ZÁHADA O DOSAŽITELNÉ NEDOSAŽITELNOSTI

ODRAZY TAJEMNA - VIDEO PLAYER
Jak vypadají mimozemské světy, případně na jakých fundamentech spočívá život ve vesmíru? Jaký je rozdíl mezi pozemskou a nepozemskou duší? Bdí cosi v kosmu nad existencí života? Je to Bůh, anebo jsou to nejstarší vesmírní mimozemšťané, kteří dosáhli božských kvalit a nejvyšší možné technické a spirituální úrovně? Je naším smyslem života, abychom se napojili na vesmírnou vlnu, což je pupeční šňůra vytvářející skrytou vazbu mezi hmotnou a nehmotnou realitou?

Jsme nějakou neznámou kosmickou silou selektováni? Je kosmická duše energetickým semínkem, z něhož vyraší (vzejde) Slunce? Představuje nesmrtelnost dovršení evolučního plánu? Tyto vyřčené dotazy si zasluhují alespoň nějakou odpověď,  i kdyby mělo jít o pouhé odhady či nedoložené spekulace. Bez ohledu na to, že čtenářům v tomto příspěvku neposkytnu exaktní vysvětlení, protože na tyto záležitosti neexistuje racionální objasnění, tak ani v nejmenším nepochybuji o tom, že diskuze je lepší než ticho!

Mimozemský svět - ilustrační obrázek

Život, kam se podíváš

Jakmile pohlédneme nejvýkonnějšími hvězdářskými dalekohledy do neproniknutelných míst nekonečného vesmíru, pak se nám do mysli vkrádá logická otázka, co se asi v tomto kosmickém prostředí vyskytuje, respektive, co lze v těchto dálavách pouhým lidským okem spatřit? Moderní astronomie nás zaplavuje senzačními zprávami o nově objevených exoplanetách, na nichž bychom mohli odhalit zázrak života, jemuž doposud nerozumíme, zejména kvůli tomu, že s jinou mimozemskou formou života nemáme sebemenších zkušeností, což je důležité i pro pochopení našeho vlastního bytí, které je srovnatelně záhadné, jako kosmické mystérium, jemuž se snažíme odjakživa přijít na kloub.

Exoplaneta představuje planetu, která obíhá kolem jiné hvězdy než je naše domovské Slunce. NASA v roce 2013 zveřejnila seznam 18 000 možných exoplanet, přičemž cca přes 262 jich může být potenciálně obyvatelných. Kdyby se na těchto 262 exoplanetách vyskytoval inteligentní život, kupříkladu civilizace s více než 5 miliardy obyvatel, v tom případě dojdeme k nepředstavitelnému výsledku, z něhož se dostaneme k počtu: 262 civilizací x 5 miliard = 1310 miliard, a to je neskutečných  1310 miliard mimozemských obyvatel, kteří se nalézají v relativně těsné blízkosti Země.

A to nemluvím o exoplanetách, které jsou za horizontem astronomické viditelnosti, což jsou místa v kosmu, kam náš optický zrak - dalekohledy, nedohlédnou. Jde o to, že se vesmír vymyká lidskému rozumu a chápání, především v záležitostech o nekonečnu, o němž můžeme jen spekulovat. Není pochyb o tom, že vesmír je příčinou neustálých změn, z čehož můžeme usoudit, že byl stvořen k vývoji, s nímž mimo jiné souvisí veškerý biologický život, ať už jde o naši či jinou existenci.

Exoplaneta - ilustrační obrázek

Nemůžeme být v kosmu jediní

Jestli nejsme v kosmu jedinou inteligentní rasou, tak proč jsou světy s možným výskytem mimozemského původu, pro naši civilizaci dosud nedostupné? Lze sice namítnout, že nedostupnost kosmu je pro náš živočišný druh zapříčiněna tím, že jsme ještě nedosáhli potřebného pokroku, který by nám umožnil pokořit bariéru vesmírných vzdáleností, tedy že nemáme po ruce technické prostředky, které by lidstvu umožnily dojít až za hranice naší sluneční soustavy.

Nicméně, mezihvězdná nepropustnost je zapříčiněna něčím jiným, než je naše technická zaostalost, proto je nevyhnutelné se poohlédnout po jiných neortodoxních řešeních, s nimiž můžeme dojít až tam, kam to bylo doposavad naprosto  nemožné!

Ještě než budu pokračovat v tomto zamyšlení o zapeklitostech kosmické nedostupnosti, je zapotřebí si vysvětlit, z jakých pohnutek ve svých článcích neustále zdůrazňuji, že je pro lidstvo životně důležité, podnikat výpravy do kosmu. Vzhledem k tomu, jak už jsem se zmiňoval výše, vesmír je konstantně se měnící prostor, proto tedy musíme počítat s tím, že se tahle jeho kostrbatost může kdykoliv projevit, dokonce i v této naší části poklidného universa, jak se už mnohokráte přihodilo v dávné minulosti.

V tomto kontextu si připomeňme, co podle vědeckých poznatků stálo za vyhynutím prehistorických ještěrů. Existuje domněnka, že před 66 miliony lety se naše planeta střetla s asteroidem. V důsledku nárazu celou Zemi pokryla oblaka prachu, což vyvolalo klimatickou katastrofu globálních rozměrů. Kromě této události, postihly tuhle planetu i jiná kataklyzmata, do nichž nesporně patří biblická potopa světa, o níž se můžeme dočíst v nejednom mýtickém příběhu.

Samozřejmě, nikdo nemůže prorokovat, kdy se znovu cosi podobného opět přihodí, ale vzhledem k tomu, jak je vesmírná plocha vrtkavá, měli bychom dopředu počítat s tím, že je jen otázkou času, kdy kosmické síly proti naší domovské planetě, opětovně udeří!

Osud celého lidstva je v mysli samotného Stvořitele, proto bychom měli rozvíjet plány na naši záchranu, nikoliv se bezhlavě upínat na války a zbrojení, poněvadž přežití vibruje s Jeho altruistickým charakterem. Musíme se naučit s naší představivostí spolupracovat, neboť to nám umožní, abychom se mohli přemisťovat z jedné planety na druhou.

Jestli se nám to podaří s pomocí vlastní vynalézavosti, to si v tuto chvíli nedovolím odhadnout, každopádně ani případnou pomoc od vyspělejších mimozemských národů, nezavrhuji. Dokonce s tímto vnějším zásahem vyloženě počítám,  proto je nesmírně důležité vzývat mimozemské bohy k záchraně ohroženého lidstva.

Pokud se nemůžete s tímto názorem ztotožnit, tedy že je lidstvo v ohrožení, v tom případě se zamyslete nad tím, jak rychle v důsledku globálního oteplování přicházíme o pitnou vodu, kyslík, faunu a flóru, prostě o vše, co souvisí s životem.  Takže ať už jsou naše poznatky o mimozemšťanech jakéhokoliv druhu, neměli bychom mimozemskou existenci popírat, protože není vyloučené, že jejich pomoc budeme brzy potřebovat!

Ovšem pokud nenastane jakési sblížení, a to s domnělou mimozemskou přítomností, kterou dosud nelze  oficiálně potvrdit, nehledě na stále větší výskyt a pozorování UFO objektů, o nichž se již dokonce dočítáme v mainstreamu, nelze do té doby s nějakou záchranou výpomocí, kterou by nám kosmičtí návštěvníci mohli poskytnout, nikterak počítat. Pakliže si sami neřekneme o pomoc, tak ji nemůžeme obdržet. To dá rozum!

Pokud na mimozemšťany nevěříte, anebo máte nějaké pochybnosti o tomto fenoménu, raději se odvolám na články, které pocházejí z takzvaných prověřených zdrojů. Netvrdím, že je v těchto příspěvcích tvrzení o tom, že jsou mimozemšťané mezi námi atp., ale vzhledem k tomu, co všechno se zde o tomto jevu píše, tak to samo o sobě stačí k tomu, abychom si už konečně přiznali, že nejsme ve vesmíru jediní! Zároveň to může pomoci s pochopením předloženého zamyšlení, což napomáhá odhalení, jemuž lze porozumět.

Mimozemské civilizace - ilustrační obrázek

Posuďte sami:

■ Pro důkazy o UFO si přišli záhadní muži v oblecích, líčí američtí námořníci (18. 11. 2019, 20:01 – Washingtonem, Novinky)

■ Bývalý maďarský pilot tvrdí, že viděl UFO (24. 10. 2019, 9:51Ivan Vilček (Bratislava), Právo)

■ Americké námořnictvo potvrdilo pravost nahrávek UFO (19. 9. 2019, 11:19tcs, Novinky)

UFO - ilustrační obrázek

Nejprve musíme porozumět neznámému!

Význam života je nezpochybnitelný, především kvůli jeho tajemné povaze, neboť tyto atributy lze dohledat v tzv. Vyšších kosmických sférách, kam koneckonců vše živé i neživé, od počátku kosmického věku, směřuje. Jak máme v tomto ohledu na život nahlížet? Člověk moudrý může nad touto otázkou poměrně dlouho přemýšlet, navzdory tomu, že uspokojivá odpověď je v nedohlednu! Životu sice nerozumíme, to se však nedá říct o zabíjení.  Ovšem vraždění není to samé, čímž je přirozená smrt!

Četná esoterická učení se zmiňují o potřebě poznávat nepoznané, kupříkladu v kabale se hovoří o tom, že největší hřích člověka je nevědomost! S tím mohu jen souhlasit, protože dokud nepochopíme smysl života, do jehož konceptu patří i smrt, nemůžeme rozumět reinkarnačním procesům, z jejichž popudů se vracíme zpět do materiální reality, kterou považujeme za tělo. V čem tkví podstata našeho bytí na tomto světě?

Během našeho jepičího života, lze napáchat celou řadu všelijakých škod, tj. na životě a životním prostředí, na duši a tomu podřízených záležitostí atd., za něž je zodpovědná výhradně nevědomost,  jež se stává spolupachatelem veškerého Zla, které se bez potrestání  nekontrolovaně nafukuje. Kdybychom si totiž byli vědomi toho, že jakékoliv příkoří bude po zásluze odměněno spravedlivým trestem, nejspíš bychom o hrůzách v gulacích nebo holokaustu neslyšeli!

Takže se domnívám, že by nebylo od věci, kdyby se o těchto dvou polaritách, čímž je Život a Smrt, mluvilo trochu v jiném duchu. Pokud by lidé věděli a znali pravdu, že jednou budou za své hříchy proti životu tvrdě pykat, v tom případě by společenské zřízení odpovídalo biblickému pojetí ráje.

Jakmile se individuální cestou člověk dopracuje k transcendentálním vědomostem, pak dokáže v sobě probudit skutečnost o takzvaných vyšších světech, což jsou skryté sféry a dimenze, které bdí nad lidskou morálkou, ale i vývojem, abychom se posunuli z místa, tedy směrem dopředu. Člověk, který získal poznání si uvědomuje, že zabíjení je z pohledu těchto vyšších sil, nepřípustné, což se projevuje v jeho vědomí zásadní změnou, kterou lze označit za kvantovou nápravu. Pakliže tyto zmiňované síly existují, proč se během našeho života neprojeví, respektive, proč působí jen na některé lidi, konkrétně na ty, co dospěli k popisovaným vědomostem a poznání?

Musíme pochopit, že svobodná vůle je vzájemně propojena s elementárními částicemi. Na to navazují nejnovější poznatky kvantové mechaniky, které kupodivu nevedou k upřesnění popisu povahy hmoty, ale naopak vyvrací naše současné vnímání reality. To, že se tyto částice z nichž je složena stavební hmota makrosvěta nechovají tak, jak bychom očekávali,  dokazuje svobodomyslnou povahu a strukturu hmoty.

Jinými slovy řečeno, jestliže máme možnost si vybrat nějakou realitu, a to hned z několika možných variant skutečnosti, musíme prokazatelně žít ve světě, který je přizpůsoben tomu, co chceme vidět. Takže, kdo chce pocítit tyto „vyšší síly“ o nichž jsem psal výše, potom musí s touto mocí vejít do přímé interakce. Vzájemná vazba mezi Nižším a Vyšším sjednocuje, neboli napravuje vychýlený stav lidské mysli, která se z vlastní vůle vydala kupředu k rovnováze.

Nejvýstižněji řečeno, jde o přeprogramování softwaru, jenž byl záměrně nastaven tak, aby se po získaných zkušenostech, mohl sám od sebe přepsat (přeprogramovat) do požadovaného zadání. Tomuto všemu se říká kosmická moudrost, která se stává místem určení k povzneseným národům vesmírného chrámu. Co tím bylo řečeno? Pakliže se má lidstvo napravit a zároveň povznést k hvězdným civilizacím, o nichž nevíme nic, pak je nutné, aby se to stalo z přirozených příčin, jelikož to je záruka nedotknutelnosti, ale také klíč k  vzestupu do vyšších dimenzí, kde jsou všechny povznesené národy, vítány!

Jestliže tomuto všemu pořád nerozumíte, nevadí, protože už to, že jste se dočetli až sem, svědčí o tom, že se začínáte postupně probouzet, kvantově nadechovat, ale i pociťovat jinou realitu vědomí, proto se nalézáte na nejlepší cestě k popisované nápravě, která je urychlovačem k pomyslnému povznesení. Člověk, který považuje tyto myšlenky za nesmysly, se sem nikdy nedočte (nedostane)!

Navíc, když k tomuto všemu přidáme ještě nějakou starověkou moudrost, snadno se dovtípíme, jak porozumět této skutečnosti a mystice. Například z esoterických pramenů kabaly, se můžeme dozvědět následující: „Stvořitel stvořil svět, který se skládá ze dvou protikladných sil, a proti každé čisté, altruistické síle stvořil nečistou, egoistickou sílu, rovnou a opačnou.

Bůh - ilustrační obrázekKONEC

                                                 

 Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí

            

  Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).