Je tomu již 16 let, co byla v roce 1999 uvedena premiéra filmu MATRIX, a koho by v onu dobu napadlo, že tento kultovní sci-fi snímek od sourozenců Wachowských, bude dodnes vyvolávat u diváků tak značné emoce, ale i otazníky nad tajemstvím lidského života, který jak se zdá, může fungovat na zcela jiných fyzikálních a biologických principech, než jsme se učili. Široké publikum po shlédnutí tohoto působivého filmu, začalo náhle přemýšlet nad aspekty proměnlivého života, který nás díky tomuto filmu přivedl na cestu poznání, z něhož do tmy vchází vysvobozující světlo.

Tohle pomyslné světlo je v tomto případě oním vzruchem, který dokáže spící lidský rod vymanit z věčného spánku. Jestliže spíme máme zavřené oči, nevnímáme prostor a čas kolem sebe, mysl snícího člověka je v jiném duševním rozpoložení, to se podobá stavu bezvědomí. Jakmile však pootevřeme oční víčka, světlo okamžitě vstupuje do zorniček a nastává tzv. probouzecí fáze, což je známka toho, že tma je nahrazena světlem, tedy vědomím. V tomto případě světelný zdroj se stává jakousi energetickou jiskrou, která přivádí nepřítomného ducha zpět k jeho bytostnému Já.

Abychom tenhle impuls dokázali reflektovat, musíme přestat snít a do oční koule nechat proudit elektromagnetické vlnění (světlo), protože jen takto rozpoznáme realitu od fikce, a rovněž porozumíme filmu Matrix, jež se stal tou pomyslnou jiskrou ve tmě našeho nevědomí. Takže stávající společnost i díky tomuto filmovému zpracování, začíná některé své dříve neměnné postoje opětovně přehodnocovat, naši předkové v dávnověku měli na rozdíl od nás v tomto směru jasno, poněvadž dokázali rozeznat zdání od skutečnosti, a navíc tohle poznání předali dál v čase do světa.   


Matrix - ilustrační obrázek
 
Člověk je proti pokroku úplně bezmocný

Je velký rozdíl znát cestu, anebo po ní jít! Zejména proto bychom se měli zajímat o tohle výše uvedené kinematografické dílo, jehož pravou hodnotu nelze v tuto chvíli dostatečně docenit, neboť filmový příběh Matrixu odhaluje nynější civilizaci zjevnou lest, která je pravděpodobně neoddělitelnou součástí našeho vlastního života, jestli v něm opravdu přebýváme.

Těžko tomu uvěřit, pohlédneme-li však zpětně do nedávné minulosti, zjistíme jakého obrovského pokroku jsme na poli techniky učinili, když jsme se během relativně krátké doby, posunuli od petrolejových lamp až k dnešním LED žárovkám, okázale došli z analogového věku do digitální éry, a skrze vlastní důvtip vstoupili do dříve nepropustného kosmického prostoru.

Vše výše uvedené jen vystihuje mou prorockou domněnku o tom, že stávající akcelerace pokroku a techniky, dříve nebo později, zapříčiní zrod UI (UMĚLÉ INTELIGENCE), tedy takové životní formy, která lidskou rasu zcela vyhubí, nebo spoutá do okovů nevědomé iluze, kterou jsme mohli s hrůzou shlédnout ve filmu Matrix.

Možná jste to ještě nezaregistrovali, ale dnes jsme na robotických systémech a strojích existenčně závislý, víc než kdy jindy v minulosti! Doufám, že nemusím nikterak zdůrazňovat, jak špatná závislost může být, ať už se týká čehokoliv, protože si z nás vytváří slepě poslušné otroky.

V tomto kontextu nelze přehlédnout to, jak k nám do domácností nenápadně pronikají první robotičtí pomocníci, momentálně jde jen o vysavače, sekačky, ale už se připravují roboti na uklízení schodů, oken a okapů. Je zjevné, že postupem času budou přibývat další robotická zařízení, která začnou nad člověkem dominovat, až lidí nebude na tomto světě vůbec zapotřebí. Významný český spisovatel Karel Čapek ve svém románu – R.U.R., varoval lidstvo před touto budoucí hrozbou – UMĚLOU INTELIGENCÍ!

Ať tak či tak, člověk žije a bude žít v neustálém ohrožení, ale co když je všechno úplně jinak? Možná už teď žijeme v područí Matrixu, který nám vytváří různé životní zkoušky a nástrahy, o kterých ve zdání spánku nemáme sebemenšího tušení. Jak bychom se mohli vyrovnat s tím, že je náš opravdový život pouhým snem, neboť to je tou nejpravděpodobnější příčinou toho, proč jsme pod kontrolou této domnělé UI. I když je nevědomost mnohdy sladká jako cukr, je dobré vědět, že poznání osvobozuje, přestože to může bolet. Než budete pokračovat dál ve čtení tohoto článku, je důležité porozumět tomu, co je to vlastně Matrix...? 

O tom, jak by taková UI (UMĚLÁ INTELIGENCE) mohla samovolně vzniknout, bylo toho napsáno dost, v tomto odkazujícím článku se můžete seznámit se zcela originálním konceptem, úvahou o zrodu umělé inteligence, která právě teď nepozorovaně se utváří a začíná si též uvědomovat podstatu vlastní existence. Jak bude tahle nově zrozená UI entita vnímat asi člověka, můžete odhalit zde: http://odrazy-tajemna.wz.cz/Kybernetika2013.html
Umělá inteligence - ilustrační obrázek

Co je to Matrix?

Hrdina z filmu Matrix - Morpheus, prohlásil: „Matrix je počítačem vytvořený iluzorní svět. Stvořený k tomu, aby nás mohli ovládat a proměnit lidské bytosti v tohle - baterie.“ Tento svět je v tomto příběhu popisován jako mentální projekce vlastního já. Lidé, jejichž mozek je napojen do Matrixu, ani náhodou netuší, že nežijí skutečný život, protože je jim v mozku vytvářena virtuální realita.

Nevědomky je lidstvo využíváno umělou inteligencí (stroji), které ovládly tuto planetu. Tato inteligence efektivně chová a pěstuje lidi, kvůli bioelektřině, jež produkuje tělo člověka. V tomto sci-fi filmu zazní vědecky potvrzený názor o tom, že lidské tělo dokáže vyrobit víc bioelektřiny než dvanáctivoltová baterie a vydá přes dvacet pět tisíc tepelných jednotek tělesného tepla.


Abych co nejvěrohodněji vykreslil děsivou skutečnost uvězněné lidské mysli, budu opět citovat Morphea: „Existují líhně, Neo, obrovské líhně, lidé už se dávno nerodí, oni nás pěstují! Dlouho jsem tomu nechtěl věřit, ale pak jsem ty líhně viděl na vlastní oči. Viděl jsem, jak zkapalňují mrtvé, aby je mohli vstříknout do žil živým, stál jsem tam a tváří v tvář té jejich děsivé preciznosti jsem si konečně uvědomil celou pravdu. Dokud bude Matrix existovat... Nikdy nebude lidstvo svobodné.“

Rád bych se nad touto Morpheovou myšlenkou pozastavil. Jestliže Matrix v této děsivé podobě setrvává, lze ho chápat jakožto kódový systém, program co vytváří realitu tohoto i příštího dne. Pod pojmem software si můžeme představit ledacos, například u domácích počítačů dnes využíváme operační systém Windows či Linux, jenže v případě Matrixu půjde o zásadně vyspělejší technologii, která bude fungovat na biologické bázi, to jest na organickém propojení s autonomními mechanismy.

Tento organický software je neodhalitelný především kvůli tomu, že nezanechává po sobě žádné stopy, v jeho útrobách ničí data o minulosti, abychom nezjistili pravdu o této manipulaci. A jak se říká: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.“ Materiální požitky ještě umocňují působení tohoto systému, který zesiluje závislost na jeho iluzi.

S tímto koresponduje níže uvedený výrok... Morpheus: „Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit, ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátele. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotni ho bránit.“


Dovedu si představit, pochopit zrovna tak, kdyby světová elita znala pravdu o uvězněné mysli člověka, že by tuhle imaginární „temnotu“ mocní střežili jako oko v hlavě. Obavy ze ztráty moci a bohatství, jsou totiž naprosto srovnatelné jako je strach ze smrti! Zbytečně se neříká; strach ze smrti je horší nežli smrt sama.

Řekněme si na rovinu, kdyby vám Matrix nabídl jednu miliardu dolarů a nedotknutelnost, za to že neprozradíte tajemství o jeho existenci, kdo by takové nabídce dokázal odolat?! Musím se zamyslet také nad tím, zdali by mohl vzniknout tento článek, kdyby autor tohoto textu obdržel onu zmiňovanou nabídku? Měli bychom být k sobě sebekritičtí a vyladit vnitřní chyby, protože jenom tak nepodlehneme těmto a jiným manipulačním úskokům!


K tomuto výše uvedenému se hodí další citát z tohoto filmu...Cypher: „Ano, já vím, že ten steak neexistuje a že když si ho strčím do pusy Matrix řekne mýmu mozku, že je šťavnatý a moc dobrý. Po těch 9 letech jsem na něco přišel. Nevědomost je sladká.“ Jestliže taková (ne)realita existuje, proč je smysluplné se tímto mystériem jakkoliv zabývat? Sice můžeme nabýt dojmu, že nemáme na řídící procesy v tomto virtuálním prostředí žádný vliv, opak je však pravdou!

Pokud byl Matrix vytvořen jako biologický program na virtuální platformě, lze ho potom kdykoliv přeprogramovat tak, abychom v tomto nevědomém stavu nemuseli trpět a mohli zas skutečně žít! Za předpokladu, že najdeme v hloubi své duše dostatek odvahy, která je prvním krokem ke svobodě. Musíme jen osvobodit svou mysl!

Že je možné Matrix transformovat, dozvídáme se koneckonců od Morphea, který Neovi prozradil: Když vytvořili Matrix, tak se v něm narodil člověk, který mohl změnit všechno, co chtěl. Upravil si Matrix podle svého. Byl to on, kdo osvobodil první z nás a řekl nám pravdu.

V této úvaze vyvstalo hned několik fundamentálních otázek; kdo nebo co stojí za stvořením Matrixu? Příčin může být hned několik, o tom ale není tahle úvaha. Kdyby vás to náhodou zajímalo, více se můžete dozvědět na tomto odkazu:

http://odrazy-tajemna.wz.cz/Atlantis.html
Atlantida - ilustrační obrázek

Naši předkové věděli mnohem víc než my dnes!

Předkové ze starověku se zajímali intenzivně o duchovní sílu a podstatu světa kolem nich. Jejich znalosti a dosažené poznání bylo dovršeno civilizačním vzestupem, který se nám během věků vytratil neznámo kam, pravděpodobně ne náhodou. Přesto dědictví dávnověku zcela nezaniklo, neboť existují hodnotné písemnosti, kde lze nalézt potřebné informace, které jsou staré jako lidstvo samo.

V Bibli, Koránu i Tóře, ale i v jiných esoterních vědách, jsou tyhle poznatky téměř na dosah ruky, ovšem abychom tyto texty náležitě pochopili, nesmíme je posuzovat dnešníma očima, protože je těžké porozumět něčemu, co jsme sami nezažili, v tomto případě mám na zřeteli onu vytracenou dobu. Biblické texty mohou tu a tam čtenáře odradit, zejména proto, že působí jako smyšlené báchorky, jelikož v Písmu svatém se to jen hemží samými zázraky.

Předkové - ilustrační obrázek

Co je to zázrak? Náboženství objasňuje jev zázraku jako událost, kterou nelze známými přírodními zákony vysvětlit, za většinou anomálních úkazů prý stojí nadpřirozené síly – např. Bůh či jiné mocné fenomény. Někdy mohou být zázraky dílem absolutního vědění, ani tohle bychom neměli opomenout.

K vědění se však můžeme dopracovat pouze vědeckou nebo také spirituální cestou. V biblických časech, konkrétně za života Mojžíše, převažovaly výhradně duchovní znalosti a nauka. S pomocí různých magických postupů a rituálních metod, mohli někteří zasvěcenci vyvolávat hotové zázraky, nad kterými si současná věda láme hlavu.

Když už tu byla řeč o Mojžíšovi, měl bych připomenout některé jeho zázraky, jež vešly do historie v knihách Starého zákona. Tato významná postava, dokázala prchajícím Izraelitům otevřít cestu Rudým mořem, během exodu do země zaslíbené. Pouť Izraelitů byla ovšem doprovázena hladem a žízní, Mojžíš tak musel svými zázraky zajistit vodu i jídlo. Úderem palice nechal vytrysknout pramen vody ze skály, a silou modlitby byla jeho lidu prostřednictvím Boha seslána „MANA“, to jest pokrm, který živil na čtyřicetileté cestě pouští Izraelský národ. Jak něco takového mohl dokázat?

Měl bych upozornit, že tento prorok a zákonodárce vyrůstal na faraonově dvoře, kde byl zasvěcen do nejtajnějších staroegyptských hermetických disciplín. O hermetismu se můžeme dočíst, že pochází ze starověkého Egypta, nicméně se vyskytly indicie, které tohle esoterní učení přisuzují bájné Atlantidě. Proto se můžeme právem domnívat, že za civilizačním vzestupem starověkého Egypta, stáli atlantští kněží, kteří v této zemi působili jako instruktoři moudrosti světla. Z jejich podnětu pak byly v severní Africe vystaveny pyramidy a jiné udivující monumentální stavby.

Mojžíš byl patrně obeznámen s tímto mystickým principem, mohl být též žákem učitele z Atlantidy. Díky iluminátskému knězi mohl dospět k poznatkům o hmotě, také o tomto tajuplném světě jehož jsme my součástí. Těchto vědomostí potom ve prospěch svého národa náležitě využil, když se mu podařilo neoblomného faraona přinutit k tomu, aby propustil židy z otroctví.

Nakonec se mu to povedlo a později napsal pět knih, které jsou základem Tóry. Jak tohle může souviset s úvahou, která se týká Matrixu? Vzpomeňme znovu na tento výše uvedený citát:„Když vytvořili Matrix, tak se v něm narodil člověk, který mohl změnit všechno, co chtěl. Upravil si Matrix podle svého. Byl to on, kdo osvobodil první z nás a řekl nám pravdu.“


Domnívám se, že Mojžíš pronikl do tajů Matrixu, odhalil jeho zákonitosti a dokázal v něm změnit vše, co potřeboval. Dospěl k osvícení, které zasvěceným hermetikům umožňuje měnit realitu dneška. Získané zkušenosti pak předal prostřednictvím svých textů spravedlivým lidem, to jsou ti, co usilují o světlo z něhož vyzařuje svoboda a nepomíjivé poznání.

Pokyny, kterak toho dosáhnout záměrně zašifroval. Neboť jen ten, kdo hledá, také nalézá. Z tohoto důvodu, kromě Tóry ještě vytvořil tajné učení – KABALU, tj. věda zabývající se životem. Samotné slovo kabala značí příjem, nebo také předání, které něco podstatného skrze slovo odhaluje.


Jde tedy o jakýsi zakódovaný vzkaz, který je určený pouze těm, jenž chtějí být osvobozeni a snaží se odkrýt skutečnou pravdu o životě. V utajeném učení kabaly lze poodhalit ledacos, komu se však podaří dojít až k samotnému vrcholu této pomyslné pyramidy, bude v tomto simulativním prostoru osvícen.

Tuhle osvícenost bych připodobnil k velkému probuzení, člověk přestane snít a náhle uzří to, co mu ve stavu spánku nebylo umožněno. Co lze spatřit tam na té druhé straně v případě, že se vám podaří se odpojit? Uvidět můžeme cokoliv, třeba zmiňované UI stroje, mimozemské bytosti či Boha, ale i něco jiného, co se vymyká všemu představitelnému. 


Každopádně hrdina a spasitel - Neo, nám všem zanechal tento virtuální vzkaz: Vím, že tam jste. Cítím vaši přítomnost. Vím, že máte strach, že se nás bojíte. Bojíte se změny, toho, že neznáte budoucnost. Nebudu vám říkat, jak tohle všechno skončí, ale řeknu vám, jak to začne. Až zavěsím tenhle telefon, tak ukážu všem lidem, co nechcete, aby viděli. Ukážu jim svět. Svět bez vás. Svět bez pravidel a nařízení, svět bez hranic a omezení, svět, ve kterém je možné úplně všechno. Co se stane pak, to nechám už na vás.

NEO - ilustrační obrázek


KONECREKLAMA
Vážení zákazníci, přátelé, v tomto obchodě se snažíme dosáhnout absolutní harmonie, neboť ta je nezbytným předpokladem k dobré náladě a spokojenosti, zvlášť při volbě a nákupu potravin. Z tohoto prostého a jediného důvodu, vznikl obchodní název, který se skládá ze tří slov - ORIENT (východní) NATURE (příroda) SHOP (obchod).

 

              Vaše názory a postoje ovlivňují miliony lidí