ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE         ZOBRAZIT VÍCE         
       
                                               
                     


    ZOBRAZIT VÍCE         ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE          ZOBRAZIT VÍCE
     
           
      O sobě  
      Kontakt  
      Obchod  
    Výklad karet 
   Zajímavé odkazy/spřízněné weby

 


Byl neobyčejně nadaný od svého zrození. V pěti a půl letech uměl číst a psát, v deseti letech začal studovat latinu, v patnácti letech napsal své první dílo Cosmogonie universale, přírodopisnou studii o původu světa. Ve svých devatenácti napsal svoji první tištěnou knihu O mnohosti světů obydlených, která již dosáhla čtenářského úspěchu a byla přeložena do téměř všech evropských jazyků. Nesmírně aktivní byl nejen ve své astronomické literární tvorbě, kterou probudil zájem o astronomii i u lidových vrstev.
Nicolas Camille Flammarion


Vydavatel - autor:

Josef Čáp

Vstup na Facebook


 Nejvýznamější citát webu:

„Nekonečno - to jest neměnná informace o prostoru, jehož ohraničené rozměry uvnitř plochy,
nelze lidskými smysly zaznamenat, přesto je dosažitelnost roviny dána existencí prostoru,
jinak by se z prostoru neutvořil prostor, ale bezrozměrná představa neexistujícího charakteru.
 Je-li prostor trvalou konstantou, podléhá přesně určené velikosti a matematickým zvyklostem,
což je určující faktor z kterého lze vyvodit, že nekonečno je konečnou distancí abstraktního prostoru.“

Ikonka webu - volně ke stažení