

Krev je mírně alkalická, tj. 7.40 pH, a pokud dochází byť jen k nepatrným výkyvům pH u této životadárné tekutiny (pokles na hranici 7 pH není možný, pod touto hodnotou nastává okamžitá smrt), stoprocentně člověk onemocní, nebo dokonce umírá!

Abychom oplývali krásou a zdravím s dostatkem vitality, musíme uvnitř našeho vnitřního mikrokosmu nastolit onu potřebnou rovnováhu, která je tím základním předpokladem k dlouhověkosti i vyváženosti zachmuřené mysli. Možná jste už pochopili, že nesoulad je prokazatelnou příčinou všech nemocí a chorob, tudíž energetická stabilita je tím skutečným všelékem, z něhož kypí nenarušený (harmonický) život.

Tuto kosmickou „napravující“ energii navozuje (zprostředkovává) zpěv slabiky – OM, kterou starověcí předci úspěšně využívali jako základního principu sebeléčby. Nejvyšší zvuk, počátek všech ostatních prazvuků, vibrace VŠEHOMÍRA - to jest slabika OM. Při zpěvu OM se negativní myšlenky nebo strach, napětí či deprese, rozplývají jako pára nad hrncem!

Pokud se pustíte do „omování“, objevíte v sobě dosud nepoznanou část sama sebe. Tahle dechová technika mění auru člověka na čisté světlo, neboť uvolňující se energie z této slabiky, prostupuje neomezeně jakýmkoliv prostranstvím; může dosáhnout i několika kilometrů a přitom harmonizuje nejen lidi, ale i zvířata, která se nacházejí v blízkém okruhu vytvořené OM frekvence.

Ještě mohu k omování dodat, že tuto dovednost lze uplatnit nejenom při léčení, ale také ve smyslu duchovním; kdo chce, tak ji může využít jako modlitbu. To, že se něco mysteriózního z tohoto zvuku OM uvolňuje, dokazují konkrétně lidé s vysokým krevním tlakem. 

Pokud naměříte vysokou systolickou či diastolickou hodnotu (normální krevní tlak se pohybuje v těchto hodnotách - Systolický tlak "90–119 mm Hg" a Diastolický tlak "60–79 mm Hg") a začnete zpívat OM, budete překvapeni, jak rychle se váš vysoký krevní tlak upraví do normálu. Může to sice vypadat jako zázrak, nicméně fakta hovoří jasnou řečí, omování u hypertenze upravuje tyto hodnoty do žádoucího stavu. Stejně to funguje u hypotenze (nízkého krevního tlaku).

Kdo omování stále nedůvěřuje nebo má pochybnosti, může se sám a na sobě přesvědčit, jak je tohle dechové cvičení účinné nebo ne? Stačí zpívat pět minut OM, a výsledky se dostaví! Pro doplnění ještě uvedu, že OM léčba pomáhá při všech vážných nemocech, posiluje imunitní systém, dodává energii a pocit štěstí, prodlužuje délku života, což nakonec dokazují indičtí jogíni, kteří se dožívají požehnaného stáří - sta i více let - v kondici mladých jinochů! Volba je na každém z nás, já osobně preferuji „šarlatánství“ před takovými léčivy, které ve své podstatě neléčí a svými vedlejšími účinky zhoršují komukoliv jeho zdravotní stav.

Omovat můžeme kdekoliv, třeba ve vozidle, což je výhodné, protože OM zlepšuje koncentraci při jízdě a zahání únavu, nebo ulevuje od bolesti hlavy. Jako perličku bych uvedl i to, že při dopravní zácpě, když si zapějete OM, nebudete tolik podléhat stresu, protože kolony aut se před vámi „zázračně“ rozpustí, díky tomu dojedete vy i vaše posádka bezpečně do cíle!


Lidé po celém světě se stále častěji zapojují do kolektivního OM zpěvu, z něhož vychází zvuk, který prostupuje skrze naši planetu, a tahle vibrace vyzařuje sebeléčivé energie, jež poskytují lidstvu naději na přežití, které nejsou nikterak růžové. Každý může svým zpěvem OM přispět k uzdravení sebe sama i celé přírody. Nejdůležitější je vždy první krok, abychom došli tam, kde se zrodilo posvátné a očišťující OM! Cesta a směr požehnaným Mahavatarem Babajim nám byla již ukázána, jak s touto důležitou informací naložíme, už záleží na nás. Nejlépe bude, když se naladíme na společnou notu znějícího a věčného – ÓóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóM!

Zvuková vibrace - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí