MIMOZEMŠŤANÉ - CO SE STANE AŽ SEM PŘIJDOU? - DÍL DRUHÝ

Ovšem přílet (příchod) mimozemšťanů sem na planetu Zemi, to by byla nesmírně šokující a mimořádná událost, která by lidem po celém světě vnukla do mysli potřebné pochopení, že člověk není člověku nepřítelem, ale bratrem či sestrou! Pravidelný letecký provoz mimozemských UFO strojů nad našimi hlavami, to jest odpověď na to, proč bychom měli přestat s válkami a zabíjením, ale i zbrojením a vytvářením různých (pseudo) politických nepřátel, protože jak se chováme sami k sobě, tak podle toho budou s námi jednat mnohem vyspělejší cizí návštěvníci z kosmu, tedy až jednou s nimi vstoupíme do přímého kontaktu.
UFO - ilustrační obrázek

Jsou jako sud se střelným prachem!

Mimozemská přítomnost je východisko z bludného kruhu současných konfliktů v lidském společenství, protože kvůli jejich existenci by ustaly veškeré spory ve světové politice, ale i v radikálních náboženských kruzích. Mohou mimozemští návštěvníci a jejich přítomnost, změnit naše stávající sebevražedné myšlení? Příprava na jejich výskyt v našem světě doopravdy postačí! Jakmile pocítíte jinou hrozbu, než kterou představuje váš nenáviděný soused, automaticky se stává z vašeho nepřítele spojenec. Bývalý americký prezident Ronald Regan na toto téma, čili na půdě OSN prohlásil: „Příležitostně si říkám, jak rychle by zmizely naše celosvětové rozdíly, kdybychom stáli proti nepřátelské hrozbě z jiného světa.

Jakmile si uvědomíme, že jsou mimozemšťané nějakým způsobem s námi ve spojení (zatím v utajeném styku), že nejde o halucinace nebo výplody lidské fantazie, že jejich bezemisní a nehlučná antigravitační kosmická plavidla, jsou na nebi občas k vidění, budeme přirozeně usilovat o jejich získání. Tahle ekologicky čistá energie a technologie z UFO strojů, pakliže existuje (?), může výrazně této skomírající planetě pomoci, což by byla osvobozující úleva od průmyslové (smrtící) zátěže, kterou člověk svými vynálezy této planetě způsobil. Jedna z mnoha příčin utajování UFO tkví v tom, že vznikají obavy z toho, že by cosi takového jako je odtajnění této skutečnosti, mohlo na veřejnosti vyvolat nepředvídatelné záchvaty paniky a chaosu, bezvládí a destrukci současného hospodářského systému.

Je pravdou, že pozemské obyvatelstvo má z mimozemských návštěvníků úzkostnou hrůzu, čemuž se nelze divit, pakliže neustále žijeme v nenávistném militarismu a tomu odpovídající výchově, která z nás už dopředu vytváří nepřátele, takže neodůvodněně pak věříme tomu, že by nám mohli mimozemšťané nějak ublížit, což sice nelze vyloučit, nicméně se nesmíme řídit heslem: „Podle sebe, soudím tebe!“ 

Každopádně, kdyby nám chtěli spáchat nějaké příkoří, už by tak dávno učinili! Ale i kdyby nám chtěli nějakým způsobem ublížit, do té doby než se tak stane, lidstvo samo sebe zničí (!), tudíž nejsou tyto strachy zcela oprávněné a na místě. Takže eventuální přípravy, které mají zamezit obavám z jejich neohlášeného příchodu, mohou všechny nebezpečné předsudky o jejich existenci a působení zde na Zemi, alespoň trochu rozmělnit. A právě o to by nám mělo jít především!

Americký prezident - Ronald Regan

Nevyhnutelnost je dána osudem

Moderní výzkum úspěšně využívá sofistikovaných technologií, co se spoléhají na přesnost a výkon robotických systémů a umělé inteligence. Díky těmto moderním prostředkům dnešní doby, snáze pronikáme do nedostupných míst a oblastí, kam bylo dříve nemyslitelné se vypravit. To koresponduje s podmořským průzkumem, rovněž s kosmickým pátráním, které nám může poskytnout uspokojivou odpověď na to, zda jsme ve vesmíru sami?

Jakmile si připustíme, že život na jiných planetách je možný, budeme o takové alternativě více uvažovat. Z tohoto úhlu pohledu je nutné, abychom se připravili na to, že jednoho dne vzhledem k tomu, čeho všeho naše civilizace v technickém pokroku dosáhla, že právě cosi takového u vyspělých mimozemšťanů vzbudí nebývalý zájem o naši planetu, respektive o náš živočišný druh, jež oplývá značnou inteligencí, neboť INTELIGENCE je v temnotách kosmu považována za vzešlé zlato z oněch dob vesmírného tvoření. 

V podstatě lze říci, že náš evoluční vzestup je otevřenou branou do srdce vesmíru, neboť právě tohle nám otevírá možnost se spojit s mimozemskými civilizacemi a národy, jež jsou součástí jedné velké vesmírné rodiny, kam jednou bude patřit i náš svět, pokud se do té doby v této naší sféře života - nezničíme!?

Vzhledem k částečnému odtajnění UFO dokumentů, jež uvolnila britská či francouzská vláda, je víc než pravděpodobné, že tady mimozemšťané doopravdy skrytě působí a bedlivě monitorují vývoj lidstva, který až dosáhne svého přirozeného vrcholu, přiblíží nás tahle mimořádná událost k těmto dohlížejícím mimozemšťanům, poněvadž se nedá vyloučit, že jsou tu s námi od nepaměti zrodu lidstva.

Ať tak či tak, každopádně je zapotřebí se na výhledový příchod mimozemšťanů důkladně připravit, a to ve všech oblastech společenského života v takové míře, že až se tak stane, nepropukne z toho davová panika ani hromadné sebevraždy, čemuž se v případě civilizační nepřipravenosti nelze vyhnout.

Tudíž lze doporučit, aby se povědomost o mimozemšťanech vyučovala už na školách, zároveň aby se o tomto fenoménu psalo a mluvilo v celoplošných médiích, čímž by se zmírnily negativní dopady z případného příchodu mimozemských bytostí do víru velkoměsta, pakliže jednou s jejich kosmickou flotilou na tomto světě okázale přistanou, aniž by tomu nějaká tajná (utajovací) organizace mohla zabránit, a to popíráním na němž je existence mimozemských civilizací postavena. Kvůli tomu, že oficiálně UFO a mimozemské civilizace neexistují, a to navzdory zmíněným a odtajněným UFO dokumentům, musím psát tento článek v hypotetické rovině, jinak by vyzněl jako nepodložená dezinformace.

Musím podotknout, že tímto způsobem si nepředstavuji přípravy, které nám mají mimozemské civilizace odhalit a zvěstovat jejich přítomnost, o to víc je smutnější, že tahle globální společnost, co doslova mele z posledního, se tímto nerozumným chováním, když popírá UFO, bezdůvodně okrádá o reálnou příležitost a naději, jak s pomocí vyspělejších mimozemšťanů vyřešit stávající nesnáze s globálním oteplováním a proměnou klimatu, což je velice závažný problém ohrožující - SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI!
UFO - ilustrační obrázek

Vesmír byl stvořen pro život

Jakmile zůstaneme ve stínu, co by kdyby, a budeme se dál bezhlavě držet doktríny, jež považuje UFO za výplod lidské fantazie, vyvstává navzdory tomu otázka, jestli jsme ve vesmíru sami (?), případně zdali je náš planetární život ojedinělým úkazem v celém širém kosmu. Ačkoliv si můžeme připustit, že jsme jakousi nahodilou hříčkou přírody a vše obklopujícího universa, pak v tom případě je nutné si položit podstatnou otázku: proč není naše Slunce jediným žhnoucím objektem v tomto kosmickém prostředí?

Kde se vyskytují solární objekty (Slunce), tam nalezneme i život v jakékoliv podobě. Hvězdy vznikly z důvodu toho, aby vytvářely příznivé podmínky pro život, a to je jediný jejich účel, z něhož lze vyčíst, že kromě mimozemských civilizací, jež jsou na každé z těchto svítících hvězd na nebi zastoupeny, bude v pozadí za tímto vším, co se týče veškerenstva ještě působit, Nejmocnější a Nejinteligentnější jsoucnost, kterou lze označit za STVOŘITELE VŠEHOMÍRA!

Jsem skálopevně přesvědčen, že vše je podmíněno záměrem, pokud chcete tak osudem, proto je setkání s mimozemšťany pro náš živočišný druh nevyhnutelnou zákonitostí, která dokončí evoluční proces člověka, z čehož se zrodí kosmický nadčlověk, jenž se stane šiřitelem této kosmické a nepomíjivé moudrosti.

Postupné uvolňování informací o možné existenci mimozemského života, který se nás přímo či nepřímo dotýká, představuje zásadní krok k této zmiňované evoluci a také přípravě na bezkolizní setkání s mimozemskou inteligencí. S tímto vším kromě UFO objektů souvisí i jiné nevysvětlitelné záhady, například kruhy v obilí, za nimiž spíše hledejme cosi, co má duchovní rozměr a atributy, čímž je Stvořitelova přítomnost, nicméně případné závěry v tomto ohledu ponechám na vašem objektivním uvážení.
Kosmonaut - ilustrační obrázek

Až přistanou, jak se s nimi domluvíme?

Předpokládám, že zodpovědná mimozemská inteligence, když to nebude cizopasná forma života s nepřátelskými úmysly, se nepokusí naši civilizaci kontaktovat dříve, než dosáhneme požadované vyspělosti, o níž celou dobu v tomto příspěvku píšu a uvažuji, jako o evolučním podmíněném vzestupu.

Ovšem všechny k nám příchozí mimozemské národy, nemusí ctít tyto nepsaná pravidla slušnosti, tudíž platí to, na co jsem v úvodu článku upozorňoval, že se musí naše civilizace (lidstvo) na takové setkání s mimozemskou existencí mentálně připravit, jinak nám hrozí v přeneseném slova smyslu – KONEC SVĚTA! Co myslíte?

Jedna z mnoha možností, jak se mezi sebou domluvit, tedy jak mohou dvě rozdílné kosmické civilizace vzájemně spolu komunikovat, v tuto chvíli nám nabízí digitální prostředí internetu, do jehož datového prostoru mohou vyzrálejší mimozemští návštěvníci poměrně snadno vstoupit a napojit se na pozemské jazykové prostředky, což jim umožní překonat prvotní jazykovou bariéru v komunikaci. Takže první oznámení od těchto mimozemských návštěvníků vložené do internetu, může znít asi takto: JSME TADY!

Dokonce ani nevylučuji, že mimozemští návštěvníci mohou v této celosvětové síti skrytě působit. Nejvíce informací o naší civilizaci lze totiž získat právě z tohoto internetového zdroje, kde lidé přes sociální sítě spolu komunikují, sdílejí si fotky a různá videa, vyjadřují se k různým tématům, poněvadž tím o sobě poskytujeme cenné informace, jenž těmto návštěvníkům s cizích planet pomáhají si o nás vytvořit nezkreslený obraz, jakýsi ucelený návod, jak se k nám nemají nebo mají chovat.

Kdyby tomu tak bylo, tak už dobře vědí, co si lidé o jejich bytí budou myslet. Možná kvůli tomu, že v celosvětové společnosti vládnou obavy z jejich možného příchodu, nebyli dosud ochotni zanechat nám zprávu: JSME TADY! Nelze ani vyloučit, že jsou s námi v kontaktu, ale v utajení s vrcholovými představiteli světa. S tímto koresponduje rozhodnutí OSN, které si pro případnou komunikaci a sbližováním s mimozemským světem, vybralo svého zástupce. Čistá náhoda to nejspíš nebude!
JSME TADY - ilustrační obrázek

Víme o nich?

Tímto vyjednavačem se stala malajská astrofyzička - Mazlan Othmanová. Jakým směrem se bude ubírat komunikace s neznámým kosmickým světem, bylo již v krátkosti naznačeno výše. Jak je patrné, OSN (Organizace spojených národů) se už na setkání s mimozemskými civilizacemi nepozorovaně a hlavně rychle připravila, za čímž hledejme čistě pragmatické důvody, které více či méně potvrzují domněnku o tom, že jsme s nějakou mimozemskou civilizací poměrně delší dobu v takzvaném procesu sbližování a seznamování, o němž v tuto chvíli můžeme tak akorát spekulovat, protože vše probíhá v přísném režimu utajení, aby to nevyvolalo u pozemského obyvatelstva nežádoucí paniku.

Co se mimozemské komunikace týče, absolutně vše co s tímto úkazem souvisí, tak se tomu věnuje organizace METI International (Messaging Extraterrestrial Intelligence). Jinak nápadů, jak nekomplikovaně oslovit mimozemskou inteligenci, těch existuje vskutku nepřeberné množství, od matematiky až po zvuky nebo obrázky, veškeré tyto možnosti totiž představují zcela reálnou možnost, jak se lze s cizorodými mimozemskými civilizacemi dorozumět. Kupříkladu nizozemský matematik Hans Freudenthal v roce 1960 přišel s jazykem zvaným Lincos - lingua cosmica, jenž měl být určen pro komunikaci na dálku pomoci rádiových vln. Tento způsob komunikace byl založen na matematice.

Domnívám se, že hypotetické vědomosti o tom, jak se s těmito bytostmi nekonfrontačním způsobem dorozumět, případně jak si v takových chvílích zachovat chladnou hlavu, pokud se s nimi dostanete do přímého styku, nebude snad nikomu připadat jako mrháním času, vzhledem k tomu jak po celém světě přibývá různých hlášení o UFO únosech. Tudíž, kdybyste čistě náhodou se dostali do této nezáviděníhodné situace a byli vydáni napospas mimozemským návštěvníkům, v tom případě vyzkoušejte znamení rukou. Konkrétně znamení rukou od Zoltána Kodályho, jenž na podkladě těchto symbolů učil hudbě hluché děti. 
OSN - ilustrační obrázek

Ten den přijde!

Samozřejmě, nepotlačovaná intuice se stává ve vypjatých situacích důležitým vodítkem, jak se domluvit třeba s neznámou - nepozemskou inteligencí, aniž by to komukoliv přivodilo nějaké psychické potíže.

Domnívám se, že tyto poznatky se vyplatí znát, poněvadž se podle mnohých vědců blíží nový věk, v němž nás čeká zcela otevřený a nezpochybnitelný kontakt (spolupráce) s nejednou mimozemskou civilizací, což změní nejen naše dosavadní přízemní myšlení, ale také náhled na materiální hodnoty, které jsou pomíjivého charakteru. Takováto spolupráce s mimozemskými světy dodá lidstvu naději, protože se pozastaví drancování přírodního bohatství, s čímž souvisí čisté životní prostředí a kvalita lidského života.

Nové technologie, o něž se s námi mohou rozvinuté mimozemské civilizace podělit, dokážou zamezit chemizaci našeho prostředí, o ekologicky čistých a nevyčerpatelných zdrojích energie ani nemluvě! Je zřejmé, že s naším technickým vzestupem se dostáváme do absolutně ojedinělé fáze vývoje lidského života, čemuž moc dobře nerozumíme, protože s tímto pokrokem se nám vyobrazuje zahalená pravda o vesmíru, v němž nejsme sami!

Opravdu nejsme osamoceni (!), zejména pokud odtajněné spisy o UFO, ale i starověké archeologické nálezy naznačují, že jsme po celou dobu své existence pod drobnohledem neznámé transcendentální inteligence. Nejen internet, rovněž i jiná digitální zařízení se zanedlouho stanou klíčem k rozuzlení zapeklitého rébusu, neboť to koresponduje s naším kosmickým uvědoměním o nepochopeném zázraku života.

Avšak do té doby, než nám OSN oznámí skutečnou pravdu o příchozích mimozemšťanech, s nimiž může být mezinárodní organizace (OSN) dokonce v dlouhodobém přátelském styku, představují pro tuhle naši lidskou společnost mimozemské národy vážnou hrozbu, ale i naději, jež člověku umožní porozumět zázraku života, taktéž kosmickému mystériu, jehož jsme vědomou součástí. Proto nám nezbývá nic jiného, než trpělivě vyčkávat na historickou PŘÍLEŽITOST, která nám otevře vesmírná okna dokořán!
Jsme tady - ilustrační obrázek

PŘEDCHOZÍ DÍL (1)


KONEC

                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).